vážna hudba

K prameňom - Mucha Quartet

Ján Levoslav Bella napísal Sláčikové kvarteto e mol „v uhorskom štýle“ pravdepodobne v roku 1896 a je nepochybne jeho vrcholnou kvartetovou kompozíciou.
28.07.2024, Ne
Záhrada Domu Albrechtovcov, Kapitulská 1
18:00

Použitie podtitulu „v uhorskom štýle“ stálo v zdanlivom protiklade k ideálu tvorby slovenskej národnej hudby. Ak však nenahliadame na uhorský štýl z ideologického hľadiska, otvára sa pred nami široká škála hudobných prvkov, ktoré sú jeho pravou podstatou. Je to predovšetkým čerpanie z maďarského, rómskeho a slovenského folklóru, použitie rubátovej melodiky, tanečnosti, výrazných rytmov, či virtuozity na spôsob primášov kapiel ľudovej hudby. (Juraj Tomka)

Účinkujú:
Mucha Quartet (SK)

Juraj Tomka 1. husle, Jozef Ostrolucký 2. husle, Veronika Kubešová viola, Pavol Mucha violončelo

Program:
Eugen Suchoň (1908 – 1993) Sláčikové kvarteto op. 2 ESD 46
Roman Berger (1930 – 2020) Pesničky zo Zaolžia
—–
Ján Levoslav Bella (1843 – 1936) Sláčikové kvarteto e mol v uhorskom štýle

Vstupné: predpredaj 13€ / deti do 6 rokov 1€ / študent, senior 8€ / ZŤP 5€
*V online predpredaji je dostupný limitovaný počet vstupeniek, ďalšie sú v prípade priaznivého počasia k dispozícii v záhrade Domu Albrechtovcov 30 minút pred koncertom.

Koncert je súčasťou Festivalu komornej hudby Hortus artis 2024 v záhrade Domu Albrechtovcov. Pozrite si kompletný program.