Pálffyho palác

koncertná sála

Pálffyho palác na Zámockej 47 v Bratislave v Starom Meste v Podhradí bol postavený bol v čase prestavby Bratislavského hradu. Palác je zrekonštruovaný, konajú sa v ňom koncerty, výstavy či diskusie.

04.05.2019, So
17:00 Musica Cameralis 19 vážna hudba

Zachovaná časť paláca, letné krídlo, sa po druhej svetovej vojne dostala do správy bytového podniku, bol tu zriadený sklad stavebného materiálu. Objekt sa postupne devastoval, pretože nebol zaradený medzi historické pamiatky. V roku 1975 vznikol zámer obnovy, mal tu byť postavený vinársky dom s expozíciou vína. V roku 1985 bol palác zapísaný do zoznamu nehnuteľných pamiatok a v roku 1989 vznikla ďalšia architektonická štúdia, počítalo sa s využitím objektu pre Zväz slovenských výtvarných umelcov, aj ako stála expozícia Bratislavského hradu, na výstavy a ako cukráreň. Nakoniec bol objekt predaný.

Pálffyho palác
Zámocká 47
81101 Bratislava


0905 926 888


Otváracie hodiny: