festival
iná akcia

Bratislavské mestské dni 2021

18. ročník obľúbeného podujatia Bratislavské mestské dni sa vďaka zlepšujúcej sa epidemiologickej situácii uskutoční posledný júnový víkend, 25. – 27. 6. 2021.

Táto akcia sa konala v minulosti

Program: pozrieť program na sobotu, pozrieť program na nedeľu

Súčasťou mestských dní bude aj Víkend otvorených parkov a záhrad.

25.6.2021, piatok

20.00 Komunity - spojme sa / Kamenné námestie
Pri príležitosti otvorenia BMD a 18. ročníka podujatia bratislava-inline je pripravená celkom nová 14,5 km trasa.

---------

Mestské časti:

Program v Petržalke
10.00 - 12.00 Petržalská mamičkáreň / CC centrum

téma: Misy, misky, mištičky– exteriérová keramická dielnička pre šikovné mamičky a ich deti
17.00 - 20.00 Ludus Tonalis - jazzové dialógy / Dom kultúry Lúky
Jazzový večer študentov Cirkevného konzervatória Bratislava pod vedením Františka Báleša, spojený s diskusiou, jazzová kompozícia a aranžovanie, jazzová harmónia, improvizácia…
17.30 Bratislava Tourst Board
Cykloprehliadka petržalskými parkami a zeleňou

Program v Dúbravke
Od 10.00 Dúbravský festival remesiel a Čerešňový juniáles / DK Dúbravka
Otvorenie festivalu výstrelom z kanóna, ukážky tradičných remesiel, razba dúbravských dukátov, drevorezba motorovými pílami.

Program v Rači
10.30 - 21.30 Otvorenie Kultúrneho a športového leta v Rači / Obecná záhrada, Alstrova 249

10:30 Haló, z Obecnej záhrady…čitárne!
16:30 – 17:30 Namaľuj si svoj obraz / Ateliér Šikula
18:00 – 20:00 Ika Kraicová a Peter Luha - koncert
18:30 Za „dverami“ knihy - literárna akcia
19:00 – 21:00 Jazzové tóny v pohári vína – Oliver Kucharovič / Nám. A. Hlinku / Vinotéka Račiansky vinohradnícky spolok 
21:30 Letné kino Rača – Chrumkáči / Amfiteáter- Knižkova dolina

Program vo Vajnoroch
21.00 Otvorenie Kultúrneho leta v MČ Vajnory / Námestie rodiny - Vajnory

Letné open air kino

Program v Záhorskej Bystrici
21.00 Bystrické malé hody / Námestie rodiny - Záhorská Bystrica
Letné kino26.6.2021, sobota

10.00 - 18.00 Múzeum mesta Bratislavy
10:00 – 18:00, otvorené múzeá a priestory
Posledný vstup 17:30,  veža Starej radnice, 19:30


Veža Starej radnice otvorená do 20:00
Predmet mesiaca – čaká na vás unikátny predmet z depozitárov
Shop / Múzeum/ Obchod – navštívte zaujímavý priestor a kúpte si v pohodlí predajne publikácie z edičnej činnosti múzea
Z múzea do múzea – nahliadnete a objavíte zaujímavý prechod medzi Starou radnicou a Apponyiho palácom

Apponyiho palác – Múzeum historických interiérov
Apponyiho palác – Múzeum vinohradníctva
NKP hrad Devín – jednotné vstupné 1 €
Múzeum Antická Gerulata Rusovce
Múzeum Johanna Nepomuka Hummela

Mimoriadne otvorené:
Múzeum hodín - Dom U Dobrého pastiera
Múzeum farmácie - Lekáreň U Červeného raka

10:00 – 18:00 / Stará radnica – Múzeum dejín mesta
Nádvorie v pohybe / skákanie škôlky, hádzanie vreckom piesku na terč, hra o guľôčky
Oživenie verejného priestoru Sadni si!

10:00 – 11:00, 13:00 – 14:00 Unikáty múzejnej knižnice
Komentovaná prehliadka knižnice / Monika Šurdová. Max. 12 osôb, nutná rezervácia

11:00 – 14:00 Ako sa hráme my / Beáta Husová, Martina Pavlikánová
Komentovaná prehliadka výstavy pre rodiny s deťmi k výstave Ako sa hrali naši…
Navštívte workshop: výroba zotrvačníka a každú hodinu 12:00, 13:00, 14:00 súťažte o najdlhšie sa točiaci zotrvačník

14:00 – 14:30 Bábiky a kovové mechanické hračky / Ľubica Malenková, Milan Sedlár
Komentovaná prehliadka k výstave Ako sa hrali naši. Max. 10 osôb, nutná rezervácia.

