Brány múzeí SNM sa opäť otvárajú

Slovenské národné múzeum (SNM) začne od pondelka 19. apríla 2021, na základe rozhodnutia ministerstva kultúry, s postupným otváraním všetkých svojich 18 špecializovaných múzeí na celom Slovensku. Múzeá SNM sa otvárajú po štyroch mesiacoch.

blog

Prehľad otvárania špecializovaných múzeí SNM v BA a okolí:

SNM – Múzeum židovskej kultúry
- Všetky pracoviská múzea v Bratislave, Seredi a Prešove budú otvorené už od pondelka 19.4.2021.

SNM – Historické múzeum
- Otvorenie v pondelok 19.4.2021.

SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
- Otvorenie  v utorok 20.4.2021.

SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra 
- Múzeum v Modre znovuotvorí dvere pre svojich návštevníkov v utorok 20.4.2021

SNM – Múzeum Červený Kameň
- Múzeum budú môcť návštevníci opätovne navštevovať od utorka 20.4.2021. Budmerický kaštieľ bude znovuotvorený od 24. apríla 2021, vždy cez víkend. 

SNM – Prírodovedné múzeum
- Múzeum bude otvorenie od utorka 27.4.2021 z dôvodu vykonávania dezinsekcie všetkých priestorov. 

SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov
SNM – Archeologické múzeum
SNM – Hudobné múzeum  
 
-    Múzeá SNM sídliace v spoločnej budove na Žižkovej ulici v Bratislave:
-    Z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na Žižkovej ulici sprístupnia svoje expozície a výstavy od utorka 27.4.2021.

Klik pre kompletný program SNM (BA a okolie)

„Od začiatku pandémie v marci 2020 sme boli postupne zatvorení v troch blokoch, a to po väčšinu roka. Otváranie našich múzeí bude postupné, predpokladám, že všetky budú návštevníkom prístupne v priebehu dvoch týždňov. Hoci v prípade niektorých zatiaľ iba čiastočne, z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác alebo nepriaznivého počasia V mnohých máme pre návštevníkov pripravené prekvapenia – ako príklad môžem uviesť novú expozíciu v rodnom dome M. R. Štefánika v Košariskách,“ prezradil generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis.

Na základe rozhodnutia vlády budú v prvej fáze povolené len individuálne prehliadky, jeden návštevník na 15 metrov štvorcovej plochy, s negatívnym AG testom, nie starším ako 7 dní a s respirátorom. Presné informácie o dátumoch otvorenia a otváracích hodinách špecializovaných múzeí SNM budú pre záujemcov k dispozícii na stránke snm.sk a na stránkach a profiloch na sociálnych sieťach všetkých múzeí SNM.

„Chcem veriť, že pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení z našej strany, ako aj zo strany návštevníkov našich múzeí, sa postupný návrat k normálu už nezvráti. A že aj my už budeme môcť konečne a opäť natrvalo plánovať, organizovať výstavy a expozície, komunikovať s našimi priaznivcami nielen online, ale aj naživo. Múzeá bez návštevníkov sú tiché a smutné. Je čas poslať pandémiu koronavírusu z našich životov definitívne do múzea,“ dodal Branislav Panis.

(zdroj titulnej fotografie: aktuality.sk)