Istra Centrum

kultúrny dom

Istra centrum organizuje kultúrne, spoločenské, výchovno-vzdelávacie a zábavné programy pre deti, mládež a dospelých, festivaly tradičnej kultúry, záujmové útvary, kluby, krúžky pre deti, mládež a dospelých.

Istra Centrum
Hradištná 43
84107 Bratislava


+421 2/6436 0045
prevadzka@istracentrum.sk

http://www.istracentrum.sk
Otváracie hodiny:
Vstupné:

Predaj vstupeniek v pokladni Istra Centra.