iná akcia
kurz / workshop
prednáška / diskusia
Prechádzka / exkurzia

Bratislavské mestské dni v Múzeu mesta Bratislavy

V rámci podujatia Bratislavské mestské dni si Múzeum mesta Bratislavy opäť pripravilo bohatý program pre všetky vekové kategórie! Okrem komentovaných prehliadok a sprístupnenia uzatvorených priestorov ako napríklad krov veže Starej radnice či depozitár skla vám predstavíme glóbus hviezdnej oblohy či 3D model virtuálne reality v Antickej Gerulate. Tešiť sa môžete na komentované prehliadky výstav Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy a novú výstavu Cesta (z) mesta s podtitulom Ako sa mení zázemie Bratislavy.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Všetky podujatia a expozície (okrem Hradu Devín) sú počas Bratislavským mestských dní zadarmo.

Väčšina podujatí je však kapacitne obmedzených, a preto vás prosíme o rezerváciu.Zarezervovať si môžete aj vstup do krovu veže Starej radnice. Rezervácia na presný časový úsek vám garantuje prednostný vstup.

 
Počas celého víkendu (22. – 23. 4.) 

 

10.00 – 18.00  Vstup do veže a žalárov Starej radnice Stará radnica 

Vstup do veže Starej radnice, kde sa nachádza hodinový stroj a zvon, a do mestských žalárov.  

 

Rezervujte si vopred vstup na vežu a do žalárov Starej radnice!

Vyhnete sa tak dlhému čakaniu v rade, ktoré sa predpokladá pre veľký záujem.

Pri vstupe budú záujemci*kyne s platnou rezerváciou uprednostnení*é.

--

10.00 – 18.00  Hľadá sa richtár - pátracia hra pre rodiny / Stará radnica a Apponyiho palác

Pátraciu hru si môžete v prípade záujmu vyzdvihnúť v pokladnici Starej radnice. 

Byť hlavou mesta nie je jednoduché. Čo ale znamenalo byť richtárom? Vydaj sa po stopách minulosti a odhaľ richtárove tajomstvá. Počas podujatia Bratislavské mestské dni si bude môcť celá rodina zahrať pátračku Múzea mesta Bratislavy. Na záver ťa čaká aj malá odmena. A ak budeš chcieť, môžeš sa zapojiť do súťaže o zaujímavú cenu.  

--

10.00 – 17.00  Otvorený ateliér / Detský ateliér, Stará radnica 

Vyzerala rieka Dunaj niekedy inak? Mala Bratislava svoje mestské hradby? Akú mali funkciu? Bolo ťažké napísať privilégium? A čo to vôbec je? V našom ateliéri nájdu malé návštevníčky a malí návštevníci sériu rodinných workshopov na témy Dunaj, mesto v hradbách a tvorba privilégia.  Priestor je kapacitne obmedzený.  

--

10.00 – 18.00 Vystavenie glóbusu hviezdnej oblohy / Expozícia dejín mesta, Stará radnica  

V súčasnosti sa realizuje rozsiahle reštaurovanie celestiálneho hviezdneho glóbusu, ktorý sa nachádza v zbierkach Múzea mesta Bratislavy. Návštevníci a návštevníčky budú mať jedinečnú príležitosť vidieť objekt v procese rozpracovania a vypočuť si tematické prednášky k jeho reštaurovaniu, ale aj vyobrazeniam, ktoré na ňom môžeme vidieť. 

--

Sobota 22. 4. Stará radnica
 

10.30 MAKRO: Od richtára po primátora / Expozícia dejín mesta, Stará radnica  

Ako mesto fungovalo? Riadil ho a staral sa oň niekto? Chcete vedieť viac? Na komentovanej prehliadke v expozícii dejín mesta sa pozrieme do autentických priestorov, ktoré kedysi mesto používalo.  

V prípade záujmu si rezervujte vstupenku. Komentovaná prehliadka je kapacitne obmedzená.  

--

11.00 a 14.00 Prehliadka depozitára keramiky a skla Múzea mesta Bratislavy

Stretnutie na nádvorí Apponyiho paláca 

Komentovaná prehliadka depozitára s kurátorkou MMB Zuzanou Francovou ponúkne návštevníčkam a návštevníkom pohľad do „zákulisia“ múzea a umožní im uvidieť rôznorodé významné súbory keramiky a skla, ktoré nie sú prezentované v rámci stálych expozícií a výstav. 

