festival
vážna hudba

Hortus Artis 2024

Zámerom piateho ročníka festivalu Hortus artis je pokračovať v organizácii komorných koncertov pre návštevníkov a obyvateľov Bratislavy v letných mesiacoch v príťažlivých priestoroch záhrady Domu Albrechtovcov a ponúknuť publiku 10 koncertov s pútavou dramaturgiou a vynikajúcimi umeleckými výkonmi. 

 

odporúčame!
01.07.2024, Po - 08.09.2024, Ne
Záhrada Domu Albrechtovcov, Kapitulská 1

Program:

1. júla 18:00 Cachua Serranita – Collegium Marianum (CZ)

7. júla 18:00 Polsky – Messages Quartet (PL)

14. júla 18:00 Znovu objavené – Dainiel Rumler, Martin Ruman, Jozef Lupták (SK)

21. júla 19:00 The Story – Pressburg Saxofón Quartet (SK)

28. júla 18:00 K prameňom – Mucha Quartet (SK)

4. augusta 18:00 Alla Czeca– Kukal Quartet (CZ)

18. augusta 18:00 Misterios del Amor – Plaisirs de Musiques (CZ)

25. augusta 18:00 Musica Globus – Solemente Naturali (SK, CZ)

1. septembra 17:00 Čarodejná láska – Eva Šušková a Bratislavské gitarové kvarteto (SK, GR)

8. septembra 17:00 Štyria hudci – Simona Hulejová a Spectrum Quartett (SK)

Cieľom tohto ročníka je predstaviť programy pre rozličné obsadenia z rôznych historických období a geografických priestorov, ktoré spája idea presahov idiómov vidieckeho a mestského folklóru s komponovanou hudbou. Ťažisko je položené na stredoeurópsky priestor (SK, CZ, PL, HU), no niektoré koncerty predstavia aj hudbu Španielska, Južnej a Severnej Ameriky začiatkov 20. storočia. Hlavnými projektovými aktivitami sú živé koncerty a neformálne besedy s účinkujúcimi. Dôraz kladieme na profesionalitu výkonov, pestrosť obsadenia, štýlov, prezentáciu málo hraných titulov slovenských a so Slovenskom historicky zviazaných autorov a diel. 

Tri koncerty uvedú hudbu 18.- 20. storočia, ktorá sa viaže k rukopisným pamiatkam, skladateľom a dielam nášho regiónu (Uhrovská zbierka, Zbierka Anny Szirmay-Keczerovej, J. L. Bella, B. Bartók, A. Moyzes, E. Suchoň, A. Móži, R. Berger, L.Janáček), tri koncerty prinesú hudbu skladateľov okolitých krajín diferencovane reflektujúcich ľudové idiómy (L. Janáček, B. Martinu, G. Bacewicz, A. Panufnik, J. Koffler, Sz. Laks, Z. Kodály, E. Dohnányi a ď.) a ďalšie koncerty nás zavedú do exotickejších kontextov ľudového a umeleckého dialógu (španielska hudba M. Fallu, F. Garcia Lorcu, juhoamerická pôvodná hudba v kontrastoch s importovaným barokovým umením J. J. I Brentnera, D. Zipoliho, M. Schmida a hudba ranného ragtimu, ktorá si dokonale a bleskurýchle adoptovala pôvodne pre klasický svet konštruovaný nástroj – saxofón. Interpretmi koncertov sú naše a zahraničné popredné komorné ansámble: Mucha Quartet, Spectrum Quartett, Solamente naturali, Collegium Marianum, Bratislavské gitarové kvarteto, Kukal Quartet, Messages Quartet, Pressburg Saxophone Quartet, Plaisirs de Musique a ďalší komorní hráči a sólisti (Eva Šušková, Daniel Rumler, Martin Ruman, Jozef Lupták). 

Festival si získal v predošlých rokoch stabilné publikum a dobrú návštevnosť vďaka starostlivej dramaturgii, kvalitným umeleckým výkonom, kvalifikovaným sprievodným programovým textom, príťažlivému koncertnému priestoru a umeniu prajnej atmosfére. 

Viac info

Odporúčame

vážna hudba

EnsembleSpectrum: James Tenney - Harmonic Space

V roku 2024 si svet pripomína 90. výročie narodenia amerického skladateľa Jamesa Tenneyho, jedného z najpoprednejších osobností...Viac
Ne 30.6.2024 / Koncertná sieň Klarisky
odporúčame!
letný festival

Punkáči deťom 2024

13.ročník hudobno-spoločenského letného festivalu, ktorého hlavným motívom je benefícia. Každým rokom sa časť tržieb zo vstupného...Viac
29.8.2024 - 31.8.2024 / Camping Rybníky, Opatovce
odporúčame!
koncert

Bratislava Hot Serenaders - Smile

Orchester Bratislava Hot Serenaders na koncerte slávnostne uvedie do života svoj v poradí 14. album Smile, ktorý už 33. sezónu...Viac
St 4.9.2024 / Areál hier Radosť Štrkovec / Amfiteáter
od vás odporúčame!
koncert

Piknik vo Vodárenskej záhrade

Piknik vo Vodárenskej záhrade ponúka relax v prírode spojený s rôznymi aktivitami pre deti a rodiny.Viac
23.6.2024 - 25.8.2024 / Vodárenská záhrada
odporúčame!