Miesta

Primárne karty

koncertná sála

Slovenská filharmónia

73. koncertná sezóna je príležitosťou k prezentovaniu bohatých aktivít Slovenskej filharmónie. Na realizácii hlavných abonentných...Viac
koncertná sála

Koncertná sieň Klarisky

V kostole Klarisky sa pravidelne konajú kultúrne a spoločenské akcie. Prevádzkovateľ: Bratislavské kultúrne a informačné...Viac
koncertná sála

Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

V koncertných sálach Slovenského rozhlasu sa konajú koncerty Symfonického orchestera Slovenského rozhlasu, vážnej hudby,...Viac
koncertná sála

Koncertná sieň Dvorana

Koncertná sieň Dvorana je určená pre sólové recitály, komorné a orchestrálne koncerty menšieho nástrojového obsadenia, semináre a...Viac
koncertná sála

Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanectva

Koncertná sála Rakúskeho veľvyslanectva v centre Bratislavy.Viac
kultúrny dom

Kácečko (KC Dunaj)

Legendárny KC Dunaj sa pôvodne nachádzal na 4. poschodí Domu odievania na Námestí SNP. Momentálne síce prebiehajú práce na nových...Viac
kaviareň

A4 - priestor súčasnej kultúry

A4 je multifunkčné nekomerčné centrum súčasnej kultúry v priestoroch budovy YMCA. Od zaciatku aktuálnei má A4 novú eleváciu...Viac
koncertná sála

Edison Park

koncertná sála

InPark - Summer In Peace

divadlo

PAKT kultúrne centrum

P*AKT je platforma pre performatívne, hudobné a vizuálne umenie, vzdelávanie a kolaboráciu umenia.Viac
galéria

Pálffyho palác

Pálffyho palác na Zámockej ulici je národnou kultúrnou pamiatkou z polovice 17. storočia. Očarí vás svojou nezameniteľnou...Viac
kultúrny dom

STARS auditorium

STARS auditorium - Nové miesto pre hviezy je od roku 2022 ďalšou kultúrnou scénou v Bratislave, ktorá ponúka kultúrno spoločenské...Viac
koncertná sála

Evanjelický kostol Bratislava - Prievoz

Evanjelickému kostol v Prievoze dominuje mohutná veža zvonice. Na opačnej strane mohutná apsida uzatvára hlavnú loď. Kostol je...Viac
koncertná sála

Kostol najsvätejšej trojice (Kostol Trinitárov)

Kostol bol postavený v prvej polovici 18. st. Pôvodne slúžil rádu trinitárov a od roku 1854 je to farnosť Najsvätejšej Trojice. V...Viac
koncertná sála

Kostol sv. Štefana - Kapucíni

Kapucíni prišli do Bratislavy v roku 1676. Ich terajšou náplňou je najmä vysluhovanie sviatosti zmierenia. V kostole slúžia aj...Viac
koncertná sála

Kostol sv. Vincenta de Paul

Rímskokatolícky kostol sv. Vincenta de Paul v Ružinove je spoločným dielom viacerých architektov. Okrem bohoslužieb sa tu konajú...Viac
koncertná sála

Moyzesova sieň

Moyzesova sieň je jedinečná koncertná a tanečná sála, ktorá patrí svojou dekoráciou k najtypickejším interiérom viedenskej...Viac
koncertná sála

Dóm sv. Martina

Dóm sv. Martina je jednou z dominánt mesta. Po stáročia bol stredobodom kultúrneho, cirkevného a spoločenského diania. Okrem...Viac
koncertná sála

Evanjelický a.v. kostol Svätej Trojice

V Evajelickom kostole Svätej Trojice v Petržalke sa konajú okrem pravidelných bohoslužieb aj koncerty vážnej hudby. Pri kostole...Viac
koncertná sála

Františkánsky kostol Zvestovania Pána

Kostol a kláštor františkánov bol komplexom obytných a sakrálnych stavieb spolu zo záhradou. Kostol začali stavať v románsko –...Viac