Miesta

Primárne karty

knižnica

Miestna knižnica Petržalka

Miestna knižnica Petržalka je jednou z najväčších a najaktívnejších verejných knižníc Bratislavy. Má osem pobočiek, v ktorých sa...Viac
knižnica

Staromestská knižnica - centrála Blumentálska

Staromestská knižnica v Bratislave poskytuje pre verejnosť služby: Oddelenie pre deti a mládež, Oddelenie pre dospelých a prístup...Viac
knižnica

Univerzitná knižnica v Bratislave

Univerzitná knižnica je kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej činnosti.Viac
knižnica

Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Kutuzovova

Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Kutuzovova ponúka služby pre dospelých a pre deti a mládež. Knižnica Bratislava – Nové...Viac
knižnica

Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Stromová

Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Stromová ponúka služby pre dospelých a pre deti a mládež. Knižnica Bratislava – Nové...Viac
knižnica

Knižnica Bratislava – Nové Mesto

Knižnica Bratislava – Nové Mesto má v súčasnosti 9 pracovísk: Centrálnu knižnicu na Pionierskej 12 s piatimi pracoviskami.Viac
knižnica

Staromestská knižnica - pobočka Západný rad

Staromestská knižnica v Bratislave poskytuje pre verejnosť služby: Oddelenie pre deti a mládež, Oddelenie pre dospelých,...Viac
knižnica

Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Jeséniova

Knižnica Bratislava – Nové Mesto pobočka Jeséniova ponúka služby pre dospelých a pre deti a mládež. Knižnica Bratislava – Nové...Viac
knižnica

Staromestská knižnica - pobočka Záhrebská

Staromestská knižnica v Bratislave poskytuje pre verejnosť služby: Oddelenie pre deti a mládež, Oddelenie pre dospelých a prístup...Viac
knižnica

Knižnica Slovenského centra dizajnu

Knižnica SCD poskytuje požičiavanie profilových publikácií zameraných na dizajn, a štúdium v študovni knižnice s počítačmi...Viac
knižnica

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied

Knižničný fond sa buduje univerzálne, má v súčasnosti viac ako 538 tisíc knižničných jednotiek kníh, periodík a ďalších...Viac
knižnica

Knižnica Ružinov - Seniorské informačné centrum

Základné služby knižnice: absenčné a prezenčné výpožičky krásnej a odbornej literatúry, novín a časopisov pre seniorov a...Viac
knižnica

Mestská knižnica v Bratislave - Úsek literatúry pre deti a mládež

Úsek sa špecializuje na poskytovanie služieb predovšetkým deťom a mládeži do 18 rokov, navštevovať ho však môžu aj dospelí...Viac
knižnica

Knižnica Ružinov - pobočka Na úvrati

Základné služby knižnice: absenčné a prezenčné výpožičky kníh, novín a časopisov pre deti, mládež a dospelých, ústne...Viac
knižnica

Knižnica Ružinov - pobočka Tomášikova

Základné služby knižnice: absenčné a prezenčné výpožičky kníh, novín a časopisov pre deti, mládež a dospelých, ústne...Viac
knižnica

Letná čitáreň U červeného raka

Oddychovým miestom pre Bratislavčanov i návštevníkov mesta je Letná čitáreň U červeného raka pod Michalským mostom. V letných...Viac
knižnica

Aspekt - záujmové združenie žien

ASPEKT je feministický vzdelávací a publikačný projekt, presnejšie nekonečná množina projektov: záujmové združenie žien /...Viac
knižnica

Knižnica Ružinov - pobočka Bachova

Základné služby knižnice: absenčné a prezenčné výpožičky krásnej a odbornej literatúry, novín a časopisov pre deti, mládež a...Viac
knižnica

Malokarpatská knižnica v Pezinku

Verejná knižnica, ktorá poskytuje knižnično-informačné služby širokému okruhu používateľov. Konajú sa tu podujatia pre deti aj...Viac
knižnica

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK je informačné pracovisko slúžiace na podporu pedagogického a vedecko-výskumného procesu...Viac