Miesta

Primárne karty

knižnica

Mestská knižnica Modra

Mestská knižnica má oddelenia pre dospelých, mládež a multimediálnu študovňu. V multimediálnej študovni sú čitateľom k dispozícii...Viac
knižnica

Letná čitáreň Medická záhrada

Staromestská knižnica Vás pozýva do altánku Letnej čitárne v Medickej záhrade. 18. ročník tradičnej a obľúbenej akcie prinesie aj...Viac
knižnica

Univerzitná knižnica v Bratislave

Univerzitná knižnica je kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej činnosti.Viac
knižnica

Aspekt - záujmové združenie žien

ASPEKT je feministický vzdelávací a publikačný projekt, presnejšie nekonečná množina projektov: záujmové združenie žien /...Viac
knižnica

Knižnica a mediatéka Francúzskeho inštitútu

V Mediatéke, nájdete audiovizuálne fondy – CD, DVD, VHS, periodiká, dennú tlač, časopisy, s možnosťou sadnúť si a v pokoji si...Viac
knižnica

Knižnica Divadelného ústavu

Knižnica DÚ poskytuje informačné a konzultačné služby a ponúka možnosť absenčných výpožičiek a prezenčného štúdia literatúry z...Viac
knižnica

Knižnica Goetheho inštitútu

7 000 dobrých kníh v nemčine a slovenčine, 10 000 ebookov v digitálnej knižnici Onleihe, aktuálne nemecké noviny a časopisy,...Viac
knižnica

Knižnica MCK Malacky

V knižnici môžete nájsť vytvorené samostatné oddelenie pre dospelých, kde sa po celý rok vystavujú práce absolventov a žiakov...Viac
knižnica

Knižnica Slovenského filmového ústavu

Knižnica je jedinou knižnicou tohto typu na Slovensku. Okrem klasických výpožičiek tu nájdete diplomové práce, skriptá, CD nosiče...Viac
knižnica

Knižnica VŠVU

Knižnica VŠVU je akademickou knižnicou a odborným pracoviskom, ktoré zabezpečuje knižnično-informačné služby. Typovú štruktúru...Viac
knižnica

Malokarpatská knižnica v Pezinku

Verejná knižnica, ktorá poskytuje knižnično-informačné služby širokému okruhu používateľov. Konajú sa tu podujatia pre deti aj...Viac
knižnica

Mestská knižnica - Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých

Oddelenie sa špecializuje na poskytovanie služieb zrakovo znevýhodneným občanom, ktorí majú zabezpečený voľný prístup k fondu...Viac
knižnica

Mestská knižnica v Bratislave - Úsek hudobnej a umenovednej literatúry

Úsek sa špecializuje na poskytovanie služieb z oblasti hudby a umenia študentom a celej verejnosti. Čitatelia majú čiastočne...Viac
knižnica

Mestská knižnica v Bratislave - Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry

Úsek sa špecializuje na poskytovanie služieb širokej verejnosti. Okrem skladových priestorov majú čitatelia voľný prístup ku...Viac
knižnica

Mestská knižnica v Bratislave - Úsek odbornej literatúry

Úsek sa špecializuje na poskytovanie služieb študentom a odbornej verejnosti a všetkým, ktorí si chcú rozšíriť obzor poznania...Viac
knižnica

Slovenská pedagogická knižnica

Slovenská pedagogická knižnica je špecializovaná vedecká knižnica s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na oblasť výchovy,...Viac
knižnica

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK je informačné pracovisko slúžiace na podporu pedagogického a vedecko-výskumného procesu...Viac