Staromestské centrum, Školská 14

kultúrny dom

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania na Školskej 14 je zriadené mestskou časťou Staré mesto. V priestoroch sa konajú jazykové a pohybové kurzy a patrí sem aj divadlo Ticho a spol. a Divadlo Ívery.

TICHO a spol. – kompletný program
Divadlo Ívery – kompletný program

V Divadelnom klube 10x10 pôsobia:

divadlo TICHO a spol., ktoré poskytuje v rámci Platformy nezávislých divadiel priestor aj iným divadlám a zoskupeniam

zoskupenie Med a prach 
Med a prach je voľné zoskupenie tvorcov a interpretov, ktorých spája vzájomná poetika, smerovanie a hodnoty, ktoré sa snažia pretaviť do rôznych umeleckých žánrov a podôb. Výtvarné umenie sa tu prevteľuje do hudby, hudba do divadla, divadlo do výtvarného umenia a tak ďalej a tak stále inak.

divadelné zoskupenie Stopy snov. 
Divadelné zoskupenie, ktoré spája profesionálnych divadelníkov z Ticho a spol. a ľudí s mentálnym znevýhodnením – klientov DSS Prima a ich zamestnancov. Ich poslaním je vytvárať príležitosti pre dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením na ich tvorbu, na spolupodieľanie sa na niečom krásnom.

Prešporské divadlo 
Prešporské divadlo začalo svoje pôsobenie v Divadelnom klube 10×10 veselou klauniádou pre deti Končérto dy komediánty, teraz si tu okrem nej našli svoje miesto aj predstavenia Konkurz,  Kríza alebo takto si tu žijeme a Som najlepšia.

Divadlo Ívery
Členmi divadla fungujúceho od roku 1976 sú študenti a absolventi rôznych bratislavských vysokých škôl. Hrajú každý štvrtok v mesiaci. Niektorí majú už i rodiny a deti. Všetkých však spája jedno: chuť zahrať si a láska k divadlu. Pozrite si program Divadla Ívery

Vzdelávanie:

SCKaV na Školskej 14 má v ponuke aj jazykové a pohybové kurzy a záujmové krúžky pre deti. V oblasti vzdelávania sa zameriava na oblasť kvality života a životný štýl.

Jazykové kurzy: angličtina, nemčina, taliančina, novogréčtina, španielčina, francúzština, ruština; bližšie info: lucia.doubravova@staremesto.sk

Pohybové kurzy: joga pre začiatočníkov, joga pre pokročilých, joga v dennom živote, zdravotné cvičenie s prvkami jogy, hathajoga, Pilakalajoga®, Zásady zdravého pohybu & Powerjoga basic, kondičné cvičenie pre dámy, bodybalance, joga v dennom živote pre seniorov, Tajči čikung Shibashi; 
info: beata.greksakova@staremesto.sk

Záujmové krúžky: dramatický krúžok pre staršie i mladšie deti, detské baletné štúdio; viac info: lucia.doubravova@staremesto.sk.

Kluby: Fotoklub B & W

Staromestské centrum KaV
Školská 14
81107 Bratislava


+421 911 665 273
lucia.doubravova@staremesto.sk

www.staremesto.sk
Otváracie hodiny: