výstava

Vojtech Alexander / Priekopník röntgenografie

V Múzeu fotografie môžete do januára 2021 navštíviť raritnú výstavu fotografa - lekára Vojtecha Alexandra, ktorý ako prvý využíval metódu tak zvaného plastického snímkovania.

Táto akcia sa konala v minulosti

Mesiac fotografie

Kurátori: Martin Kleibl, Ľubo Stacho

„Sentimentálne hľadanie ´írečitosti΄ a ´rýdzosti΄ je viac menej šťastlivo za nami. Logicky vyznievajú názory prijímajúce spletitosť etník na našom území ako pozitívny jav. Tak je to aj so Spišom. V dejinách Slovenska má tento kraj pod Vysokými Tatrami osobitné postavenie. Určili ho nielen prírodné podmienky, ale aj zložitý historický vývoj…

Na Spiši žilo vedľa seba v tesnom susedstve až päť národností a etnických skupín. Spájal ich spoločný boj o udržanie a zveľadenie života. Tak sa v tomto regióne vytvára do istej miery osobitný hospodársky a spoločenský život, ktorého plodom je aj to, čomu radi hovoríme spišská kultúra.“ 
Tieto slová s neuveriteľným nadhľadom v roku 1995 napísala do časopisu Historická revue č. 6, ročník 6, v úvode svojej štúdie PhDr. Marta Stachová o röntgenológovi prof. Dr. Vojtechovi Alexandrovi. Bola to ona, ktorá výstavou v Galérií Profil v roku 1988 uviedla do slovenskej fotografie dielo tohto spišského rodáka, profesora medicíny na budapeštianskej univerzite, básnika, maliara, fotografa, skrátka širokospektrálnu osobnosť našej histórie.
Impulzom k výstave v kine Pohraničník v Bratislave sa stala skutočnosť,  že spomenutá kolekcia röntgenologických fotografií bola v roku 1984 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Dodnes  osobne tento počin považujem v rámci fotografického média za jedinečný.

Stachová v tom čase pracovala v Štátnom archíve v Bratislave a mala možnosť spoznať osobnosť Dr. Ivana Chalupeckého z Levočského archívu. Tento nesmierne múdry historik sa pričinil o objavenie a záchranu fotografií Dr. Alexandra pre slovenskú históriu a kultúru.
Chalupecký, odkrývajúci tajomstvá príbehov našej minulosti poctivým štúdiom v archívoch, rekonštruoval dejiny Spiša, čím pomáhal  zviditeľňovať našu krajinu v širšom európskom kontexte. Spomínam to tu aj preto, lebo nás nedávno, 12. júna 2020, opustil. Jeho najdôležitejším celoživotným výskumom bol život a dielo Majstra Pavla z Levoče, ale aj objavenie Alexandrovho fotografického diela patrí k takýmto počinom. Vojtech Alexander sa narodil 31. mája 1857 v Kežmarku v rodine kežmarského mešťana, pričom otec všetky deti v rodine viedol k spravodlivosti, pedantnosti, čestnosti a láske k pravde. V roku 1882 skončil štúdium medicíny v Budapešti a na naliehanie rodičov sa vrátil do rodného Kežmarku a stal sa mestským lekárom.
Pomáhal sociálne slabším vrstvám a čulo sa podieľal na verejnom živote v meste, ale aj v Spolku spišských lekárov a lekárnikov. Práve on prišiel s ideou založiť mestskú nemocnicu v Kežmarku. Písal básne v nárečí spišských Nemcov, maľoval a fotografoval. 

V roku 1895 nemecký fyzik W. C. Röntgen objavil tzv. X-lúče, ktoré boli neskôr pomenované jeho menom. Po zverejnení objavu za ním Alexander vycestoval do Würzburgu a už na jar 1896 zorganizoval v Kežmarku verejnú prednášku o význame týchto lúčov pre medicínu.
Spolok spišských lekárov a lekárnikov na jeho popud zakúpil tento prístroj. Alexander v Kežmarku ako prvý v Uhorsku začal robiť pokusy s týmito ľudskému oku neviditeľnými lúčmi. Jeho prvá snímka bola zhotovená už v roku 1898. Dnes sú tento  prístroj a ďalšie dokumenty uložené v Múzeu v Kežmarku, kde má Vojtech Alexander samostatnú expozíciu v priestoroch, kde bola jeho ambulancia. Neskôr Vojtech Alexander vypracoval metodiku tzv. plastického snímkovania a založil plastickú röntgenológiu, v čom mu patrí priekopnícke svetové uznanie. Ako prvý na svete zhotovil sériu snímok embryonálneho vývinu človeka a podrobne rozobral vývoj pľúcnej tuberkulózy. Na jeho pokusy doplatil jeho najmladší syn Imrich, pretože v tom období neboli ešte známe negatívne účinky X-lúčov na ľudský organizmus.
V roku 1907 Vojtecha Alexandra pozvali prednášať na univerzitu do Budapešti, kde v roku 1909 habilitoval na docenta a zároveň  založil aj prvú katedru röntgenológie.

22. septembra 1914  bol vymenovaný za profesora röntgenológie a rádiológie. Žiaľ, jeho dni boli už spočítané a začiatkom roka 1916 zomrel na zlyhanie srdca. Na jeho žiadosť bol prevezený do Kežmarku, kde je aj pochovaný na mestskom cintoríne. 
Vojtech Alexander sa stal skutočným priekopníkom röntgenológie, príkladom vedeckého výskumu v medicíne, ale aj inšpirácie pre umelecké vyjadrenie.  „Prenikanie“ dovnútra tela sa stalo výskumom aj pre  súčasné umenie. Spomeňme aspoň práce Ruda Sikoru, Judity Csáderovej alebo  študenta VŠVU Aljaža Velički.

-------

Vstup: 4€

Odporúčame

koncert

Scott Bradlee's Postmodern Jukebox

St 22.6.2022 / Majestic music club
odporúčame!
výstava

Akcia ZET - umenovedná výprava

19.11.2020 - 27.6.2021 / Slovenská národná galéria Bratislava
odporúčame!
film

Maliarka a zlodej

Drogovo závislý Karl-Bertil tvrdí, že si nepamätá, prečo maliarke Barbore Kysilkovej vystavené diela ukradol ani čo s nimi potom...Viac
Kino Mier Modra / Kino Lumière
odporúčame!
koncert

Iva Bittová & Dunaj

St 8.12.2021 / Ateliér Babylon
odporúčame!