expozícia

Zázrak prírody - Antropológia (Človek v čase a priestore)

K štyrom pútavým expozičným celkom, pod spoločným názvom Zázrak prírody, pribudne v múzeu onedlho ďalší – Zázrak prírody – Človek v čase a priestore. Ide o expozíciu antropológie, venovanú živočíšnemu druhu, ktorý je nesmierne sebavedomý a na dianie okolo nás má obrovský vplyv – človeku.

Dátum otvorenia: 8. júna 2021

Autorka: RNDr. Alena Šefčáková, PhD., kurátorka antropologických zbierok SNM – Prírodovedného múzea. 

„Človek sa od ostatných živočíšnych druhov neodlišuje svojím biologickým zložením, ale vlastnosťami. Je prispôsobivý, nie je špecializovaný, čo je v rámci evolúcie výhoda, má veľkú obrazotvornosť, predvídacie schopnosti a dokáže spracovať a využiť vo svoj prospech veľké množstvo informácií“, hovorí autorka expozície a kurátorka antropologických zbierok SNM – Prírodovedného múzea Alena Šefčáková.

Je to jedinec, v ktorom sa spájajú jeho biologické, sociálne a psychologické zložky, pričom tak tvoria zvláštnu ľudskú charakteristiku. Homo sapiens sapiens je nepochybne súčasťou živočíšnej ríše a svojimi biologickými znakmi sa najviac podobá príslušníkom rodu Primátov, do ktorého sa systematicky zaraďuje.V úvodnej časti expozícia približuje korene vzniku človeka. Mnohých pravdepodobne prekvapí, že náš živočíšny druh sa postupne vyvíjal zo skupiny, podobajúcej sa na hlodavcov, ktorí na zemi žili približne pred 60 miliónmi rokov. Údaje o človeku a jeho vývoji je možné zistiť vďaka jeho osteologickým pozostatkom – kostiam, ktoré dokážu pretrvať aj milióny rokov. Majú nesmiernu výpovednú hodnotu o vzhľade a spôsobe života minulých populácií.

Expozícia prezentuje celkový pohľad na náš druh a odhaľuje niektoré vlastnosti a zaujímavosti, ktoré ho charakterizujú. S tým súvisia aj ďalšie časti expozície, ktoré prezentujú témy, ako: Kde sú naše korene? Sme iní? Čo môžeme vypátrať? Človek a jeho najbližší príbuzní a predchodcovia, Človek a dedičnosť, Naši nedávni predkovia - aj lovci mamutov, Kameň v rukách človeka a Praveké umenie, ktoré sa týmto témam podrobne venujú. 

„Otvorenie antropologickej expozície je zavŕšením ďalšej etapy prípravy nových moderných expozičných celkov v Prírodovednom múzeu, ktoré patrí k najnavštevovanejším múzeám SNM na Slovensku. Odborné spracovanie témy dopĺňa jej atraktívne vizuálne stvárnenie, a preto verím, že si nájde veľa priaznivcov vo všetkých skupinách návštevníkov“, hovorí Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM.
„Expozícia vznikla po pätnástich rokoch absencie tohto, v slovenskom múzejníctve málo zastúpeného vedného odboru a je ojedinelou svojho druhu na Slovensku“, dodal Ján Kautman, riaditeľ SNM – Prírodovedného múzea.

Pozoruhodná architektúra expozície, z dielne spoločnosti VEVERKA, s.r.o. (Peter Masár, Dušan Veverka. Jakub Tóth) využila moderné zobrazovacie prvky múzejnej prezentácie. Texty, v niekoľkých úrovniach pre rôzne skupiny návštevníkov (od širokej až po odbornú verejnosť), sú doplnené interaktívnymi vstupmi a predmetmi zo zbierok SNM – Prírodovedného múzea, Archeologického múzea, ako aj dokumentáciou z archeologických výskumov doma i v zahraničí.

Autorkou expozície je Alena Šefčáková, kurátorka antropologických zbierok SNM – Prírodovedného múzea. Na jednotlivých celkoch sa ako spoluautori podieľali Milan Thurzo, Peter Klepsatel, Miloš Gregor a Dušan Magdolen.

Odporúčame

film

Emília

Mysleli ste, že o nej viete všetko... Významná slovenská filmová, televízna a divadelná herečka Emília Vášáryová pohľadom...Viac
Ut 27.8.2024 / Areál hier Radosť Štrkovec / Amfiteáter
odporúčame!
iná akcia

Trh starožitností na hrade Červený Kameň

Patríte k vášnivým zberateľom starožitností a starých vecí? Trh starožitností na hrade Červený Kameň je to miesto,...Viac
29.6.2024 - 21.9.2024 / Hrad Červený kameň SNM
odporúčame!
výstava

Umenie Fantastického Odhmotnenia

Trochu komplikovaný názov výstavy vychádza z jedného diela Júliusa Kollera. Neznamená to však, že výstava je venovaná ufológii či...Viac
28.3.2024 - 11.8.2024 / Slovenská národná galéria Bratislava
odporúčame!
výstava

Pozor, hranica! Devín v železnej opone 1948 – 1989

Nová výstava Múzea mesta Bratislavy s názvom Pozor, hranica! Devín v železnej opone 1948 – 1989 sa zameriava na dejiny hradu...Viac
18.5.2024 - 31.12.2024 / Hrad Devín MMB - Národná kultúrna pamiatka
odporúčame!