Miestna knižnica Petržalka

knižnica

Miestna knižnica Petržalka je jednou z najväčších a najaktívnejších verejných knižníc Bratislavy. Sídli na Kutlíkovej ul. (budova Technopolu), v mestskej časti Bratislava – Petržalka.

 

Pobočky:
 • Dudova 2 – literatúra pre deti a mládež / tel: 62 31 18 28, dudova2@kniznicapetrzalka.sk
 • (bývalá pobočka Ambroseho 4)
 • PO 13.00 – 17.00
 • UT – ST 9.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00
 • ŠT 13.00 – 17.00

PI 11.00 – 12.00 / 13.00 – 16.30

 • Furdekova 1 – literatúra pre deti a mládež / tel: 62 31 53 24, furdekova1@kniznicapetrzalka.sk
 • PO 13.00 – 18.00
 • UT – ST 10.00 – 12.00 /13.00 – 16.30
 • ŠT 13.00 – 18.00

PI 11.00 – 12.00 / 13.00 – 16.30

 • Haanova 37 – literatúra pre dospelých / tel: 62 31 66 19, haanova37@kniznicapetrzalka.sk
 • PO 13.00 – 19.00
 • UT 9.00 – 12.00 / 13.00 – 16.30
 • ST – ŠT 13.00 – 19.00

PI 11.00 – 12.00 / 13.00 – 16.30

 • Lietavská 14 – literatúra pre deti a mládež, tel: 63 82 86 92, lietavska14@kniznicapetrzalka.sk
 • PO 13.00 – 18.00
 • UT – ST 10.00 – 12.00 /13.00 – 16.30
 • ŠT 13.00 – 18.00

PI 11.00 – 12.00 / 13.00 – 16.30

 • Lietavská 16 – literatúra pre dospelých, tel: 63 82 80 08, lietavska16@kniznicapetrzalka.sk
 • PO 13.00 – 19.00
 • UT 9.00 – 12.00 / 13.00 – 16.30
 • ST – ŠT 13.00 – 19.00

PI 11.00 – 12.00 / 13.00 – 16.30

 • Rovniankova 3 – literatúra pre dospelých, tel: 63 81 58 57, rovniankova3@kniznicapetrzalka.sk
 • PO 13.00 – 19.00
 • UT 9.00 – 12.00 / 13.00 – 16.30
 • ST – ŠT 13.00 – 19.00

PI 11.00 – 12.00 / 13.00 – 16.30

 • Vavilovova 24 – literatúra pre deti, mládež a dospelých, tel: 62 24 06 13, vavilovova24@kniznicapetrzalka.sk
 • PO 13.00 – 19.00
 • UT 9.00 – 12.00 / 13.00 – 16.30
 • ST – ŠT 13.00 – 19.00

PI 11.00 – 12.00 / 13.00 – 16.30

 • Vavilovova 26 – literatúra odborná, cudzojazyčná, umenovedná a hudobniny, tel: 62 52 04 08, 62 52 04 09, 62 52 04 10, vavilovova26@kniznicapetrzalka.sk
 • PO 13.00 – 19.00
 • UT 9.00 – 12.00 / 13.00 – 16.30
 • ST – ŠT 13.00 – 19.00
 • PI 11.00 – 12.00 / 13.00 – 16.30

SO 9.00 – 12.00

 • každý pondelok, 16:00:

Filatelistický krúžok Jediný filatelistický krúžok v Bratislave vedie pani Daniela Schmidtová

 • utorok, streda a piatok:

Počítače pre všetkých

 • Okrem základných rád práce s PC, úprave obrázkov, tlačiarní, sa naučíte základy využívania textových editorov Word a Excel pod vedením skúsenej lektorky pani Ing. Jaroslavy Štaffovej a knihovníka Mgr. Andreja Blaasa. Kontakt: odblit@kniznicapetrzalka.sk, tel. č.: 02/625 20 408
 • Utorok: 10:00 – 12:00
 • Streda: 13:00 – 14:00

Piatok: 11:00 – 12:00

 • každý štvrtok, 17:30:

English club Výučba anglického jazyka všetkých vekových kategórií. Výučba je koncipovaná konverzačnou formou, priebežne dopĺňaná gramatikou. Predchádzajúce vedomosti z jazyka nie sú potrebné! Kurz vedie rodená Američanka Lynette Sykora.

PO 13.00 – 18.00 UT – ST 10.00 – 12.00 / 13.00 – 16.30 ŠT 13.00 – 18.00 PI 11.00 – 12.00 / 13.00 – 16.30

 • každý pondelok, 14:00:

Čítanie je IN Každý pondelok bude prebiehať interaktívne zážitkové čítanie zamerané na prežívanie čítaného textu, vcítenia sa do deja príbehu. Po prečítaní textu má dieťa vlastný priestor pre vyjadrenie svojich pocitov, názorov na príbeh. Pracuje sa s textom autorov vhodných pre rôzne vekové skupiny detí (P.N.Džerengová, T.Revayová, G.Futová, P.Gajdošík, R.Brat…).

 • Prokofievova 5 – literatúra pre deti, mládež a dospelých, tel: 63 82 62 03, prokofievova@kniznicapetrzalka.sk
 • PO 13.00 – 19.00
 • UT 9.00 – 12.00 / 13.00 – 16.30
 • ST – ŠT 13.00 – 19.00

PI 11.00 – 12.00 / 13.00 – 16.30

 • pondelok, utorok a stredu o 14:00:

Čítame si s Knihomilkou kreatívne čítanie rozprávok pre I. II. a III. ročníky ZŠ

 • každý štvrtok, 17:00:

Angličtina pre seniorov – pokročilí Kurzy anglického jazyka pre seniorov s lektorkou Beátou Havlínovou.

 • každý štvrtok, 17:00:

Výtvarné workshopy v knižnici Pod vedením výtvarníčky Kristíny Hrončekovej si deti vyskúšajú rôzne výtvarné techniky, animáciu, knižnú väzbu, herbár…

Miestna knižnica Petržalka
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava


02/63 53 16 30


http://www.kniznicapetrzalka.sk