Knižnica Divadelného ústavu

knižnica

Knižnica DÚ poskytuje informačné a konzultačné služby a ponúka možnosť absenčných výpožičiek a prezenčného štúdia literatúry z oblasti teatrológie. Jej fondy tvoria: divadelné hry, monografie, periodiká, sekund

Fondy divadelnej knižnice tvoria:

• divadelné hry (dramatické texty slovenských aj zahraničných autorov, najmä v slovenskom a českom jazyku, prípadne v ruštine, nemčine, angličtine, maďarčine a iných) • monografie (z oblasti teórie divadla a dejín, tiež monografie o osobnostiach slovenského a zahraničného divadla) • periodiká (týždenníky, dvojtýždenníky a ďalšie časopisy s teatrologickou, resp. kultúrnou tematikou, najmä slovenské a české, ale tiež vybrané tituly nemeckých, anglických, amerických, poľských, maďarských, ruských a iných periodík) • sekundárne pramene (bibliografie a katalógy)

Na základe osobitej dohody poskytuje aj rešeršné služby: • z informačných databáz DÚ ( on-line databáza ) • z elektronických databáz Slovenskej a Českej národnej bibliografie

V elektronickej forme sú dostupné: • on-line katalóg knižného fondu • on-line databáza výberovej bibliografie • informačné a konzultačné služby

Knižnica Divadelného ústavu
Jakubovo námestie 12
81357 Bratislava


02/20487 301
viera.sadlonova@theatre.sk

http://www.theatre.sk
Otváracie hodiny:
Po: 9 - 14
Ut: 11 - 17
Št: 9 - 16
Pi: 9 - 13