V prípade záujmu si rezervujte vstupenku. Komentovaná prehliadka je kapacitne obmedzená.  

--

11.30 MAKRO: Ľudia a mesto / Výstava Ľudia a mesto, Apponyiho palác  

Prehliadka sa začína na 1. poschodí Starej radnice 

Aký je príbeh mesta Bratislavy a ľudí, ktorí v ňom žili? V rámci komentovanej prehliadky si budete môcť prezrieť množstvo artefaktov, fotografií, grafík a archívnych prameňov mapujúcich sedem storočí dejín nášho hlavného mesta.

V prípade záujmu si rezervujte vstupenku. Komentovaná prehliadka je kapacitne obmedzená.  

--

14.00 Reštaurátorské práce na vystavenom glóbuse hviezdnej oblohy, krátka prednáška / Expozícia dejín mesta, Stará radnica  

Reštaurátori, ktorí sa podieľajú na obnove celestiálneho glóbusu – predmetu zo zbierok Múzea mesta Bratislavy –, predstavia svoju prácu a porozprávajú o tom, čo všetko ich pred ukončením reštaurovania tohto objektu ešte čaká.  

V prípade záujmu si rezervujte vstupenku. Podujatie je kapacitne obmedzené.  

--

15.00 Juraj Kubica o astronómii a o glóbuse hviezdnej oblohy, krátka prednáška  / Expozícia dejín mesta, Stará radnica  

O vyobrazeniach na vystavenom glóbuse z pohľadu astronóma, o podobných objektoch, ktoré sa nachádzajú v múzejných zbierkach v zahraničí, ale aj o astronómii v Bratislave povie viac počas prednášky popularizátor astronómie Juraj Kubica.  

V prípade záujmu si rezervujte vstupenku. Podujatie je kapacitne obmedzené.   

--

16.00  Kurátorský sprievod výstavou Cesta (z) mesta / Výstavná sieň, nádvorie Starej radnice 

Počas uplynulého štvrťstoročia došlo v zázemí hlavného mesta k najvýznamnejšej sociálno-priestorovej transformácii v novodobých dejinách Slovenska. Vybudovalo sa tu viac ako 50-tisíc nových bytov a populácia sa rozrástla. Špecifická migrácia pretvára pôvodné prostredie a formuje nové podoby každodennosti. Pozrime sa spolu, akými rôznymi spôsobmi sa táto zmena prejavuje a čoho všetkého sa týka. 

V prípade záujmu si rezervujte vstupenku. Komentovaná prehliadka je kapacitne obmedzená. 

---

16.00 (ENG) MAKRO: People and the City Exhibition, Apponyi Palace 

Tour begins on 1st floor of the Old Town Hall 

What is the story of the city of Bratislava and of the people that lived in it? The guided tour will offer a possibility to see a number of artefacts, photos, prints and archive documents covering the seven centuries of our capital city. 

 The guided tour has capacity constraints, therefore, should you wish so, please book your ticket.

--

Sobota 22. 4. Múzeum Janka Jesenského 

15.00 – 17.00  Jesenský /Weinwurm: obsahy a formy, dočasná inštalácia / Múzeum Janka Jesenského, Somolického 2 

Dočasná inštalácia predstavuje jednu z tradičných expozícií Múzea mesta Bratislavy z nového uhla pohľadu. Prezentuje ju ako súčasť vily, ktorá je dielom architekta Friedricha Weinwurma, a zároveň ako autentický doklad bývania vyššej strednej triedy v medzivojnovom období, do ktorej Janko Jesenský ako vysoký štátny úradník, ale i známy spisovateľ a intelektuál patril.  

--

15:30 Čítanie u Jesenských  / Múzeum Janka Jesenského, Somolického 2 

Predtým ako sa Jesenský v roku 1909 oženil a usadil, prežil seriózny trojročný vzťah s Oľgou Kraftovou. O jeho priebehu svedčí sedem desiatok listov adresovaných Oľge. Hoci sa vzťah skončil rozchodom, výber z listov Janka Jesenského (Oľgine listy sa nezachovali) formou živého čítania pripomenie túto „veľkú“ lásku. Čítanie uvedie krátkou prednáškou o živote Janka Jesenského kurátor literárnych zbierok MMB Daniel Hupko. Listy bude čítať herec Jakub Jablonský.  

