Darujte nám 2 % z dane z príjmu

Citylife.sk vás už viac ako päť rokov informuje o tom, čo sa deje v Bratislave a jej okolí. Našu prácu robíme hlavne z nadšenia a radosti, aby ste mali kvalitné informácie na peknej a prehľadnej webstránke. Vyrobili sme pre vás iPhone a Android aplikáciu a taktiež mobilnú verziu.

Na tento rok pripravujeme ďalšie vylepšenia, ktoré vám umožnia lepšie a rýchlejšie hľadať to, aby ste čo najlepšie prežili svoj voľný čas a mali skvelé zážitky.

Bratislava si svoj Citylife nielen zaslúži, ale dokáže aj doslova prevalcovať naše možnosti počtom akcií, predstavení, festivalov a miest, kde sa akcie konajú. Denná mravenčia práca získavania a uverejnenia kvalitných informácií potrebuje svoj rozpočet.

Aby sme vám mohli prinášať ešte lepšie informácie a realizovať nápady, ktorých je stále veľa, budeme radi, ak nám venujete 2% zo svojich daní z príjmu. Financie, ktoré nám poskytnete, budú použité na režijné náklady a na zlepšováky www.citylife.sk.

Ďakujeme!

 

Naše údaje a postup:

Naše údaje (prijímateľ)

  • IČO: 421 695 85
  • DIČ 2023182403
  • Právna forma: občianske združenie
  • Názov: Kulturka
  • Sídlo: Sumbalova 3, 841 04, Bratislava

    Číslo účtu: 2622735844/1100

 

1. Ak ste zamestnankyňa alebo zamestnanec, požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov do 15. 2. 2015. Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.

Postup krokov

2. Ak ste fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie (napr. samostatne zárobkovo činná osoba – SZČO), v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% dane. 

Postup krokov

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2015) na Váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


3. Ak ste právnická osoba (organizácia), vpíšte vyššie uvedené údaje do príslušných kolóniek daňového priznania PO podľa tohto postupu krokov.