Kostol sv. Vincenta de Paul

koncertná sála

Rímskokatolícky kostol sv. Vincenta de Paul v Ružinove je spoločným dielom viacerých architektov. Okrem bohoslužieb sa tu konajú nepravidelné koncerty a pôsobí tu Divadlo pod kostolom.

Kostol sv. Vincenta de Paul
Tomášikova 8
82012 Bratislava


02/43 41 51 58
rkfu@vdp.sk

http://www.fara-ruzinov.sk
Otváracie hodiny: