Staromestské centrum KaV, Gaštanova 19

kultúrny dom

Činnosť zariadenia je zameraná na všetky vekové kategórie. Realizovaná je formou jednotlivých a cyklických podujatí, kurzami, klubovou činnosťou a možnosťou prenajať si priestor.

Organizuje: divadelné predstavenia, spoločenské podujatia, podujatia pre dôchodcov, kluby, stretnutia poslancov, prednášky, besedy, detské denné tábory, pohybové kurzy, praktické a záujmové kurzy. V súčasnosti v Centre pracujú i rôzne kluby a združenia.

Kluby a združenia:

6. 10., 13.30 infoservis seniora, vstup len pre členov ZZPO III.

klub seniorov – pondelok a štvrtok od 12.30 – 16.30

Jednota dôchodcov – štvrtok  od 13.30 – 17.00:
13.30 – cvičenie
15.00 – úradná hodina
16.00 – bridžový klub

Kurzy:

Joga v dennom živote
Holistický a komplexný systém vychádzajúci z autenticity tradičného dedičstva jogy s  prispôsobením na potreby moderného človeka. Lektorka: PhDr. Viera Diešková.
Termín štvrtok 10.00 – 11.30, cena  4,00 € za jedno cvičenie, seniori 2 €.

Pilates fit
Ide o jeden z najúčinnejších cvičebných programov zameraný na rovnomerné vyváženie povrchových a hlbokých svalov ľudského tela, udržanie telesnej kondície.Cvičenie je obohatené o prvky rehabilitačné, strečing, prvky, jógy, a posilňovanie celku i jednotlivých svalových partií. Lektorka: Zora Kondé. Termín pre začiatočníkov, pokročilých a mierne pokročilých pondelok o 17.00, cena a prihláška na tel. čísle 0905 506 079

Gitara pre dospelých aj pre deti 
V rámci individuálnych vyučovacích hodín si účastníci osvoja základy hry na gitare. Vyučovanie prebieha 1x (po dohode i 2x) týždenne v popoludňajších hodinách. Lektor: Ivan Denko. Cena 5,00 € za vyuč. hodinu.

Čchi-Kung pre začiatočníkov
Tradičné cvičenie pre zdravie a pohodu. Čchi-kung pomáha ľuďom s tráviacimi a žalúdočnými ťažkosťami, vysokým krvným tlakom, tým, čo sú nervózni, bolí ich chrbát alebo trpia migrénami. Lektor Mgr. Ladislav Horniak. Termín utorok 17.00 – 18.30, cena 4,00 € za jedno 1 cvičenie.

Tai Chi Chuan
Cvičenie pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých. Tento cyklus cvičení tradičného čínskeho umenia pohybu je systémom profylaktických zdravotných cvičení, meditáciou zvyšujúcou odolnosť voči každodennému stresu, a elegantným umením sebaobrany. Lektor: Mgr. Ladislav Horniak. Termín štvrtok 17.00, cena 4,00 € za jedno cvičenie.

Bodybalance
Je kombináciou pomalých posilňovacích a strečingových cvičení s relaxačnými cvičeniami. Lektorka: Mgr. Mária Bakošová. Termín pondelok 18.15 - 19.15
Informácie a prihláška 0905 731 621, riabakosova@gmail.com

Ahamkára - joga pre mierne pokročilých a pokročilých, 
Súbor jogových cvičení na zachovanie zdravia, telesnej a duševnej rovnováhy prostredníctvom cvičení a dýchacích technik. Termín utorok 18.40 – 20.15, začiatok kurzu 14. 9.

Zábavný PC kurz /s vlastným notebookom/ 2. časť – Word, Excel, PowerPoint
Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť základy práce na notebooku, používať internet i USB kľúč a odhaliť ďalší, im neznámy, svet počítačov: práca s obrázkami a fotografiami, vytváranie prezentácie a z nich videá, koláže, fotoknihy apod. Každý mesiac bude venovaný inej problematike, takže na kurz je možné sa prihlásiť aj počas už prebiehajúceho kurzu, podľa záujmu o jednotlivú tému.
Termín každý utorok o 10.00. Vstupné: 6,00 € za jedno stretnutie, seniori 3,00 €.

Terapeutická joga pre 50+, ale aj pre mladších
Pri týchto cvičeniach sa zameriavame na správne dýchanie a jeho využitie pri bežnej činnosti v živote, vysvetlime si ako funguje chrbtica; správny postoj - ako pevne stáť na podložke, reagovať na zmenu, sústrediť sa a pracovať s pozornosťou . Nechajte sa inšpirovať a motivovať a skúsiť to aj v bežnom živote. Lektorka: Sasha Ovečka.

Kurz Etikoterapie pre pokročilých
Etikoterapia vidí príčinu chorôb v chorých vzťahoch k sebe, k druhým i k celku, ktorého sme súčasťou a ktorý nás presahuje a pomáha vytvárať vnútornú slobodu človeka. Lektor: Mgr. Vladimír Červenák. Termín kurzu: štvrtok o 19.00. Informácie, cena kurzu a prihláška: www.advaita.sk
 

Staromestské centrum KaV, Gaštanova 19
Gaštanová 19
81104 Bratislava


+421 2/5477 7366
eva.kostalova@staremesto.sk

www.staremesto.sk
Otváracie hodiny: