festival
iná akcia

Bratislava pre všetkých 2016

Podujatie Bratislava pre všetkých Vám počas Dní otvorených dverí samosprávy 21. až 24. apríla prinesie bohatý program vzájomného spoznávania mesta a jeho obyvateľov aj otvorené dvere mestských inštitúcií.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Program

štvrtok 21.4. | piatok 22.4.  | sobota 23.4.  | nedeľa 24.4.

Program na stiahnutie v pdf

..................................................................

Štvrtok 21. 4. 2016

Mestská knižnica v Bratislave
8:00 Bratislavská burza kníh
Otvorenie 10. ročníka charitatívnej akcie v spolupráci s bratislavskými knižnicami.
Burza sa koná 21. – 27. 4. 2016 na nádvorí MKB, Klariská 16, v pracovné dni od 8:00 do 19:00, počas víkendu od 10:00 do 18:00.
14:10 Príšery z praveku
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 1 – 3. Náučná prednáška Dušana Valenta spojená s projekciou. Podporuje vhodný výber a čítanie tematických kníh pre deti.
18:00 P. Salner: Židovská Bratislava
Galéria Artotéka, Odd. hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1. Rozprávanie známeho etnografa, publicistu a autora literatúry faktu najmä o histórii židovskej kultúry v Bratislave a na Slovensku. Moderuje: Jitka Bystřická

Múzeum mesta Bratislavy
9:00 Tivadar Ortvay – historik dejín mesta Prešporok
Faustova sieň, Stará radnica, Múzeum dejín mesta. Vedecká konferencia pri príležitosti 100. výročia úmrtia

Slovakia Cantat 2016
X. medzin. festival detských, mládežníckych a dospelých zborov v Bratislave
21.4.2016 - 19:00 Otvárací koncert / Kostol najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuitský kostol), Františkánske námestie
Pozrite si kompletný program festivalu Slovakia Cantat 2016

ObrázokObrázok

Piatok 22. 4. 2016                                        štvrtok 21.4.  | sobota 23.4.  | nedeľa 24.4.

Múzeum mesta Bratislavy
Nádvorie Starej radnice
Remeselný jarmok
Voľné združenie remeselníkov Slovenska

Mestská knižnica v Bratislave
08:00 – 19:00 Bratislavská burza kníh
10. ročník charitatívnej akcie v spolupráci s bratislavskými knižnicami. 21. – 27. 4. 2016, nádvorie MKB, Klariská 16, v pracovné dni od 8:00 do 19:00, počas víkendu od 10:00 do 18:00
14:00 Múdrosť a súcit zvierat
Úsek lit. pre deti a mládež, Kapucínska 1 – 3. Náučná prednáška D. Valenta spojená s projekciou. Podporuje vhodný výber a čítanie tematických kníh pre deti.

Galéria mesta Bratislavy

Pálffyho palác, Panská 19
10:30 S kočíkom do galérie – cyklus stretnutí pre mamičky na materskej dovolenke k výstave Rudolfa Filu.
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
16:30 Pečiatkovo - rodinný program k výstave Arnold Peter Weisz-Kubínčan: Hľadanie identity

Primaciálny palác
Korunovačná Bratislava – Korunovácia Márie Terézie
Výstava, ktorá približuje začiatok vlády Márie Terézie, najmä jej bratislavskú korunováciu 25. júna 1741. Potrvá do 10. mája 2016.
15:00 – 17:00
Pramienok krásy – paličkovaná čipka

Vernisáž výstavy, Klub Priadky pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Bratislava.
Galavečer XXIV. ročníka udeľovania Ceny primátora Bratislavy
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca (vstup iba pre pozvaných hostí).

Slovakia Cantat 2016
X. medzinárodný festival detských, mládežníckych a dospelých zborov.
22.4.2016:
10:00 – 15:45 Súťažná časť festivalu
Moyzesova sieň, Vajanského nábr. 12
17:00 Festivalový koncert Hudobná sieň Klarisky, Klariská
19:00 Festivalový koncert Hudobná sieň Klarisky
Pozrite si kompletný program festivalu Slovakia Cantat 2016

ObrázokObrázok

Sobota 23. 4. 2016                                            štvrtok 21.4.  | piatok 22.4.  | nedeľa 24.4.