10:30 – 11:00 Apponyiho palác – Múzeum historických interiérov
Krása každodennosti / Výber secesie zo zbierok Múzea mesta Bratislavy / Marta Janovíčková
Komentovaná prehliadka výstavy. Max. 15 osôb, nutná rezervácia.

11:00 – 11:40, 15:30 – 16:10 Študijný depozitár skla a keramiky / Zuzana Francová
Komentovaná prehliadka. Max. 12 osôb, nutná rezervácia

14:00 – 14:30 Krása každodennosti / Výber secesie zo zbierok Múzea mesta Bratislavy / Zuzana Francová
Komentovaná prehliadka výstavy. Max. 15 osôb, nutná rezervácia.

15:30 – 16:30 Na návšteve u Apponyiho / Beáta Husová, Martina Pavlikánová
Program pre rodiny s deťmi. Max. 12 osôb, nutná rezervácia

10:00 – 11:00, 13:00 – 14:00, 15:00 – 16:00 / Múzeum Janka Jesenského
Vila Jakuba Sonnenfelda na Somolického 2 / Daniel Hupko
Komentovaná prehliadka interiéru so zameraním na históriu a architekta objektu Friedricha Weinwurma (1885 – 1942) a osobnosť Janka Jesenského (1872 – 1945).
Max. 10 osôb, nutná rezervácia.

11:00 – 12:00, 14:00 – 15.00 / Múzeum Antická Gerulata Rusovce
Kastel Gerulata, výskum a novinky / Jaroslava Schmidtová
Komentovaná prehliadka o histórii Gerulaty a výstavy Doklady vojenstva v Gerulate a prezentácia výsledkov archeologických nálezov v Gerulate.
Max. 15 osôb

Program v palácoch GMB
11.00 - 18.00 Historické zábery z archívov SFÚ z histórie Galérie mesta Bratislavy / GMB Mirbachov palác, Pálffyho palác

Počet návštevníkov je obmedzený podľa požiadaviek COVID automatu.
11:00 – 18:00 Burza kníh / Nádvorie Mirbachovho paláca / v prípade nepriaznivého počasia kreatívny ateliér na prízemí.
16.00 Reštaurovanie diel zo zbierok GMB - prednáška a samoobslužný ateliér

10.00 Program BKIS a DOD Primaciálny palác / Staré mesto
10:00 Otváranie brán mesta / Laurínska brána
10:00 – 16:00 DOD Primaciálny palác
10:00 – 18:00 Pre verejnosť sprístupnené reprezentačné priestory v Primaciálnom paláci s obrazárňou a unikátnymi gobelínmi. Otvorená bude galéria aj kaplnka.
10:00 – 18:00 Mozaiky detských výtvarných diel OLO /  Primaciálny palác  – Justiho sieň
10:00 – 16:00 Prezentácia MIB a Oddelenia inovácii a služieb magistrátu / Primaciálny palác – prvé nádvorie okolo fontány svätého Juraja
10:00 – 18:00 Postavme si vlastné mesto / Nádvorie Primaciálny palác a Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého
10:00 – 18:00 Postavme si vlastné mesto / Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého
14:00 Prechádzka mestom s primátorom

Program v Mestskej knžnici a v Letnej čitárni U červeného raka
11.00 - 18.00 Mestská knižnica v BA a Letná čitáreň U červeného raka

11:00 – 13:00, 15:00 – 17:00 Čítanie psíkom / Program na Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16, 2. posch.
11:00 – 14:00, 15:00 – 18:00 Káva s riaditeľom knižnice / Program v Letnej čitárni U červeného raka
11:00 – 14:00, 15:00 – 18:00 Komentované prehliadky U červeného raka

Všetky úseky knižnice (Klariská 16, Kapucínska 1, Laurinská 5) pre vás budú otvorené od 10:00 do 18:00.
Letná čitáreň U červeného raka bude otvorená 26. – 27. 6. od 10:00 do 18:00.
V rámci podujatia ponúkame bezplatný zápis do knižnice (ročný čitateľský preukaz).

