Miesta

Primárne karty

zahraničný inštitút

Francúzsky inštitút na Slovensku

Francúzsky inštitút bude od 1. augusta do 4. septembra zatvorený.Viac
zahraničný inštitút

České centrum

Poslaním Českého centra je rozvíjať dialóg so zahraničnou verejnosťou v oblasti kultúry, vzdelávania, obchodu a spoluvytvárať tak...Viac
zahraničný inštitút

British Council

British Council je medzinárodne pôsobiacou organizáciou reprezentujúcou Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a...Viac
zahraničný inštitút

Bulharský kultúrny inštitút

Bulharský kultúrny inštitút pravidelne organizuje výstavy, premietania filmov, prevádzkuje knižnicu a ponúka jazykové kurzy...Viac
zahraničný inštitút

Goetheho inštitút

Goetheho inštitút v Bratislave organizuje pravidelne výstavy, festivaly, literatúru, kreatívne workshopy, filmy, prednášky,...Viac
zahraničný inštitút

Maďarský inštitút v Bratislave

Dôležitú a novú oblasť činnosti Maďarského inštitútu v Bratislave tvorí organizovanie medzinárodných vedeckých kongresov,...Viac
zahraničný inštitút

Poľský inštitút

Poľský inštitút realizuje ciele a zámery Poľskej republiky v oblasti umenia, kultúry, vedy, vzdelávania a informovania o súčasnom...Viac
zahraničný inštitút

Rakúske kultúrne fórum Bratislava

Rakúske kultúrne fórum ponúka čitáreň, pravidelne organizuje výstavy, umelecké, vedecké a osvetové podujatia, koncerty, divadelné...Viac
zahraničný inštitút

Ruské centrum vedy a kultúry

Ruské kultúrne centrum organizuje kurzy ruského jazyka. Ponúka dva programy: „Ruský jazyk denný dialóg“ a "ruský jazyk obchodných...Viac
zahraničný inštitút

Taliansky kultúrny inštitút

Inštitút ponúka kurzy talianskeho jazyka a kultúry, možnosť získať osvedčenie o znalosti taliančiny ako cudzieho jazyka...Viac
zahraničný inštitút

Veľvyslanectvo Japonska

Kultúrna sekcia Veľvyslanectva Japonska zodpovedá za agendu spojenú s kultúrnymi podujatiami, štipendiami a vzťahmi s verejnosťou.Viac