Attribution

Citylife niekedy používa obrázky licencované pod rôznymi typmi licencií ako napr. Creative Commons. Rešpektujeme autorské práva, preto na tomto mieste nájdete aktuálne publikované "free" obrázky, meno autora originálu a odkaz naň. V iných prípadoch dostávame povolenie publikovať priamo od autora alebo vlastníka práv. Ďakujeme.

Citylife occassionally uses pictures licensed under various types of licensing such as Creative Commons. We respect copyrights, so as attribution you will find here currently published "free" pictures, their author as well as link to the original picture and source. In other cases we get direct approval for publication from the author or owner of the copyright. Thank you for it.

Autor originálu / Author of the original: 
Gaffke Photography @ flickr
Autor originálu / Author of the original: 
Erik F. Brandsborg
Autor originálu / Author of the original: 
Dena Flows @ flickr
Autor originálu / Author of the original: 
Adam Salsman @ flickr
Autor originálu / Author of the original: 
Civertan (© copyright Civertan Grafikai Stúdió)