vážna hudba

Musica Globus - Solemente Naturali (SK,CZ)

Musica Globus nám pripomína historickú knihu, kde listujeme po jednotlivých krajinách s názvami, ktoré sa používali v 18. storočí (Galia, Alba, Anatolia a pod.). Pri každej krajine sa pred nami otvorí zaniknutý hudobný obraz, kde je spoločným menovateľom vplyv ľudovej hudby v dielach barokových skladateľov.
25.08.2024, Ne
Záhrada Domu Albrechtovcov, Kapitulská 1
18:00

Tento program je pre súbor Solamente naturali výnimočný, pretože vyžaduje okrem technickej vyspelosti v klasickej hre na nástroji aj schopnosť hrať v rôznych ľudových štýloch, ktoré sú potrebné pri autentickej interpretácii tancov jednotlivých krajín (rôzne rytmické sprievody, hra arabských mikrotónov, nepísaná spontánna improvizácia, spev). Neoddeliteľnou súčasťou je hudobník, multiinštrumentalista Ján Rokyta, ktorý v programe okrem majstrovskej hry na cimbale predstaví dychové nástroje ako barokové a ľudové zobcové flauty, tak aj nástroje orientálne, používané v 18. storočí (dudduk, zurna, barokový klarinet). (Miloš Valent)
 
Účinkujú:
Solamente naturali (SK, CZ)

Miloš Valent umelecký vedúci,  husle , viola, spev, Ján Rokyta cimbal, flauty, duduk, klarinet, spev, Peter Michálik  husle, spev, Peter Vrbinčík viola, spev, Marek Štryncl violončelo, Tibor Nagy kontrabas, Vít Bébar čembalo, daf, triangel

Program:
„Polsky“
Georg Philipp Telemann (1681 – 1767) Hanac  I,II,III Rostock manuscript), Polonaise  in D  Dance (manuscript  Anna Szirmay-Keczer, 1720), Dance (Telemann Rost.m), Dance (man.ASK,1720), Dance ( Telemann Rost.m), Dance (man.ASK,1720), Vivement  (Telemann Rost.m)

„Monarchy“
Saltus Hungaricus (manuscript Trencin, 18. st.), Verbung per il Violino No. 32, 33  (manuscript Pestini, Fer.Vigiliarium Magister, 18 st.) Ungrischr for harpsichord (manuscript Esztergom Biblioteca,18. st.), Dance (man.ASK, 1720)

—–

„Westy“
Georg Philipp Telemann Les  Moscovites, L´Esperance de Mississipi, J.Playford A new Hornpipe (Division Violin, 1694), N.Mateis Scotch humour, Hungaricus No.20 (manuscript Saltus Hungarici a Dionisio, Uhrovec, 1730)

„Kuruczky“
Dance (man. Uhrovec, 1730),   Les Janissaires (G. Ph. Telemann)   ,Nota Kurucz I,II  (man.Uhrovec, 1730), Žela trowke (man.ASK,1720)

Vstupné: predpredaj 13€ / deti do 6 rokov 1€ / študent, senior 8€ / ZŤP 5€
*V online predpredaji je dostupný limitovaný počet vstupeniek, ďalšie sú v prípade priaznivého počasia k dispozícii v záhrade Domu Albrechtovcov 30 minút pred koncertom.

Koncert je súčasťou Festivalu komornej hudby Hortus artis 2024 v záhrade Domu Albrechtovcov. Pozrite si kompletný program.