V prípade záujmu si rezervujte vstupenku. Podujatie je kapacitne obmedzené. 

 

Sobota 22. 4. Hrad Devín

10.15 / 12.15 / 14.00 / 16.30  

Lektorské výklady na hrade Devín, komentované prehliadky / Hrad Devín, Muránska 10

Vstupné 2€ na mieste

Prehliadka sa začína v areáli pri budove cella memoriae (budova vyššie po chodníku od pokladnice) na hrade Devín. 

Hrad Devín píše svoje dejiny už viac ako 7000 rokov. Čo všetko sa počas nich udialo? Ako hrad vyzeral a ako sa vyvíjal? Kto ho vlastnil? Objavte minulosť hradu počas komentovanej prehliadky.  

 

Sobota 22. 4. Antická Gerulata

Presný čas komentovanej prehliadky bude doplnený neskôr. 

Prechádzka virtuálnou Gerulatou / Antická Gerulata, Gerulatská 7

Vstúpte za brány rímskeho vojenského tábora Gerulata, vydajte sa na interaktívnu cestu a spoznajte budovy a život jeho obyvateľov aj prostredníctvom predmetov, ktoré sa po nich zachovali. Sprievodné podujatie predstaví digitálny model tábora ako novú interaktívnu súčasť stálej expozície Antickej Gerulaty v Rusovciach. Návštevníci a návštevníčky sa môžu tešiť na vlastné objavovanie tábora a jeho okolia. Počas celého dňa budú prebiehať sprievodné aktivity a pre rodiny s deťmi je pripravený nový sprievodca plný zaujímavých úloh. Súčasťou podujatia je aj komentovaná prehliadka expozície.  

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu Virtuálna Gerulata.  

Objekt Antickej Gerulaty je súčasťou pamiatok na zozname UNESCO.  

---

Nedeľa 23.4 Stará radnica
 

10:30 (ENG) MAKRO: From the reeve to the mayor / Exhibition of the City History, Old Town Hall 

Tour begins on 1st floor of the Old Town Hall  

How did a city function? Was it governed and managed by somebody? Do you want to know more? The guided tour of the exhibition of the city history will take you to authentic rooms that the city used to employ.   

The guided tour has capacity constraints, therefore, should you wish so, please book your ticket.

--

11.00  Prehliadka depozitára keramiky a skla Múzea mesta Bratislavy, komentovaná prehliadka 

Stretnutie na nádvorí Apponyiho paláca

Komentovaná prehliadka depozitára s kurátorkou MMB Zuzanou Francovou ponúkne návštevníčkam a návštevníkom pohľad do „zákulisia“ múzea a umožní im uvidieť rôznorodé významné súbory keramiky a skla, ktoré nie sú prezentované v rámci stálych expozícií a výstav. 

V prípade záujmu si rezervujte vstupenku. Komentovaná prehliadka je kapacitne obmedzená.  

--

13.00  MAKRO: Od richtára po primátora / Expozícia dejín mesta, Stará radnica 

Ako mesto fungovalo? Riadil ho a staral sa oň niekto? Chcete vedieť viac? Na komentovanej prehliadke v expozícii dejín mesta sa pozrieme do autentických priestorov, ktoré kedysi mesto používalo.  

V prípade záujmu si rezervujte vstupenku. Komentovaná prehliadka je kapacitne obmedzená.  

---

14.00  Kurátorský sprievod výstavou Ľudia a mesto, komentovaná prehliadka / Výstava Ľudia a mesto, Apponyiho palác  

Prehliadka sa začína na 1. poschodí Starej radnice 

Aký je príbeh mesta Bratislavy a ľudí, ktorí v ňom žili? V rámci komentovanej prehliadky s kurátorkou výstavy Ľudia a mesto Elenou Kurincovou si budete môcť prezrieť množstvo artefaktov, fotografií, grafík a archívnych prameňov mapujúcich sedem storočí dejín nášho hlavného mesta. 

V prípade záujmu si rezervujte vstupenku. Komentovaná prehliadka je kapacitne obmedzená.  

