Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

koncertná sála

Zrkladlová sieň Primaciálneho paláca ponúka koncerty vážnej hudby v historckej sále budovy.

27.11.2017, Po
19:00 Dalibor Karvay: Souvenirs vážna hudba

Primaciálny palác, súčasné sídlo primátora hlavného mesta Bratislavy bol postavený (1778 až 1781) namiesto pôvodného dvorca patriaceho ostrihomskému arcibiskupovi. Palác zohrával v minulosti významnú úlohu. V roku 1805 v ňom bol podpísaný Bratislavský mier medzi Rakúskom a Francúzskom. Vnútri paláca sa nachádza nádherná zbierka anglických tapisérií zo 17.storočia zobrazujúca tragickú lásku Heró k Leandrovi.

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Primaciálne námestie
Bratislava