19.00 - 20.30 Letné Gala SND / Nám. pred novou budovou SND
Program Opera & Balet
Dirigent: Martin Leginus
Koncertný majster: Vladimír Harvan
Operní sólisti: Jolana Fogašová, Adriana Kohútková, Mariana Sajko, Andrea Vizvári, Ondrej Šaling, Richard Šveda,Daniel Čapkovič, Dalibor Jenis, Tomáš Juhás, Michal Lehotský, Ľudovít Ludha,
Baletní sólisti: Olga Chelpanova, Konstantin Korotkov
Choreografia: Nina Poláková, Reona Sato, Peter Dedinský
Spoluúčinkuje orchester Opery SND, Balet SND a Činohra SND

20:30 – 22:00
Program Činohra
Richard Autner; krst nového CD 
Orchester Jeana Valjeana

(Vstup na podujatie je voľný, je nevyhnutné si rezervovať vstupenky na snd.sk alebo v pokladniciach SND, vstupenky budú samostatné, na Operno-baletné gala zvlášť a na Činohernú časť – kapely zvlášť.)

9.00 - 18.00 10-te výročie Bratislava Tourist Board – téma pre Deň otvorených dverí v Turistickom informačnom centre
– prezentácia práce BTB v priestoroch TIC
10:00 Otváranie brán mesta / Laurinská brána
12:00 a 17:00 Malé historické sprievody – propagácia Bratislavských korunovačných dní 2021 - 3 sprievody
14:00 – 15:00 Haptická mapa a hovoriace kocky – hendikepovaní
15:00 – 16:00 Haptická mapa a hovoriace kocky – verejnosť
– autogramiáda hercov, ktorí nahrali hlasy do hovoriacich kociek: Ján Gallovič, Katarína Brychtová, Peter Kočiš, Diana Moorová, Martin Nikodým, Alena Heribanová

Predsunutý infopult pred TIC
pracovníci TIC budú informovať o Bratislave, prehliadkach a dianí v Bratislave, aktivitách BTB počas BMD apod.

Turistom vo vlastnom meste
prehliadky a vychádzky Bratislavou s BTB

10:00 – Rusovce a ich poklady
10:00 – Tajomstvá Horského parku / História Prešporka v Horskom parku
10:00 – 17:00 Sám sebe sprievodcom / Prehliadka Primaciálneho paláca s využitím audiosprievodcov.
13:00 – Karloveské rameno Dunaja a Vodárenská záhrada
15:00 – Hudba a záhrady
15:00 – Impozantný Devín
Prehliadka Hradu Devín v jazyku anglickom určená pre expatov a zahraničných návštevníkov mesta.
17:30 – Deti spoznávajú mesto: Devínska Nová Ves
Organizované v spolupráci s OZ Pátrač Tino

10.00 a 14.00 Sprevádzanie po ZOO (okruhy: šelmy - žirafy, nosorožce -  kengury, vlky) / ZOO Bratislava
+ 10.45 komentované kŕmenia k okruhom: hrošíky libérijské, lamy krotké & lamy alpaky, zubry & jelene
+14.45 komentované kŕmenia k okruhom: zebry Chapmanova, lamy krotké & lamy alpaky, ťavy dvojhrbé
11:00 Divadlo pre deti Babena / na ihrisku pri plameniakoch
13:00 – 15:00 Vozenie na koníkoch pre deti / na ihrisku pri plameniakoch
15:00 Divadlo pre deti Babena / na ihrisku pri plameniakoch

Počas oboch dní:
Výstava a komentovaná prehliadka zoologických preparátov a veterinárnych pomôcok realizovaná zoológmi ZOO Bratislava
Predajná výstava kaktusov na kopci, pri lamách
Prezentácia činnosti Skauti
Prezentácia práce policajných kynológov (bohužiaľ ešte nevieme presný čas)
Prezentácia hier o zvieratách spoločnosti Yhrysko
Prehliadka zaujímavostí zázemia hospodárskej správy ZOO
Kvízová areálová hra pre deti s odmenou po vylúštení
K dispozícii sú atrakcie pre deti: vláčik na dolnom okruhu, trampolína a detský kolotoč na dolnom ihrisku, 2 ihriská

9.00 - 13.00 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
9:00, 10:00, 11:00 Komentovaná prehliadka múzea a podzemia Vodárenského múzea,
kde je aj jedna z historických studní. Ide o bežne nedostupné ale aj nerekonštruované priestory, (pred vstupom bude nutné podpísať vstup na vlastné riziko)
9:00 – 13:00 Vodárenské múzeum, otvorené pre verejnosť
BVSAS zabezpečia v rámci BMD cisterny s vodou, počas celého víkendu sa môžete občerstviť a načapovať vodu do vlastných fliaš.