Primaciálny palác
Reprezentačné priestory s obrazárňou, unikátnymi gobelínmi a koncertmi základných umeleckých škôl.
10:00 – 18:00 Deň otvorených dverí primátora
Pre verejnosť budú sprístupnené kancelárie a primátorova pracovňa, návštevníci sa môžu stretnúť s primátorom Ivom Nesrovnalom, jeho námestníkmi, poslancami mestského zastupiteľstva a oboznámiť sa s ich prácou.
Korunovačná Bratislava – Korunovácia Márie Terézie
Výstava približuje začiatok vlády Márie Terézie, najmä jej bratislavskú korunováciu
25. júna 1741. Potrvá do 10. mája. 2016.
Pramienok krásy – paličkovaná čipka
Klub Priadky pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Bratislava.
Aktívny život v seniorskom veku
Sprievodný program, výstavy a ukážky ručných prác seniorov z bratislavských mestských častí.
16:00 – 16:30 Fanfárový koncert / Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Bratislavská dychová harmónia, balkón Primaciálneho paláca.
Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavčanov

Odpečatenie Mestských brán
10:00 Michalská brána
Symbolické otvorenie brán mesta, otvorenie turistickej sezóny a pozvánka pre všetkých do Bratislavy. Účinkuje Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel, pripravilo BKIS.

Námestie detí a mládeže
10:00 – 17:00 Hlavné námestie
Tvorivé dielne a prezentácie činnosti a prác detí základných umeleckých škôl a centier voľného času. Deti vystupujú a koncertujú pre širokú verejnosť, program na pódiu. Bratislava objektívom detí a mládeže (BODAM), IX. ročník
10:00 – 17:00 Hviezdoslavovo nám.
Súťažná výstava v autobuse na Hviezdoslavovom námestí, vystavením výtvarných prác a fotografií dáva deťom a mladým ľuďom možnosť vyjadriť svoj názor na naše mesto a tým aj priestor na zapojenie sa do procesu spolurozhodovania a riešenia konkrétnych problémov.

Odvoz a likvidácia odpadov – OLO, a. s.
10:00 – 17:00 Primaciálne námestie
Vitajte vo svete OLO! Aj vy ste ako malé deti snívali o práci smetiara? Teraz si ju môžete vyskúšať vďaka OLO. Pozriete si pravé smetiarske auto, predvedieme vám, čo všetko dokáže a dokonca sa v ňom budete môcť aj odfotiť. Okrem toho sa dozviete to najzaujímavejšie o triedení odpadu, čakajú na vás originálne darčeky a jedinečná šou v bubnovaní na odpade v podaní skupiny Rytmika.

Múzeum mesta Bratislavy
Výstavná sieň, Stará radnica, Primaciálne námestie 3
Spolupráca medzi otcom Dr. Pavlom Dvořákom a jeho synom Jakubom trvá už od roku 2002. Výsledky ich spoločných projektov – vydaných kníh – mapuje umeleckofotografická výstava s príbehmi:
Jakub Dvořák Prvých sto miliónov rokov
Zachytenie autentickej histórie prostredníctvom 12 kníh, 3 240 strán a viac ako 1 600 historických predmetov na fotografiách. Časť z tvorby si môžete pozrieť na výstave.
Tisíc rokov architektúry – Františkánsky kostol
14:30 stretnutie záujemcov na nádvorí Starej radnice
Vzdelávanie v uliciach mesta pre seniorov – pilotná prednáška. Počet max 60 osôb, rezervačné lístky si treba vyzdvihnúť od organizátorov 30 minút pred začiatkom na nádvorí. Múzeum mesta Bratislavy otvára nový cyklus prednášok pre seniorov, viac na: www.muzeum.bratislava.sk
10:00 – 18:00 Voľné vstupy do tematických múzeí MMB
Múzeum dejín mesta, Stará radnica, Primaciálne námestie
Nádvorie Starej radnice – Remeselný jarmok
Apponyiho palác, Radničná 1

– Múzeum vinohradníctva
– Národný salón vín Slovenskej republiky, Ochutnávka 100 najkvalitnejších
slovenských vín od 40 vinárov
– Múzeum historických interiérov
Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera, Židovská 3
Múzeum zbraní, Michalská veža, Michalská ulica 22
Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka, Michalská ulica 26
Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6
Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Klobučnícka 2

