Múzeum Ľudovíta Štúra SNM

múzeum

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre je súčasťou Slovenského národného múzea. V múzeu sa nachádza expozícia, ktorá prezentuje prierez životom a dielom Ľ. Štúra zasadená do konkrétnych historických súvislostí.

Rekonštruované Slovenské národné múzeum-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 24. novembra 2015 slávnostne otvorilo novú stálu expozíciu Ľudovít Štúr a moderné Slovensko a obnovenú Pamätnú izbu Ľudovíta Štúra.

Nová expozícia sa sústreďuje na osobnosť, život a trvalý prínos Ľudovíta Štúra pre slovenskú spoločnosť. Priblížuje dobu a prostredie, v ktorom sa Štúr v polovici 19. storočia pohyboval. Novinkou je použitie moderných interaktívnych technológií, ktoré toto historické obdobie prepoja so súčasnosťou. 

Múzeum Ľudovíta Štúra SNM
Štúrova 84
90001 Bratislava


+421 33 647 2765
mls@snm.sk

www.snm.sk/?muzeum-ludovita-stura-uvodna-stranka
Otváracie hodiny:
 
Vstupné:

Expozícia Ľudovít Štúr  Galéria I. Bizmayera. Vstupné 3€, zľavnené 1€

Expozícia Ľudovít Štúr + Pamätná izba, Múzeum plastiky + Galéria Bizmayera. Vstupné 5€, zľavnené 2€

Zdarma - (deti do 6 rokov, držitelia preukazov ICOM a UNESCO, zamestnanci múzeí a galérií v SR a ČR, novinári, držitelia preukazov ZŤP)

Každú prvú stredu v mesiaci vstup voľný.