9.00 - 19.00 Mestská ústav ochrany pomiatok v BA
9:00 – 19:00 Premietanie videa z interiéru s inštruktážnym príhovorom

10.00 - 18.00 Olo a.s., Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Bratislava
10:00 – 18:00 MOZAIKY detských výtvarných diel OLO  / Primaciálny palác  – vstup
10:00 – 16:00 Stánok OLO s triediacou stanicou - letáky o triedení, komunikácia s obyvateľmi mesta Sad Janka Kráľa
10:00 – 18:00 Letný Mestský bazár na Bazovej ulici / Bazová ulica

10.00 - 17.00 Bratislavská integrovaná doprava / Tyršovo nábrežie
Pristavený autobus DPB (kĺbový, dĺžka 18 m) a informačný stánok
Program: voľná prehliadka autobusu, poskytovanie informácií o IDS BK pracovníkmi BID, pre záujemcov ukážky dispečerského systému riadenia integrovanej dopravy

10.00 - 18.00 DPB / Americké námestie
Historické vozidlá

Zážitková jazda historickými vozidlami po mestskom okruhu, sprevádzaná výkladom sprievodcu. Cestujúci navyše získajú dobový cestovný lístok.

Zábavno-náučný program
Pútavý celodenný program plný rozhovorov so zamestnancami Dopravného podniku, ktorí porozprávajú o svojich profesiách, súťaže pre deti o rôzne darčeky. Počas dňa vystúpi aj obľúbený kúzelník Talostan.
Program doplní galéria fotografií momentov zo života DPB.

Nábor vodičov
Záujemcovia o prácu v Dopravnom podniku, ktorí sa chcú stať budúcimi vodičmi prostriedkov MHD, môžu priamo v stane DPB využiť prítomnosť zamestnancov personálneho oddelenia.

Svetelné informačné tabule na zastávkach
Počas oboch dní budú všetky informačné panely informovať cestujúcich o premávke historických vozidiel.

Emócia na vozidlách MHD
Jazdu MHD spríjemnia zdieľané emócie, vtipné hlášky a postrehy od našich vodičov, umiestnené na prednej časti vozidiel (medzi prvými a druhými dverami).

Dopravný podnik Bratislava zabezpečí posilnenú dopravu počas celého víkendu.

10.00 - 17.00 Mestská polícia (vstup o každej celej a polhodine) / Obchodná ulica 29
DOD na Zásahovej jednotke Mestskej polície
Mestskí policajti budú pripravení zodpovedať všetky vaše otázky a podeliť sa aj o príbehy z ich bohatej praxe.
Mestská polícia zabezpečí posilnenie bezpečnosti počas celého víkendu.

------------

Mestské časti:

Program v MČ Staré mesto
10.00 - 17.00 MČ Staré mesto

10:00, 12:00, 14:00, 16:00 Víkend otvorených parkov a záhrad / Pistoriho palác, Štefánikova 25 - Vstup voľný
10:00 – 17:00 Otvorená požiarna zbrojnica / Požiarna zbrojnica, Žilinská 1 - Vstup voľný
17.00 a 17.30 / Tancovanie pre deti (Minifolklór) a Čítanie pre rodinky (Daniel Rušák) Hviezdoslavovo námestie, altánok

1.6. – 30.6.2021 Výstava starých fotografií Bratislavy / Hviezdoslavovo námestie, sektor A
1.6. – 30.6.2021 Výstava / Šafárikovo námestie, park
14.6. – 30.6.2021 Výstava prác laureátov plagátovej súťaže V4 / Vajanského nábrežie, park

Program v Petržalke
16.30 - 19.00 / MČ Petržalka

16.30 LIVIN´ BLUES XVIII. ročník festivalu blues a rhythm´n´blues / DK Lúky
vstupné: 12 €
19.00 Vienok a Vienkari - vystúpenie detského folklórneho súboru a jeho hostí / DK Zrkadlový háj
vstupné: 10 €

Program v Dúbravke
10.00 - 18.00 Dúbravský festival remesiel a Čerešňový juniáles / MČ Dúbravka - Pred Domom kultúry Dúbravka

od 10:00 Ukážky tradičných remesiel, razba dúbravských dukátov, drevorezba motorovými pílami, súťaž vo vyrezávaní drevených lyžíc.
16:00 Nástup mažoretiek, vystúpenie Klnky, príhovor starostu, strihanie čerešňového strapca
17:00 – 18:00 Rockovo-folklórny koncert skupiny Dora

Sprievodné podujatie počas festivalu: Drotárska výstava v Galérii Villa rustica, tradičné špeciality, knižná burza