Hrad Devín, Muránska ulica 10, Výstava Devín v praveku
Antická Gerulata Rusovce, Gerulatská 7, Výstava Rekonštrukcia areálu múzea Antická
Gerulata – Bratislava – Rusovce v kontexte urbánneho prepojenia

Galéria mesta Bratislavy
11:00 – 18:00
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Výstavy:
Arnold Peter Weisz-Kubínčan: Hľadanie identity
Ján Berger
Stále expozície: Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo; Grafické kabinety
v Mirbachovom paláci
Pálffyho palác, Panská 19
Výstava: Rudolf Fila
Stále expozície: Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia I. a II.;
Gotická maľba a plastika;
Keltská mincovňa v Bratislave;
V oboch palácoch GMB sa pripravuje akcia na publikácie s témou Bratislavy.

Mestská knižnica v Bratislave
10:00 – 18:00 Bratislava – mesto, ktoré číta
Deň otvorených dverí v Mest. knižnici (výpožičné služby, zapisovanie nových
čitateľov bez poplatkov, bezplatný internet) na pracoviskách:
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
Úsek odbornej literatúry, Klariská 16
Úsek lit. pre deti a mládež, Kapucínska 3
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
10:00 – 18:00 Bratislavská burza kníh
10. ročník charitatívnej akcie v spolupráci s bratislavskými knižnicami. 21. – 27. 4. 2016, nádvorie MKB, Klariská 16, v pracovné dni od 8:00 do 19:00, počas víkendu od 10:00 do 18:00.

Letná čitáreň U červeného raka
Michalská 26
14:00 Ukážky výcviku vodiacich psov
Čo všetko sa musia naučiť psíky, aby mohli byť spoľahlivými pomocníkmi nevidiacim
ľuďom? V spolupráci s Výcvikovou školou pre vodiace a asistenčné psy pri Únii
nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Cesta svetla
Jednodňová fotografická výstava so zameraním na život nevidiacich a slabozrakých.
V spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
Laurinská 19
14:30 Tri prasiatka
Vstup na predstavenia voľný s ohľadom na kapacitu MDPOH. Vstupenky budú k dispozícii 19. apríla v pokladni MDPOH v čase 11:00 – 15:00. Pre 1 osobu sú k dispozícii max. 2 voľné vstupenky
Sprievodné akcie: Po predstavení autogramiáda CD Tri prasiatka pre divákov, ktorí si
zakúpia CD.

Zoologická záhrada - "V Zoo ožijú dinosaury"
Mlynská dolina 1
13:00 – 15:00 Informačný stánok Dajme šancu prírode
Informačný stánok o kampani Európskej asociácie ZOO a akvárií (za pavilónom primátov)
10:00 – 18:00 Vozenie na koníkoch
(horné detské ihrisko, počas priaznivého počasia)
Ukážky práce Mestskej polície (kynológie a jazdeckého oddielu)
9:00 – 18:00 dopravné ihrisko (horné detské ihrisko ZOO)
11:00 – 13:00 ukážky kynológie a jazdeckého oddelenia (lúka pri nosorožcoch)
9:00 – 18:00 Prehliadky expozícií zvierat:
– Pavilón šeliem pre levy juhoafrické, tigre biele, jaguáre americké a leopardy
cejlónske
– Terárium a exotárium s expozíciou surikát, opičiek, leňocha, pásavcov
a potkanokengúr
– Výbehy nosorožcov, kengúr, pštrosov a antilopiek
– Výbehy zebier a žiráf, afrických antilop a hrošíkov libérijských
– Prír. jazerá plameniakov a pelikánov
– Expozície stredných opíc
– Expozície ibisov, papagájov a nosáľov
– Výbehy tiav, poníkov a kulanov
– Výbehy jeleňov a zubrov
– DinoPark s paleontologickým ihriskom, náučným chodníkom o vývoji života na
Zemi

