PAKT kultúrne centrum

divadlo
kultúrny dom
koncertná sála
P*AKT je platforma pre performatívne, hudobné a vizuálne umenie, vzdelávanie a kolaboráciu umenia.

P*AKT sú tri kultúrne inštitúcie (Divadlo Nomantinels, Gaffa a Projekt Batyskaf), ktoré sa rozhodli vybudovať priestor, kde aj okrajoví a menšinoví umelci majú svoje miesto.

Snaží sa posúvať hranice umenia k inkluzívnejším a progresívnejším formám. Neobmedzuje sa tematicky ani žánrovo, pozerá sa na obsah, kvalitu a pridanú hodnotu.

Kolektív P*AKT spolupracuje s umelcami a umeleckými zoskupeniami bez ohľadu na ich rasu, orientáciu, pohlavie a finančnú situáciu. Jediné, čo netoleruje je nenávisť.

P*AKT kultúrne centrum
Pionierska 17
83102 Bratislava


0907 927 161
pakt@pakt.sk

https://pakt.sk/
Otváracie hodiny: