expozícia

Staré dejiny Senca a okolia

Expozícia starších dejín predstavuje dávnu minulosť Senca a jeho blízkeho okolia. Jej prvá časť prezentuje jednotlivé etapy vývoja ľudskej spoločnosti (mladšia a neskorá doba kamenná, doba bronzová, mladšia a staršia doba železná, doba rímska, doba sťahovania národov) na základe archeologických nálezov z lokalít na ktorých prebehol v minulosti archeologický výskum.V expozícii sú okrem nálezov prezentované aj ich kresbové rekonštrukcie a kresbová a fotografická dokumentácia nehnuteľných archeologických nálezov. Vlastné nálezy reprezentujú výber z katastrálneho územia Senca a nasledovných obcí: Blatné, Čataj, Reca a Nová Dedinka.

Ďalšia časť expozície je zameraná na základnú prezentáciu stredovekých a novovekých dejín mesta a jeho zázemia na základe faksimílií a reprografií v mnohých prípadoch doteraz nepublikovaných archívnych dokumentov a archeologických nálezov. Osobitnú pozornosť venuje tematickým okruhom a faktorom, ktoré sa vo vzťahu vývoja Senca a okolia od stredoveku dajú z načrtnutých prameňov vyčítať. Sú to najmä:

– doklady včasnostredovekého osídlenia

– prvá písomná zmienka
– materiálne stopy stredovekej každodennosti (keramika, stavebná kultúra)
– mesto v erárnej a súkromnej správe (Senec v rámci hradného panstva Šintava)
– prejavy miestnej samosprávy v dokumentoch a vývoj symboliky mesta
– počiatky cirkevných dejín v dokumentoch, reformácia a protireformácia
– život a dielo neskoro-humanistického vzdelanca Alberta Molnára Szenciho

Z vystavených zbierkových predmetov treba spomenúť richtárske kalichy pochádzajúce z roku 1614. Okrem toho, že sú vzácnym dokladom dobového zlatníckeho umenia, prezradia nám aj mená dvoch seneckých richtárov. Ďalej možno spomenúť exponáty zo seneckých archeologických výskumov: kolekciu kuchynských nádob z 13. – 14. storočia, mince z 15. storočia či kvalitné faksimile kópie listín panovníkov Belu IV. a Maximiliána II. Habsburského. Návštevníci sa u nás môžu zoznámiť aj s krásnym súborom nálezov z halštatských mohylníkov z neďalekej Rece, ktorý pochádza zo zbierok Vlastivedného múzea v Galante.

Odporúčame

letný festival

Grape Festival 2020

11. ročník bude 7. a 8. augusta, poslednýkrát na letisku v Piešťanoch. Woodkid, Foals, Daughter, The High Contrast Band, Yung...Viac
7.8.2020 - 8.8.2020 / Letisko Piešťany
odporúčame!
výstava

Design Is Now!

1.7.2020 - 2.9.2020 / Galéria dizajnu Satelit
odporúčame!
letný festival

Brutal Assault Festival 2021

10.8.2021 - 14.8.2021 / Jaroměř - Pevnosť Josefov
odporúčame!
film

Big Lebowski

Jeffrey Lebowski je „típek“ – kráľ flákačov amerického západného pobrežia.Viac
Ne 9.8.2020 / Areál hier Radosť Štrkovec
odporúčame!