Turistom vo vlastnom mesteObrázok
Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) vás pozýva na sériu tematických prehliadok.
Upozornenie: Pri veľkom počte záujemcov počítajte, prosím, s obmedzenou počuteľnosťou výkladu sprievodcu.
10:00 – 12:00 Veľké lásky Bratislavy
Zažite atmosféru starého Prešporka cez rozprávanie o láskach známych osobností, o miestach, kde sa stretávali známi i menej známi zaľúbenci. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
11:00 – 13:00 Bratislavské mosty
Dozviete sa, aká bola história piatich bratislavských mostov, kedy a za akých okolností boli postavené, ale aj zbúrané, po kom sú pomenované a ešte oveľa viac. Miesto stretnutia: pri soche Ľ. Štúra na Námestí Ľ. Štúra
13:00 – 15:00 Kulinárska Bratislava
V meste, v ktorom sa stretávali a spolu nažívali Slováci, Česi, Nemci, Maďari, ale aj Židia, Chorváti a ďalšie národnosti, nie je žiadnym prekvapením, že aj v jeho kuchyni môžeme nájsť špeciality typické pre každú z nich. Pridajte sa k nám a dozviete sa o tejto chutnej téme viac. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
14:00 – 16:00 Tradícia divadelníctva v Bratislave
Začiatky divadla v Bratislave siahajú do 15. stor. Kedy a kde všade sa hrávali divadelné predstavenia, sa dozviete počas prehliadky. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
15:30 – 17:30 Noblesná Štefánikova ulica
Zaspomínajte si s nami na bývalú slávu a zašlú krásu Štefánikovej ulice. Miesto stretnutia: pri fontáne na Hodžovom námestí
15:30 – 17:00 Tekutá história Bratislavy
Zaujíma Vás, kde vysedávali a čo popíjali naši rodičia a prarodičia? Miesto stretnutia: pred Alžbetkou, Mickiewiczova ul. 19
14:00 – 15:30 Bratislava – Pressburg – Pozsony
Prehliadky v anglickom a nemeckom jazyku (osobitne). Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí.

Jazda historickou električkou
10:00 – 17:00
Zažite iný pohľad na Bratislavu. Pripravil Dopravný podnik Bratislava, a.s. Okružná trasa: Vazovova (občasná zastávka pred vyústením do Krížnej ul.), Špitálska, Námestie SNP, Kapucínska, tunel, Nábr. arm. gen. Svobodu, Rázusovo nábr., Mostová, Jesenského, Špitálska, Americké nám., Radlinského, Vazovova. Možnosť nastúpiť na všetkých zastávkach na tejto trase.

Vyhliadkové plavby po Dunaji
10:00 – 15:00 loď Prešov
Pravidelné bezplatné plavby na lodi Prešov každú hodinu od 10:00 do 15:00.
Bezplatné vstupenky na jednotlivé plavby v počte max. 4 kusy na osobu. Počet plavieb je 5, na každú je 200 vstupeniek, vstupenky potrebujú aj deti. Vstupenky sa budú distribuovať – bude upresnené. Distribúcia do rozdania zásob. Vstupenky sa budú distribuovať len v uvedenom termíne a nie je možné ich rezervovať vopred. Pripravilo
BKIS v spolupráci so SPaP – LOD, a. s.

Kaplnka sv. Jakuba
14:00 – 18:00 Námestie SNP (pred Starou tržnicou)
Vstup do podzemia v sprievode pracovníkov Mestského ústavu ochrany pamiatok.

Športoviská STaRZ
-Zimný štadión Dúbravka, Harmincova 2
10:00 – 17:00 Korčuľovanie pre verejnosť
Športová hala STaRZ,Harmincova 2 (vchod z Bullovej ul.)
10:00 – 20:00 Bedmintonové kurty
-Športovo-rekreačný areál, Harmincova 2 (vchod z Bullovej ul.)
8:00 – 20:00 Viacúčelový areál, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, basketbalové ihrisko, petangové ihrisko, detské ihrisko
Plaváreň a posilňovňa Pasienky, Junácka 6
8:00 – 20:00 Plávanie pre verejnosť
(25 m bazén)
10:00 – 11:00 Ukážky v synchronizovanom plávaní (časť bazéna)
11:00 – 19:00 Plávanie pre verejnosť
(50 m bazén), posilňovňa
20:00 Ligový zápas vo vodnom póle Slávia UK Bratislava – KVP Nováky
(bezplatný vstup)
Zimný štadión O. Nepelu, Odbojárov 9
10:00 – 12:00 / 14:00 – 16:00 Korčuľovanie pre verejnosť ( tréningová hala, „A“)

Vojenský cintorín padlých v prvej sv. vojne a Vojenské múzeum bunker BS-8 Hřbitov
Petržalka – Kopčany
9:00 – 19:00
Historický vojenský cintorín a vojenské obranné opevnenie.

