Expozície

expozícia

Expozícia historických interiérov

Apponyiho palác MMB
expozícia

Vymenené domovy

Nemci, Maďari, Slováci v kontexte mocensko-politických migrácií po druhej svetovej vojne.Viac
1.1.2023 - 31.12.2023 / Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku SNM
expozícia

Zázrak prírody - Klenoty Zeme

Prírodovedné múzeum SNM
expozícia

4000 rokov osídlenia Devínskej Novej Vsi

Devínska Nová Ves očarí i dnes ešte nedotknuteľnou krásou prírody a bezprostrednosťou a milotou miestnych obyvateľov.Viac
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM
expozícia

Chorváti na Slovensku

Táto dlhodobá výstava Chorvátskeho kultúrneho zväzu je o práci chorvátskych kultúrnych spolkov, o pôsobení folklórnych súborov,...Viac
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM
expozícia

Rekonštrukcia slovanskej polozemnice

Na terase hradného vrchu môže návštevník vstúpiť do repliky stavby v akej bývali naši predkovia.Viac
expozícia

Dejiny a kultúra karpatských Nemcov

Expozícia Dejiny a kultúra karpatských Nemcov približuje takmer 900-ročné dejiny a kultúru Nemcov žijúcich na Slovensku...Viac
Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM
expozícia

Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku

Expozícia Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku je zameraná najmä na prezentáciu hmotného a...Viac
Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM
expozícia

Lapidárium

Expozícia kamenných artefaktov z doby rímskej a zo stredoveku, pochádzajúcich z archeologických výskumov a zbierok SNM.Viac
Archeologické múzeum SNM
expozícia

Tradície a hodnoty - Maďari na Slovensku

Stála expozícia Múzea kultúry Maďarov na Slovensku prezentuje hmotné a duchovné pamiatky (historické, etnografické, literárno−his...Viac
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku SNM
expozícia

Najstaršie dejiny Slovenska

Expozícia zahŕňa časový úsek od staršej doby kamennej po koniec stredoveku. V expozícii je vytvorená hmatová línia s exponátmi...Viac
expozícia

Zo zeme

Základ stálej expozície Mestského múzea tvoria predmety získané archeologickým výskumom Pezinka a jeho blízkeho okolia.Viac
Mestské múzeum Pezinok
expozícia

Mlynárska expozícia

Mlynárska expozícia je ukážkou vývoja mlynárstva v malokarpatskej oblasti od 18. storočia až do polovice 20. storočia. Historická...Viac
Schaubmarov mlyn v Pezinku

Stránky