Program v Rači
14.55 - 20.30 Otvorenie Račianskeho kultúrneho a športového leta 2021 / MČ Rača
14:55  – Jazda historickým vlakom „40 rokov od ukončenia parnej prevádzky“ / Odchod zo Železničného múzea na Východnom.
H&T Dance Company / Pod hviezdami / Amfiteáter- Knižkova dolina
16:00  – Princezná a Žaba / tanečnározprávka
17:30 – Tanečné choreografie
20:30 – Kráľovné bielych tenisiek / tanečné divadelné predstavenie

Program v Devínskej Novej Vsi
10.00 - 20.00 MČ Devínska Nová Ves

10:00 – 20:00 Tarzánia / Pri Moste Slobody vedľa bufetu Tarzánia. 
10:00 – 18:00 / Múzeum colníctva a finančnej správy
11:00 – 14:00 / Kozy vo Weitovom lome
10:00 – 19:00 / Galéria Šrot park
11:00 a 13:00 Prednáška o skamenelinách / Sandberg
Ekovychovávateľka Natália Lipová si pre deti pripravila zaujímavú prednášku o Devínskonovoveskej dominante Sandberg – Pieskovec.
10:00 a 12:00 Exkurzia po Devínskej Kobyle zo Sandbergu do Waitovho lomu.
10:00 – 18:00 / Turistická Informačná kancelária
Turistická Informačná kancelária ponúkne informácie o okolí a celý deň bude požičiavať bicykle zadarmo.

Program vo Vajnoroch
Otvorenie Kultúrneho leta / MČ Vajnory - Námestie rodiny
Hudobný večer

Program v Záhorskej Bystrici
18.00 - 21.00 Bystrické malé hody / MČ Záhorská Bystrica - Námestie rodiny
18:00 La dansa school, City kids, ZUŠ J. Kresánka, Mici a Mňau
21:00 Rockom krokom – Čarovné ostrohy

----------------

Mestské lesy

Do lesa aj v Bratislave
Partizánska lúka (dostupnosť MHD / parkovisko)

Stánok Mestských lesov
Malá expozícia živočíchov, žijúcich v Mestských lesoch; ukážka vtáčích hniezd, vtáčích búdok, voľné rozprávanie o aktivitách Mestských lesoch.

Škrtačky
Pátracia úloha pre deti – nájdite 5 zo 6tich vyobrazených živočíchov / rastlín či ich pobytových stôp. Po splnení úlohy deti dostanú ako odmenu brožúrku (na výber huby / dravce a sovy). Ak nestihnú, výsledok pátrania môžu poslať na email, brožúrka im príde poštou.

Stánok „Geopark Malé Karpaty“    
Malých Karpát prezentuje nezisková organizácia Barbora.

Stánok „Objavujte s nami“
Prezentácia aktivít Daphne – inštitútu aplikovanej ekológie. Malí výskumníci môžu priamo pozorovať i drobné vodné živočíchy v potoku Vydrica.

9:00 – 11:00 – 13:00 Komentované prechádzky lesom
Prechádzka dendrologickým náučným chodníkom s komentovaním lesníka Petra Pivka
Trvanie cca 45 minút. Začiatok pri stánku Mestských lesov. Počet účastníkov 1 exkurzie max. 30, bez prihlasovania.

10:00, 12:00, 13:30 Horáreň Krasňany – Deň na včelnici
Rozprávanie včelárov o včelách a práci včelára v Mestských lesoch. Ukážky pomôcok, ochutnávka medu.
Trvanie cca 1 hodina. Počet účastníkov max. 20 – 30, prihlásenie nie je potrebné.

9:40, 11:40, 13:40 Dlhé lúky – Divočina kúsok od nás
Konečná zastávka MHD 43, Sanatórium (začiatok akcie je viazaný na príchod autobusu MHD).
Komentovaná prechádzka lesom – ukážeme si diviačie kalisko, hniezdo dravca, stopy po prítomnosti živočíchov. Nebudú chýbať ukážky z edukačného programu STOPY – modely trusu živočíchov, rôzne pobytové znaky – hniezda, pierka), možno sa ukáže i najnebezpečnejšie zviera žijúce v našich lesoch..
Počet účastníkov je obmedzený na 25, je potrebné sa prihlásiť do 23. 6. mailom na: michal.noga@mlba.sk

---------

27.6.2021, nedeľa

Program v palácoch GMB
11:00 – 18:00 / Mirbachov palác, Pálffyho palác
Historické zábery z archívov SFÚ z histórie Galérie mesta Bratislavy.
Počet návštevníkov je obmedzený podľa požiadaviek COVID automatu.
11:00 – 18:00 Burza kníh
Nádvorie Mirbachovho paláca / v prípade nepriaznivého počasia kreatívny ateliér na prízemí.
Knihy, ktoré po sťahovaní knižnice ostali bez majiteľov, si budete môcť zobrať so sebou a nájsť im nové miesto vo vašej knižnici.
16.00 Komentovaná prehliadka o rastlinách v priestoroch GMB
Komentovaná prehliadka po oboch palácoch. Spolu s botanikom a kurátorkou Zuzanou Jakalovou sa dozviete viac nielen o samotných rastlinách ale aj o ich histórií a o tom ako sa k nám dostali. Ako prekvapenie, v cene vstupného bude aj malý darček, odrezok rastlinky, ktorý si môžete zobrať domov do vašej botanickej záhrady.