Vodárenské múzeum BVS
Vodárenské múzeum a záhrada, Devínska cesta 1; Ostrov Sihoť (vstup z Dev.cesty)
10:00 – 18:00 Prehliadka ostrova Sihoť s odborným výkladom, sprístupnenie expozície Vodárenského múzea.
Vodárenská záhrada, vyhlásená za najkrajší Park roka 2015, otvorená do 22:00.

Stará tržnica
10:00 – 15:00 Trh – Piac – Markt
Pravidelný potravinový trh v Starej tržnici ponúka farmárske produkty z okolia Bratislavy aj cudzokrajné špeciality od malých obchodníkov.

Slovakia Cantat 2016
X. medzinárodný festival detských, mládežníckych a dospelých zborov.
23.4.2016:
09:00 – 11:45
Súťažná časť festivalu / Moyzesova sieň
17:00 Vyhlásenie výsledkov súťaže / Hlavné námestie
Pozrite si kompletný program festivalu Slovakia Cantat 2016

Dobrý trh na Jakubáku
23.4.2016 10:00 – 17:00 - Jakubovo nám.
Dobrý trh na Jakubáku je špeciálnou lokálnou edíciou Dobrého trhu®, ktorá vznikla v spolupráci so Slow Food Pressburg. Na Jakubáku sa zameriavame na poctivé, pomalé a tradičné postupy produkcie a starostlivo si vyberáme tých najlepších trhovníkov z lokálneho trhu. Prečítajte si viac

Obrázok Obrázok

Nedeľa 24. 4. 2016                                     štvrtok 21.4.  | piatok 22.4.  | sobota 23.4.

Primaciálny palác
10:00 – 17:00
Reprezentačné priestory s obrazárňou a unikátnymi gobelínmi.
Korunovačná Bratislava – Korunovácia Márie Terézie
Výstava približuje začiatok vlády Márie Terézie, najmä jej bratislavskú korunováciu 25. júna 1741. Potrvá do 10. mája 2016.
Pramienok krásy – paličkovaná čipka Klub Priadky pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV Bratislava
Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavčanov Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Mestská knižnica v Bratislave
10:00 – 18:00 Bratislava – mesto, ktoré číta
Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici (výpožičné služby, zapisovanie nových čitateľov bez poplatkov, bezplatný internet) na pracoviskách:
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
Úsek odbornej literatúry, Klariská 16
Bratislavská burza kníh
10. ročník charitatívnej akcie v spolupráci s bratislavskými knižnicami. 21. – 27. 4. 2016, nádvorie MKB, Klariská 16, v pracovné dni od 8:00 do 19:00, počas víkendu od 10:00 do 18:00.

Múzeum mesta Bratislavy
Výstavná sieň, Stará radnica, Primaciálne námestie 3
Spolupráca medzi otcom Dr. Pavlom Dvořákom a jeho synom Jakubom trvá už od roku 2002. Výsledky ich spoločných projektov – vydaných kníh – mapuje umeleckofotografická
výstava s príbehmi:
Jakub Dvořák Prvých sto miliónov rokov
Zachytenie autentickej histórie prostredníctvom 12 kníh, 3 240 strán a viac ako 1 600 historických predmetov na fotografiách. Časť z tvorby si môžete pozrieť na výstave.
Funny Fellows – Prešporské synkopy
15:00 a 17:00 koncerty na nádvorí Starej radnice (v prípade dažďa Faustova sieň)
Múzeum mesta Bratislavy (1868) vzniklo len rok po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní. O dva roky si pripomenie 150 rokov nepretržitej služby Bratislavčanom a návštevníkom hlavného mesta. Čakajú nás oslavy, a preto už teraz ponúkame „ochutnávku“ doby.
10:00 – 18:00 Voľné vstupy do tematických múzeí MMB
Múzeum dejín mesta, Stará radnica, Primaciálne námestie
Nádvorie Starej radnice – Remeselný jarmok
Apponyiho palác, Radničná 1

– Múzeum vinohradníctva
– Národný salón vín Slovenskej republiky, Ochutnávka 100 najkvalitnejších
slovenských vín od 40 vinárov
– Múzeum historických interiérov
Múzeum hodín, dom U dobrého pastiera, Židovská 3
Múzeum zbraní, Michalská veža, Michalská ulica 22
Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka, Michalská ulica 26
Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6
Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Klobučnícka 2
Hrad Devín, Muránska ulica 10, Výstava Devín v praveku
Antická Gerulata Rusovce, Gerulatská 7, Výstava Rekonštrukcia areálu múzea Antická
Gerulata – Bratislava – Rusovce v kontexte urbánneho prepojenia

Galéria mesta Bratislavy
11:00 – 18:00
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Výstavy: Arnold Peter Weisz-Kubínčan: Hľadanie identity; Ján Berger
Stále expozície: Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo; Grafické kabinety v Mirbachovom paláci
Pálffyho palác, Panská 19
Výstava: Rudolf Fila
Stále expozície: Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia I. a II.;
Gotická maľba a plastika;
Keltská mincovňa v Bratislave;
V oboch palácoch GMB sa pripravuje akcia na publikácie s témou Bratislavy.

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
18:00 Hommage a Lucia Popp
Koncert venovaný pamiatke slávnej slovenskej sopranistky, pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.
Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem d - mol KV 626 pre sólo soprán, alt, tenor a bas, zbor a orchester.
Účinkujú: Cappella Istropolitana, komorný orchester mesta Bratislavy, Spevácky zbor mesta Bratislavy,
André Philipp Gold (dirigent), Ladislav Holásek (zbormajster); Adriana Banášová (soprán); Judita Andelová (mezzosoprán); Štefan Horváth (tenor); Boris Prygl (bas). Vstup na koncert voľný, s ohľadom na kapacitu MDPOH.
Vstupenky budú k dispozícii 21. apríla v pokladni MDPOH v čase 11:00 – 15:00. Pre 1 osobu sú
k dispozícii max. 2 voľné vstupenky.

Zoologická záhrada - "V Zoo ožijú dinosaury"
Mlynská dolina 1
13:00 – 15:00 Informačný stánok Dajme šancu prírode
Inf. stánok o kampani Európskej asociácie ZOO a akvárií (za pavilónom primátov)
10:00 – 18:00 Vozenie na koníkoch
(horné detské ihrisko, priaznivé počasie)
Ukážky práce Mestskej polície (kynológie a jazdeckého oddielu)
9:00 – 18:00 dopravné ihrisko (horné detské ihrisko ZOO)
11:00 – 13:00 ukážky kynológie a jazdeckého oddelenia (lúka pri nosorožcoch)
9:00 – 18:00 Prehliadky expozícií zvierat:
– Pavilón šeliem pre levy juhoafrické, tigre biele, jaguáre americké a leopardy
cejlónske
– Terárium a exotárium s expozíciou surikát, opičiek, leňocha, pásavcov
a potkanokengúr
– Výbehy nosorožcov, kengúr, pštrosov a antilopiek
– Výbehy zebier a žiráf, afrických antilop a hrošíkov libérijských
– Prír. jazerá plameniakov a pelikánov
– Expozície stredných opíc
– Expozície ibisov, papagájov a nosáľov
– Výbehy tiav, poníkov a kulanov
– Výbehy jeleňov a zubrov
– DinoPark s paleontologickým ihriskom, náučným chodníkom o vývoji života

Kaplnka sv. Jakuba
14:00 – 18:00 Námestie SNP
Vstup do podzemia v sprievode pracovníkov Mestského ústavu ochrany pamiatok.

