Miesta

Primárne karty

kultúrny dom

Dunaj˜

Kultúrne centrum Dunaj sa nachádza na 4. poschodí Domu odievania na Námestí SNP. Na ploche viac ako 900 m2 nájdu návštevníci bar...Viac
kaviareň

A4 - priestor súčasnej kultúry

A4 je multifunkčné nekomerčné centrum súčasnej kultúry v centre Bratislavy. Svoj program aktuálne uvádza v priestoroch budovy...Viac
kultúrny dom

Dom kultúry Zrkadlový háj

DK Zrkadlový háj je kultúrnym zariadením v Petržalke na Rovniankvej ulici. Do pravidelného kultúrneho programu patria filmové...Viac
kultúrny dom

Dom kultúry Ružinov

kultúrny dom

Stredisko kultúry Vajnorská

Stredisko kultúry Bratislava Nové Mesto na Vajnorskej 21 je po rekonštrukcii opäť otvorené! Pravidelne organizuje koncerty,...Viac
kultúrny dom

T3 - kultúrny prostriedok

T3 - kultúrny prostriedok je vyradený vozeň električky typu T3, premenený na nezávislý kultúrny priestor. Pôvodne sa nachádzal na...Viac
kultúrny dom

Staromestské centrum, Školská 14

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania na Školskej 14 je zriadené mestskou časťou Staré mesto. Pôsobí tu divadlo Ticho a spol...Viac
kultúrny dom

Staromestské centrum KaV, Františkánske nám. 7

V objekte na Františkánskom námestí č.7 sa nachádza Divadlo GUnaGU, ktoré je v správe Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.Viac
kultúrny dom

Staromestské centrum KaV, Gaštanova 19

Činnosť zariadenia je zameraná na všetky vekové kategórie. Realizovaná je formou jednotlivých a cyklických podujatí, kurzami,...Viac
kultúrny dom

Staromestské centrum KaV - Zichyho palác

V Zichyho paláci v centre Starého Mesta dnes sídli jedno zo staromestských centier kultúry a vzdelávania. Konajú sa tu slávnostné...Viac
kultúrny dom

Dom kultúry Lúky

Dom kultúry Lúky v Petržalke ponúka pre svojich návštevníkov množstvo podujatí pre deti, kurzy pre verejnosť, tanečné stretnutia...Viac
kultúrny dom

SD Nivy

V SD Nivy momentálne premieta FK Nostalgia, stredy, štvrtky a piatky. Konajú sa tu pravidelné akcie pre deti a vidieť tu môžete...Viac
kultúrny dom

CC Centrum

CC Centrum ponúka výtvarný kurz pre deti, mládež a dospelých, prípravu pre stredné a vysoké školy umeleckého zamerania, keramický...Viac
kaviareň

Art Books Coffee

ABC na Baštovej ulici v Bratislave vznikol ako multifunkčný kultúrny priestor, ktorého cieľom je poskytovať návštevníkom...Viac
kultúrny dom

Istra Centrum

Istra centrum organizuje kultúrne, spoločenské, výchovno-vzdelávacie a zábavné programy pre deti, mládež a dospelých, festivaly...Viac
kultúrny dom

Stará tržnica

Starú tržnicu spravuje občianske združenie Aliancia Stará Tržnica. Programová štruktúra stojí na troch pilieroch: mestskej...Viac
divadlo

Bibiana dom umenia pre deti

Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti, je kultúrna inštitúcia s medzinárodnou pôsobnosťou. Orientuje sa na umeleckú tvorbu...Viac
kultúrny dom

Design factory Jarovce

Nový priestor design factory sa nachádza na začiatku Jaroviec na Námestí pri sýpke - Areál Dve sýpky pri Jantárovej ulici.Viac
kultúrny dom

Dom kultúry Dúbravka

kultúrny dom

Kalab

Kalab je centrom umenia Slovákov v zahraničí a študentov umenia doma, a tiež verejná obývačka živých tém okolo nás.Viac