výstava

Smoke and Mirrors

Výstava pri príležitosti 30. výročia založenia Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Táto akcia sa konala v minulosti

Mesiac fotografií

Kurátorský tím: Ema Hesterová, Oksana Hoshko, Barbora Komarová, Ľuboš Kotlár, Miroslava Urbanová

Výstava Smoke and Mirrors pri príležitosti 30. výročia založenia Katedry fotografie a nových médií VŠVU je nechronologickou prehliadkou kurátorského výberu z prác absolventov a absolventiek a študentov študentiek katedry počas celého jej tridsaťročného fungovania. Je zároveň prípravou na hlbší výskum v rámci dejín katedry, ktorá sa postupne prostredníctvom študentov a študentiek a neskorších pedagógov a pedagogičiek profilovala od primárne úžitkovej fotografie smerom k expandovaniu fotografického poľa. Kritériami výberu bola v prvom rade kvalita projektov, ktoré majú divákom a diváčkam čo povedať aj dnes –  bez ohľadu na ich technologické zázemie. Trajektória od analógu k digitálu tu nie je lineárnou a definitívnou, skôr akousi krivkou opisujúcou potreby a preferencie fotografov a fotografiek. Ako naznačuje názov výstavy Smoke and Mirrors, prebraný z anglického idiomu pre opísanie klamu, (artistného) zahmlievania reality, realita je v prípade týchto autorov a autoriek niečo, čo sa fotograficky nielen primárne dokumentuje, ale upravuje, inscenuje, spoluvytvára.     

Leitmotívom vybraných diel je zaoberanie sa otázkami identity – v zmysle hľadania, strácania a nachádzania sa v prchavých okamihoch precitnutia v sebe samom, miestach a ľuďoch, ktoré/í sú nám známe/i a blízke/i. Je to práve nestálosť a sociálna podmienenosť identity, ktorá sa objavuje v prácach študentov a študenttiek fotografie, ktoré vznikli počas ich štúdia na katedre.
Zaujímavé momenty prinesú kontrapozície projektov, ktoré využívajú podobné stratégie, no v odlišných kontextoch, alebo sú sebareflektívne/kritické voči médiu fotografie ako takej. Výsledkom miešania hrušiek a jabĺk sú plody nových konštelácií a situácií.

--------

Vstup je voľný
 

Odporúčame

koncert

Hans Zimmer Live

Ut 6.6.2023 / Zimný štadión Ondreja Nepelu (Slovnaft Aréna)
odporúčame!
divadlo

Láskavé bohyne

Fiktívne memoáre vzdelaného a kultivovaného dôstojníka SS, ktoré sa nielen vo Francúzsku stali kultúrnou udalosťou (Goncourtova...Viac
St 1.2.2023 / Slovenské národné divadlo - Činohra
odporúčame!
divadlo

Revízor

So 11.2.2023 / Divadlo Astorka Korzo ´90
odporúčame!
festival

Comics salón & Anime show 2023

24.3.2023 - 26.3.2023 / Dom kultúry Ružinov
odporúčame!