Miesta

Primárne karty

zahraničný inštitút

Francúzsky inštitút na Slovensku

Spoluprácu a kultúrnu činnosť zabezpečuje Oddelenie pre spoluprácu a kultúrnu činnosť. Inštitút ponúka verejnosti ďalej knižnicu...Viac
zahraničný inštitút

České centrum

Poslaním Českého centra je rozvíjať dialóg so zahraničnou verejnosťou v oblasti kultúry, vzdelávania, obchodu a spoluvytvárať tak...Viac
zahraničný inštitút

Goetheho inštitút

Goetheho inštitút v Bratislave organizuje pravidelne výstavy, festivaly, literatúru, kreatívne workshopy, filmy, prednášky,...Viac
zahraničný inštitút

Maďarský inštitút v Bratislave

Dôležitú a novú oblasť činnosti Maďarského inštitútu v Bratislave tvorí organizovanie medzinárodných vedeckých kongresov,...Viac
zahraničný inštitút

British Council

British Council je medzinárodne pôsobiacou organizáciou reprezentujúcou Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a...Viac
zahraničný inštitút

Bulharský kultúrny inštitút

Bulharský kultúrny inštitút pravidelne organizuje výstavy, premietania filmov, prevádzkuje knižnicu a ponúka jazykové kurzy...Viac
zahraničný inštitút

Poľský inštitút

Poľský inštitút realizuje ciele a zámery Poľskej republiky v oblasti umenia, kultúry, vedy, vzdelávania a informovania o súčasnom...Viac
zahraničný inštitút

Rakúske kultúrne fórum Bratislava

Rakúske kultúrne fórum ponúka čitáreň, pravidelne organizuje výstavy, umelecké, vedecké a osvetové podujatia, koncerty, divadelné...Viac
zahraničný inštitút

Ruské centrum vedy a kultúry

Ruské kultúrne centrum organizuje kurzy ruského jazyka. Ponúka dva programy: „Ruský jazyk denný dialóg“ a "ruský jazyk obchodných...Viac
zahraničný inštitút

Taliansky kultúrny inštitút

Inštitút ponúka kurzy talianskeho jazyka a kultúry, možnosť získať osvedčenie o znalosti taliančiny ako cudzieho jazyka...Viac
zahraničný inštitút

Veľvyslanectvo Japonska

Kultúrna sekcia Veľvyslanectva Japonska zodpovedá za agendu spojenú s kultúrnymi podujatiami, štipendiami a vzťahmi s verejnosťou.Viac