Program v Mestskej knžnici a v Letnej čitárni U červeného raka
11:00 – 13:00, 15:00 – 17:00 Čítanie psíkom
Program na Oddelení pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16, 2. posch.
11:00 – 14:00, 15:00 – 18:00 Káva s riaditeľom knižnice
Program v Letnej čitárni U červeného raka
11:00 – 14:00, 15:00 – 18:00 Komentované prehliadky U červeného raka
Zaujímavosti z histórie aj súčasnosti ponúkame v podobe komorných komentovaných prehliadok.
15:00 - 18:00 Básne na počkanie
Šimon Ondruš s ľahkosťou narába so slovami. Rád vám poradí, ako písať a ak mu zadáte tému či kľúčové slovo, odnesiete si domov unikátnu básničku „na mieru“.

Všetky úseky knižnice (Klariská 16, Kapucínska 1, Laurinská 5) pre vás budú otvorené od 10:00 do 18:00.
Letná čitáreň U červeného raka bude otvorená 26. – 27. 6. od 10:00 do 18:00.
V rámci podujatia ponúkame bezplatný zápis do knižnice (ročný čitateľský preukaz).

Bratislava Tourist Board
9:00 – 18:00 10. výročie Bratislava Tourist Board – Deň otvorených dverí v Turistickom informačnom centre

Prezentácia práce organizácie Bratislava Tourist Board v priestoroch informačného centra
12:00 a 17:00 Malé historické sprievody – ochutnávka toho, čo vás čaká na Bratislavských korunovačných dňoch 2021
3 sprievody *bližšie informácie prinesieme čoskoro
14:00 – 16:00 Infopult pred Turistickým informačným centrom na Klobučníckej ulici
Pracovníci Turistického informačného centra budú informovať o Bratislave, prehliadkach a dianí v Bratislave počas Bratislavských mestských dní

Autogramiáda pri príležitosti uvedenia špeciálnej haptickej mapy centra mesta s 3D reliéfmi pamiatok pre nevidiacich a otočných hovoriacich kociek s 3D reliéfmi pamiatok a s výkladom
Autogramiáda hercov, ktorí nahrali hlasy do hovoriacich kociek, tešiť sa môžete na: Adelu Vinczeovú Banášovú, Viktora Vinczeho, Adrianu Polákovú, Thomasa Puskailera, Romana Juraška, Ivana Tulyho Vojteka, Jána Galloviča a Silviu Šuvadovú
14:00 – 15:00 – autogramiáda pre nevidiacich
15:00 – 16:00 – autogramiáda pre ostatnú verejnosť
15:00 Prehliadky pre nevidiacich a slabozrakých

V spolupráci s Úniou nevidiacich sme pripravili prehliadku Bratislavy so sprievodcom
Turistické informačné centrum na Klobučníckej ulici 2
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 Plavby po Dunaji na lodi Harmónia - 4 bezplatné plavby loďou Harmónia
miesto na plavbu si je potrebné rezervovať na tomto linku
10:00 – 16:00 prehliadky a vychádzky Turistom vo vlastnom meste
10:00 – Hudba a záhrady / 
Na rohu ulice Mudroňova a Fialkové údolie
11:00 – Čiernobiela Bratislava Antona Šmotláka / Pri Fontáne Mieru na Hodžovom námestí
14:30 – Tajomstvá Horského parku / Oddych, šport, kultúra a politika na prechádzke v Horskom parku
Búdková, obratisko trolejbusu 203 (príp. trolejbus 207, zastávka Búdková)
14:00 – Bratislava, ako ju nepoznáte - Prehliadky mesta pre expatov a zahraničných návštevníkov mesta v anglickom a nemeckom jazyku / Pri studni na Primaciálnom námestí
15:00 – Impozantný Devín / Pred farským kostolom sv. Kríža, Devín
16:00 – Deti spoznávajú mesto: Hudba Bratislavy / Na Námestí Eugena Suchoňa 1 (pred budovou Slovenskej Filharmónie – Reduty)
10:00 – 17:00 Sám sebe sprievodcom - Prehliadka Primaciálneho paláca s využitím audiosprievodcov
Kedykoľvek počas uvedených časov

