fotografia

výstava

Katarína Janečková Walshe a Malone: Exes (Half-Way) Open

16.4.2021 - 4.6.2021 / Atelier XIII, Panská 13, Bratislava
výstava

Gérard Rancinan - Rancinan: Portréty umelcov

28.10.2020 - 25.4.2021 / Danubiana Meulensteen Art Museum
výstava

Palo Macho a Jana Hojstričová - Neustále situácie

20.11.2020 - 25.4.2021 / Danubiana Meulensteen Art Museum
výstava

Tomáš Hulík / Odvrátená strana Slovenska

16.12.2020 - 23.5.2021 / Slovenské národné múzeum (SNM)