Knižnica Ružinov - Seniorské informačné centrum

knižnica

Základné služby knižnice: absenčné a prezenčné výpožičky krásnej a odbornej literatúry, novín a časopisov pre seniorov a dospelých, ústne faktografické a bibliografické informácie, tri druhy katalógov.

Špeciálne služby: kopírovacie služby (len z dokumentov knižnice), príležitostný predaj starších časopisov, predaj publikácií z vlastnej edičnej činnosti, voľné aktivity seniorov v rámci Klubu dôchodcov, internetové služby a počítačové kurzy pre seniorov, organizovanie podujatí kultúrneho, sociálno-zdravotného a zábavno-relaxačného charakteru rôznych foriem pre seniorov.

Zborník o knižnici

Knižnica Ružinov má 25 pracovníkov, jednu ústrednú knižnicu, štyri pobočky, 204 515 knižničných jednotiek a 5 559 čitateľov.

Knižnica Ružinov - Seniorské informačné centrum
Zimná 1
82104 Bratislava


02/43 42 11 21
kr-zimna@kniznica-ruzinov.sk

http://www.kniznica-ruzinov.sk
Otváracie hodiny:
Po: 12 - 18
Ut: 10 - 16
St: 12 - 18
Št: 12 - 18
Pi: 12 - 16