DOD v Primaciálnom paláci
10:00 – 16:00
Pre verejnosť sprístupnené reprezentačné priestory v Primaciálnom paláci  s obrazárňou a unikátnymi gobelínmi. Otvorená bude galéria aj kaplnka.
10:00 – 18:00 Mozaiky detských výtvarných diel OLO –  Primaciálny palác  – Justiho sieň
Mozaiky boli zhotovené v rámci viacerých ročníkov výchovno-vzdelávacieho projektu OLO – na súťaži OLO art.
10:00 – 16:00 Prezentácia MIB a Oddelenia inovácii a služieb magistrátu
Predstavenie digitálnych služieb, prototypy a pocitové mapy
Primaciálny palác – prvé nádvorie okolo fontány svätého Juraja
10:00 – 18:00 Postavme si vlastné mesto / Nádvorie Primaciálny palác a Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého
Interaktívna inštalácia BKIS
10:00 – 18:00 Postavme si vlastné mesto / Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého
Interaktívna inštalácia BKIS pre rodiny s deťmi

ZOO (* Vstupné zostáva nezmenené)
10:00 Sprevádzanie po ZOO – okruh šelmy – žirafy 
+ 10.45 komentované kŕmenie: hrošíky libérijské
10:00 Sprevádzanie po ZOO – okruh nosorožce – kengury 
+ 10.45 komentované kŕmenie: lamy krotké & lamy alpaky
10:00 Sprevádzanie po ZOO – okruh Karpatský les (vlky) 
+ 10.45 komentované kŕmenie: zubry & jelene
11:00 Divadlo pre deti Babena, na ihrisku pri plameniakoch
13:00 – 15:00 Vozenie na koníkoch pre deti na ihrisku pri plameniakoch

Počas oboch dní:
Výstava a komentovaná prehliadka zoologických preparátov a veterinárnych pomôcok realizovaná zoológmi ZOO Bratislava
Predajná výstava kaktusov na kopci, pri lamách
Prezentácia činnosti Skauti
Prezentácia práce policajných kynológov (bohužiaľ ešte nevieme presný čas)
Prezentácia hier o zvieratách spoločnosti Yhrysko
Prehliadka zaujímavostí zázemia hospodárskej správy ZOO
Kvízová areálová hra pre deti s odmenou po vylúštení
K dispozícii sú atrakcie pre deti: vláčik na dolnom okruhu, trampolína a detský kolotoč na dolnom ihrisku, 2 ihriská

DPB (Americké námestie)
10:00 – 18:00 Historické vozidlá
Zážitková jazda historickými vozidlami po mestskom okruhu, sprevádzaná výkladom sprievodcu. Cestujúci navyše získajú dobový cestovný lístok.
Svetelné informačné tabule na zastávkach
Počas oboch dní budú všetky informačné panely informovať cestujúcich o premávke historických vozidiel.

Emócia na vozidlách MHD
Jazdu MHD spríjemnia zdieľané emócie, vtipné hlášky a postrehy od našich vodičov, umiestnené na prednej časti vozidiel (medzi prvými a druhými dverami).

Dopravný podnik Bratislava zabezpečí posilnenú dopravu počas celého víkendu.

OLO A.S.
10:00 – 18:00 MOZAIKY detských výtvarných diel OLO /
Primaciálny palác  – vstup
Mozaiky boli zhotovené v rámci viacerých ročníkov výchovno-vzdelávacieho projektu OLO – na súťaži OLO art.
Jednotlivé diela vyrobili deti z materských, základných a špeciálnych škôl z odpadov patriacich do žltej zbernej nádoby/žltého vreca.)
10:00 – 18:00 Letný Mestský bazár na Bazovej ulici / Bazová ulica

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave
9:00 – 19:00 - Premietanie videa z interiéru s inštruktážnym príhovorom

premietané na veľkej obrazovke (za sklom kaplnky)

---------

Mestské časti: 

Program v MČ Staré mesto
Víkend otvorených parkov a záhrad / Pistoriho palác, Štefánikova 25
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 Neformálna prehliadka paláca a počas celého dňa hravé aktivity pre všetkých