Športoviská STaRZ
Zimný štadión O. Nepelu, Odbojárov 9
10:00 – 12:00 Korčuľovanie pre verejnosť (Tréningová hala „A“)
14:00 – 16:00 Korčuľovanie pre verejnosť (Tréningová hala „A“)
12:00 – 14:00 Korčuľovanie pre verejnosť (Hlavná hala)
ZŠ Dúbravka, Harmincova 2
10:00 – 17:00 Korčuľovanie pre verejnosť
Športová hala STaRZ, Harmincova 2 (vchod z Bullovej ul.)
10:00 – 20:00 Bedmintonové kurty
Šport. rekreačný areál, Harmincova 2
08:00 – 20:00 Viacúčelový areál, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, basketbalové ihrisko, petanque ihrisko, detské ihrisko
Plaváreň a posilňovňa Pasienky, Junácka 6
08:00 – 20:00 Plávanie pre verejnosť
(25m bazén)
08:00 – 12:00 Nakrúcanie filmu Nina (50 m bazén) – bezplatný vstup na tribúnu
12:00 - 20:00 Plávanie pre verejnosť
(50m bazén)

Vodárenské múzeum BVSObrázok
Vodárenské múzeum a záhrada, Devínska cesta 1; Ostrov Sihoť (vstup z Devínskej cesty)
10:00 – 18:00 Prehliadka ostrova Sihoť s odb. výkladom, sprístupnenie expozície Vodárenského múzea.
Vodárenská záhrada, vyhlásená odborníkmi za najkrajší Park roka 2015, bude otvorená do 22:00.

Mestské lesy v Bratislave - Lesnícke dni 2016
(Partizánska lúka – Železná studienka a Kamzík – Koliba)
10:00 – 16:00 Partizánska lúka
Aktivity Lesníckych dní
Lesnícke dni sú najväčším celoslovenským podujatím organizovaným lesníckymi inštitúciami na Slovensku a Bratislava je jedným z piatich kľúčových regiónov. Lesní pedagógovia predstavia les deťom a rodičom pomocou hier a súťaží o zaujímavé ceny.
Deti budú zábavnou formou spoznávať dreviny, živočíchy a prácu lesníkov. Ďalšie pútavé aktivity pre všetkých sú zamerané na ochranu živ. prostredia. Súťaží sa o zaujímavé ceny. Člnkovanie na IV. rybníku; Skákanie v nafukovacom hrade; Skákanie na trampolíne; Hod polenom, hod polienkom. Ukážky: Včelárstvo – Dušan
Dedinský, Sokoliarstvo – Mgr. Pavel Michal, Biofarma – Stupava, Drotárstvo, Rezbárstvo, Vyrezávanie s motorovou pílou
13:00 Exkurzia Poznáš stromy v lese?
Exkurzia pre verejnosť, sprievodca Peter Pivko. Organizujú Mestské lesy v Bratislave
16:00 Zapálenie vatry
Slávnostné ukončenie programu. Vyhodnotenie súťaže a rozdanie cien výhercom.
10:00 – 17:00 Kamzík
Sedačková lanovka Kamzík – Snežienka
Lanové centrum Koliba - Lanoland

Turistom vo vlastnom meste
Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) Vás pozýva na sériu tematických prehliadok.
Upozornenie: Pri veľkom počte záujemcov počítajte, prosím, s obmedzenou počuteľnosťou výkladu sprievodcu.
10:00 – 11:30 Deň sv. Juraja v Bratislave
Viete, s akou dôležitou udalosťou sa už od roku 1291 spája sviatok sv. Juraja v Bratislave? Nielen to sa dozviete na našej prehliadke. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
10:30 – 12:00 Hlboká cesta
Desivá legenda dávnej vraždy, romantika monumentálnej zelene, prosebné ticho Lurdskej jaskyne aj liečba neliečivou vodou a pôsobiví obyvatelia ešte pôsobivejších mestských víl, o tom všetkom sa môžete dozvedieť na našej prehliadke. Miesto stretnutia: roh ulíc Hlboká a Križkova
12:00 – 13:30 Korunovačná Bratislava
Prejdite sa s nami po staromestských uličkách a námestiach, ktoré kedysi bývali plné zástupov ľudí volajúcich na slávu novému kráľovi. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
14:00 – 16:00 Secesná Bratislava
Kde všade v Bratislave môžeme nájsť pamiatky v secesnom štýle? Objavujte s nami históriu secesných kostolov, bánk a hotelov. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
15:00 – 17:00 Kulinárska Bratislava
V meste, v ktorom sa stretávali a spolu nažívali Slováci, Česi, Nemci, Maďari, ale aj Židia, Chorváti a ďalšie národnosti, nie je žiadnym prekvapením, že aj v jeho kuchyni môžeme nájsť špeciality typické pre každú z nich. Poďte s nami dozvedieť sa o tejto chutnej téme viac. Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí
14:00 – 15:30 Bratislava – Pressburg – Pozsony
Prehliadky v anglickom a nemeckom jazyku (osobitne). Miesto stretnutia: pri studni na Primaciálnom námestí.

