Knižnica Ružinov - pobočka Na úvrati

knižnica

Základné služby knižnice: absenčné a prezenčné výpožičky kníh, novín a časopisov pre deti, mládež a dospelých, ústne faktografické a bibliografické informácie, umenovedná literatúra, tri druhy katalógov.

Špeciálne služby: kopírovacie služby (len z dokumentov knižnice), príležitostný predaj starších časopisov, predaj publikácií z vlastnej edičnej činnosti.

Zborník o knižnici

Knižnica Ružinov má 25 pracovníkov, jednu ústrednú knižnicu, štyri pobočky, 204 515 knižničných jednotiek a 5 559 čitateľov.

Knižnica Ružinov - pobočka Na úvrati
Na úvrati 52
82104 Bratislava


02/43420271
kr-trnavka@kniznica-ruzinov.sk

http://www.kniznica-ruzinov.sk
Otváracie hodiny:
Po: 12 - 18
Ut: 10 - 16
St: 12 - 18
Št: 12 - 18
Pi: 12 - 16