Vstup voľný
14:00, 15.00, 16.00 / Zichyho palác, Ventúrska 8
Komentované prehliadky Paláca občianskych obradov s unikátnymi interiérmi architektov Rastislava Janáka, Oľgy Janákovej a Anny Tomašákovej z roku 1990
Rodinné centrum Prešporkovo / Hviezdoslavovo námestie, altánok
17:00  – Tancovanie pre deti-  Minifolklór
17:30  – Čítanie pre rodinky  – Daniel Rušár
1.6. – 30.6.2021 
Výstava starých fotografií Bratislavy
Hviezdoslavovo námestie, sektor A
1.6. – 30.6.2021 Výstava
Šafárikovo námestie, park
14.6. – 30.6.2021 Výstava prác laureátov plagátovej súťaže V4
Vajanského nábrežie, park

Program v Petržalke
10:00, Dom kultúry Zrkadlová Háj
15:00, Dom kultúry Lúky
Vstupné: 3 €
Rozprávková nedeľa: O lúke, motýľovi a kvetinovej víle
divadelné predstavenie pre deti TEATRO NELINE

Program v Dúbravke
Dúbravský festival remesiel a Čerešňový juniáles / Priestranstvo pred Domom kultúry Dúbravka
10:30 Bábkové divadlo UŽ
15:00 Ľudová hudba Dudíci
Sprievodné podujatie počas festivalu: Drotárska výstava v Galérii Villa rustica, tradičné špeciality, knižná burza

Program v Rači
- Otvorenia Račianskeho kultúrneho a športového leta 2021
Hurá prázdniny!
Športový areál Sklabinská ul. / Východné

15:00 – 19:00 Cesta čarovným lesom
Zábavné popoludnie plné súťaží a sladkých prekvapení, jazda na poníkoch, ukážky požiarnej techniky s DHZO Rača, ukážky výcviku psov
Staré ihrisko, maľovanie na tvár, tvorivé dielne.
10:00 – 15:00 - Deň pohybu
Športové turnaje (basketbal, volejbal, futbal)
registrácia: sport@raca.sk
15:00 – 19:00 Skákací hrad, traktor s vlečkou, lietadielka
19:00 – 21:00 Oldies párty s DJ

Poslanecký klub Spoločný Cieľ

Program v Devínskej Novej Vsi
10:00 – 18:00 Múzeum colníctva a finančnej správy
11:00 – 14:00 Kozy vo Waitovom lome
10:00 – 19:00 Galéria Šrot park
11:00 a 13:00 Prednáška o skamenelinách
Deti sa dozvedia zaujímavosti, ktoré ešte nepočuli a pri tom sa môžu zahrať na vášnivých paleontológov.
10:00 a 12:00 Exkurzia po Devínskej Kobyle zo Sandbergu do Waitovho lomu.
10:00 – 18:00 Turistická Informačná kancelária

Program v Záhorskej Bystrici
Bystrické malé hody / Námestie rodiny
10:00 hodová sv. omša v kostole sv. Petra a Pavla
18:00 Spevácky zbor Bystričan
18.30 Los Brados
19.30 Pavol Hammel a Juraj Burian

Program vo Vajnoroch
Otvorenie Kultúrneho leta / Námestie rodiny
Divadelné predstavenie

Dramaturgom tohtoročných BMD je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.
Pripravený je program na rôznych miestach s cieľom prepojiť mesto ako celok, a zároveň s ohľadom na bezpečnosť návštevníkov a protipandemické opatrenia, ponúknuť viac menších formátov v rôznorodých lokalitách a mestských častiach Bratislavy. 

“Nezabudnite, že najbezpečnejšie prežijeme podujatia BMD zaočkovaní. Ak ste tak ešte nespravili, zaregistrujte sa na očkovanie proti covid-19 na stránke vakcinacia.nczisk.sk Bratislava podporuje kolektívnu imunitu, ktorú dosiahneme len keď nás bude zaočkovaných čo najviac.”

Odporúčame

film

Jiří Suchý

Ne 29.8.2021 / Mestská knižnica Ruda Morica Stupava
odporúčame!
film

Leto 85

Režisér François Ozon sa vracia ku koreňom majstrovsky vyrozprávaných príbehov, a v tomto prípade nám dokonale sprostredkuje...Viac
St 28.7.2021 / Kino Nostalgia
odporúčame!
party

Skener: Temnô, Kragrowargkomn, Domkirke av Plager

Ne 1.8.2021 / Fuga
odporúčame!
film

Veľká nádhera

Príbeh starnúceho spisovateľa a novinára Jepa (Toni Servillo), režisér Sorrentino zasadzuje do “trblietajúcej” sa vysokej...Viac
Ne 15.8.2021 / Artkino Za zrkadlom
odporúčame!