Jazda historickou električkou
10:00 – 17:00
Zažite iný pohľad na Bratislavu. Pripravil Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Okružná trasa: Vazovova (občasná zastávka pred vyústením do Krížnej ul.), Špitálska, Námestie SNP, Kapucínska, tunel, Nábr. arm. gen. Svobodu, Rázusovo nábr., Mostová, Jesenského, Špitálska, Americké nám., Radlinského, Vazovova. Možnosť nastúpiť na všetkých zastávkach na tejto trase.

Dostihový deň na Závodisku Bratislava
Starohájska 29, Petržalka – Starý háj
14:00 – 18:00
Stretnutie priateľov koní na dostihovej dráhe. Na programe sú: Veľká cena primátora a ďalších sedem rovinových dostihov.
O sprievodný program sa postarajú žiaci ZUŠ Jána Albrechta, deti sa môžu povoziť na koníkoch a rodičia vyskúšať atraktívne stávky na dostihy s výplatou ihneď po dobehu.

Vojenský cintorín padlých v prvej sv. vojne a Vojenské múzeum bunker BS-8 Hřbitov
Petržalka – Kopčany
09:00 – 18:00
Historický vojenský cintorín a vojenské obranné opevnenie.

--------------------------------------------------------------------------------------------

MHD počas víkendu Bratislava pre všetkých 2016
Využite na návštevu jednotlivých programov MHD.
Na viacerých linkách budú počas víkendu 23. a 24. apríla premávať posilnené spoje:
– na hrad Devín: autobusové linky 28 od Mosta SNP,
– do ZOO: so skráteným intervalom medzi spojmi budú premávať autobusy na linke č. 31 s trasou Trnavské mýto, Námestie slobody, Staromestská, Lafranconi, ZOO, Cintorín Slávičie údolie a tiež aj na linke č. 32 po trase Hlavná stanica, Kramáre, ZOO, Botanická, Dlhé diely,
– na Železnú studienku: linka 43 bude premávať z Patrónky aj na Kačín.
Pre záujemcov o historickú dopravu DPB, a. s. pripravil počas podujatia Bratislava pre všetkých v čase od 10:00 – 17:00 h po obidva dni: premávku električiek po okružnej trase Vazovova (občasná zastávka pred vyústením do Krížnej ul.), Špitálska, Námestie SNP, Kapucínska, tunel, Nábr. arm. gen. Svobodu, Rázusovo nábr., Mostová, Jesenského, Špitálska, Americké nám., Radlinského, Vazovova. Možnosť nastúpiť na
všetkých zastávkach na tejto trase.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vstup na všetky uvedené podujatia je bezplatný.
Na vybrané aktivity si treba vopred vyzdvihnúť vstupenky.
Vstup na niektoré podujatia alebo expozície môže byť limitovaný kapacitou priestorov.

Zmena programu vyhradená. Niektoré podujatia môžu byť z dôvodu nepriaznivého
počasia zrušené.

Odporúčame

výstava

Károly Divald a jeho synovia

Monografická výstava Károlya Divalda predstavuje prvé súhrnné umeleckohistorické spracovanie jeho života a fotografickej...Viac
28.6.2024 - 6.10.2024 / Slovenská národná galéria Bratislava
odporúčame!
divadlo

Roya London Ballet: Labutie jazero

Najslávnejší balet sveta Labutie jazero v podaní sólistov z Royal London Ballet prvýkrát na Slovensku.Viac
Po 25.11.2024 / NTC
odporúčame!
koncert

Viva Fallgrapp! & Spectrum Orchestra

Kapela Fallgrapp na čele s hudobníkom a producentom Jurešom Líškom v sebe spája podmanivú elektroniku s akustickými nástrojmi,...Viac
Št 4.7.2024 / Stará tržnica
od vás odporúčame!
vážna hudba

Klasika na Pontóne

V spojení klasickej hudby a spoločenských tancov sa bude niesť tohtoročný koncert Symfónie umenia na jazere.Viac
Ut 3.9.2024 / Pontón na Štrkoveckom jazere
odporúčame!