Stredisko kultúry Vajnorská

kultúrny dom
Stredisko kultúry Bratislava Nové Mesto na Vajnorskej 21 je po rekonštrukcii opäť otvorené! Pravidelne organizuje koncerty, tanečné večery, divadelné predstavenie, klubové stretnutia a krúžky pre malých aj veľkých. 
23.06.2024, Ne
19:00 Moji drahí chlapci divadlo

Stredisko kultúry Bratislava Nové mesto funguje už od roku 1957. Je viacúčelovým zariadením, rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

Pre verejnosť ponúka:
výmenné stretnutia, divadelné predstavenia, koncerty, tanečné podujatia, výstavy (profesionálni aj amatérski umelci), interaktívne výchovné koncerty, prednášky a besedy, folklórne podujatia + voľno časové aktivity: kurzy (jazykové, pohybové, hudobné a výtvarné), tvorivé dielne

Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto
Vajnorska 21
83103 Bratislava


+421 2 44 37 37 60
info@skvajnorska.sk

http://www.skvajnorska.sk
Otváracie hodiny:
Vstupné:

Predaj vstupeniek: Streda od 16,00 hod. do 19,00 hod. a jednu hodinu pred podujatiami, tel. : 02/44373763, vybrané podujatia cez sieť Ticketportal