--

15.00  Juraj Kubica o astronómii a o glóbuse hviezdnej oblohy, krátka prednáška / Expozícia dejín mesta, Stará radnica 

O vyobrazeniach na vystavenom glóbuse z pohľadu astronóma, o podobných objektoch, ktoré sa nachádzajú v múzejných zbierkach v zahraničí, ale aj o astronómii v Bratislave povie viac počas prednášky popularizátor astronómie Juraj Kubica.  

V prípade záujmu si rezervujte vstupenku. Podujatie je kapacitne obmedzené.   

--

Nedeľa 23.4 Múzeum janka Jesenského

11.00 – 13.00 Jesenský/Weinwurm: obsahy a formy, dočasná inštalácia / Múzeum Janka Jesenského, Somolického 2 

Dočasná inštalácia predstavuje jednu z tradičných expozícií Múzea mesta Bratislavy z nového uhla pohľadu. Prezentuje ju ako súčasť vily, ktorá je dielom architekta Friedricha Weinwurma, a zároveň ako autentický doklad bývania vyššej strednej triedy v medzivojnovom období, do ktorej Janko Jesenský ako vysoký štátny úradník, ale i známy spisovateľ a intelektuál patril.  

--

11:30 Čítanie u Jesenských / Múzeum Janka Jesenského, Somolického 2 

Predtým ako sa Jesenský v roku 1909 oženil a usadil, prežil seriózny trojročný vzťah s Oľgou Kraftovou. O jeho priebehu svedčí sedem desiatok listov adresovaných Oľge. Hoci sa vzťah skončil rozchodom, výber z listov Janka Jesenského (Oľgine listy sa nezachovali) formou živého čítania pripomenie túto „veľkú“ lásku. Čítanie uvedie krátkou prednáškou o živote Janka Jesenského kurátor literárnych zbierok MMB Daniel Hupko. Listy bude čítať herec Jakub Jablonský. 

V prípade záujmu si rezervujte vstupenku. Podujatie je kapacitne obmedzené. 

 

Nedeľa 23.4 Hrad Devín

10.15 / 12.15 / 14.00 / 16.30  

Lektorské výklady na Hrade Devín, komentované prehliadky / Hrad Devín, Muránska 10

 Vstupné 2 € na mieste 

Prehliadka sa začína v areáli pri budove cella memoriae (budova vyššie po chodníku od pokladnice) na hrade Devín

Hrad Devín píše svoje dejiny už viac ako 7000 rokov. Čo všetko sa počas nich udialo? Ako hrad vyzeral a ako sa vyvíjal? Kto ho vlastnil? Objavte minulosť hradu počas komentovanej prehliadky.  

---

Nedeľa 23.4 Antická Gerulata

Presný čas komentovanej prehliadky bude doplnený neskôr 

Prechádzka virtuálnou Gerulatou / Antická Gerulata, Gerulatská 7

Vstúpte za brány rímskeho vojenského tábora Gerulata, vydajte sa na interaktívnu cestu a spoznajte budovy a život jeho obyvateľov aj prostredníctvom predmetov, ktoré sa po nich zachovali. Sprievodné podujatie predstaví digitálny model tábora ako novú interaktívnu súčasť stálej expozície Antickej Gerulaty v Rusovciach. Návštevníci a návštevníčky sa môžu tešiť na vlastné objavovanie tábora a jeho okolia. Počas celého dňa budú prebiehať sprievodné aktivity a pre rodiny s deťmi je pripravený nový sprievodca plný zaujímavých úloh. Súčasťou podujatia je aj komentovaná prehliadka expozície.  

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu Virtuálna Gerulata.  

Objekt Antickej Gerulaty je súčasťou pamiatok na zozname UNESCO.  

Odporúčame

koncert

Katarzia

Št 4.4.2024 / Kácečko (KC Dunaj)
odporúčame!
trh / gastro

JARmok na Devíne

So 30.3.2024 / Hrad Devín MMB - Národná kultúrna pamiatka
odporúčame!
divadlo

NeferNefer & Burlesque Show

Božská NeferNefer uvádza svoju Burlesque show! Zvodné vystúpenia rozkošných slečien sprevádza noblesa, humor, kvalitná hudba a...Viac
15.3.2024 - 20.4.2024 / Red Cat Cabaret Club
odporúčame!
koncert

Mýšačka live: Dukla (CZ) + Anki (CZ) + dné (CZ)

Št 11.4.2024 / Fuga
odporúčame!