Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

koncertná sála

Zrkladlová sieň Primaciálneho paláca ponúka koncerty vážnej hudby v historckej sále budovy.

Primaciálny palác, súčasné sídlo primátora hlavného mesta Bratislavy bol postavený (1778 až 1781) namiesto pôvodného dvorca patriaceho ostrihomskému arcibiskupovi. Palác zohrával v minulosti významnú úlohu. V roku 1805 v ňom bol podpísaný Bratislavský mier medzi Rakúskom a Francúzskom. Vnútri paláca sa nachádza nádherná zbierka anglických tapisérií zo 17.storočia zobrazujúca tragickú lásku Heró k Leandrovi.

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Primaciálne námestie 1
81499 Bratislava


+421 259 356 111


http://www.bratislava.sk/zrkadlova-sien/d-11023178/p1=11049947
Otváracie hodiny: