Moyzesova sieň

koncertná sála

Moyzesova sieň je jedinečná koncertná a tanečná sála, ktorá patrí svojou dekoráciou k najtypickejším interiérom viedenskej secesie.

Moyzesova sieň
Vajanského nábrežie 12
81102 Bratislava


02/593 39 379
moyzesova@fphil.uniba.sk

https://fphil.uniba.sk/sluzby/moyzesova-sien/
Otváracie hodiny: