Historické múzeum SNM

múzeum

Múzeum buduje, spravuje a spracováva aj numizmatickú zbierku a zbierky dokumentujúce históriu a etnokultúrny vývoj Slovákov. Formou výstav tiež prezentuje bohatú históriu Slovenska v zahraničí.

09.09.2022, Pi - 31.12.2024, Ut
Na slávu a chválu výstava
01.01.2023, Ne - 31.12.2024, Ut
Kelti z Bratislavy výstava
01.09.2023, Pi - 31.08.2024, So
Hrdinovia odboja výstava
16.12.2023, So - 30.06.2024, Ne
Dvojkríž výstava
16.12.2023, So - 31.05.2024, Pi
Česká a slovenská architektúra. Panoráma architektúry 1918 – 2023 výstava

Historické múzeum spravuje bohatý fond zbierkových predmetov. Sídlom Historického múzea je Bratislavský hrad.

Historické múzeum je významnou súčasťou komplexu špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea. Jeho základným poslaním je cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné spracovávanie, využívanie a sprístupňovanie múzejných zbierok, ktoré dokladujú vývin spoločnosti na Slovensku od stredoveku až po súčasnosť. V tomto kontexte múzejnej špecializácie má celoštátnu pôsobnosť.

------------------

Služby návštevníkom:
Kaviareň

Miesto pre občerstvenie návštevníkov múzea s obsluhou.
Technický popis priestoru Bratislavský hrad 3. nadzemné podlažie, uzavretý priestor - súčasť expozície Dejiny Slovenska obdobie 20. storočia. Kapacita 10-12 ľudí 
Priestor priateľský k rodinám
Je určený pre individuálnych návštevníkov/rodiny s deťmi od 0-7 rokov Plynulo sa prechádza z kaviarne do priestoru pre aktivity pre deti. - Možnosť hry v bezpečnom priestore pre deti do 2 rokov - Hmatové hry pre deti do 4 rokov - Interaktívne hry so zapojením zmyslov pre deti do 7 rokov s využitím priestoru hradnej veže Technický popis priestoru Bratislavský hrad 3. nadzemné podlažie, uzavretý priestor - súčasť expozície Dejiny Slovenska obdobie 20. storočia. Kapacita 10-12 ľudí, kapacita 15 detí
Hradná bádateľňa
je voľne prístupným priestorom pre kreativne aktivity pre deti od 8-12 rokov. Prioritne je určený pre školské skupiny, cez voľné dni/mimo školského vyučovania môže byť využívaný individuálnymi detskými návštevníkmi. Technický popis priestoru Bratislavský hrad 3. nadzemné podlažie, priechodný priestor - súčasť expozície Dejiny Slovenska obdobie 20. storočia s možnosťou výnimočného uzatvorenia priestoru. Kapacita 10-12 ľudí, kapacita 15 detí
Multifunkčná sála
Využitie multifunkčnej sály je variabilné. Prioritne bude slúžiť na podujatia pre organizované skupiny (tvorivé dielne, prednášky, workshopy). Technický popis priestoru Bratislavský hrad 5. nadzemné podlažie, priechodný podkrovný priestor – bezpečne oddelený od administratívnych priestorov múzea. kapacita 80-100 ľudí
Múzejný obchod
Múzejný obchod poskytne priestor pre predaj jedinečných suvenírov vychádzajúcich zo zbierkových múzea, občerstvenie formou automatov a priestor pre oddych návštevníkov. Technický popis priestoru Bratislavský hrad – priestor pod Čestným nádvorím hradu. Múzejný obchod zdieľa spoločný otvorený priestor s expozícia Lapidária. 
Interiérový informačný systém
bude informovať návštevníkov o expozíciách a aktuálnych výstavách múzea v nadväznosti na orientáciu návštevníka priamo v objekte Hradného paláca. Skladá sa z digitálneho informačného systému na dotykovej obrazovke, v ktorom sa návštevník pohybuje podľa svojho výberu, zo stabilných orientačných tabuliek a smeroviek na jednotlivých podlažiach.
Exteriérový informačný systém
vedie návštevníka hradným areálom a ponúka upútavky na návštevu múzea. Obsahuje základné informácie o otváracích hodinách múzea a cenách vstupu na jednotlivé prehliadkové okruhy.

Ostatné služby návštevníkom: 
Pokladňa múzea 
Šatňa
Bezbariérové WC
lektorované prehliadky a vzdelávacie programy
audio sprievodca v rôznych jazykových mutáciách
tlačené tematický sprievodcovia po expozíciách a výstavách
reprezentačnéh katalógy k expozíciám.
okruhy návštevníckych prehliadok múzea
Vstupné do múzea bude rozčlenené do kategórií podľa okruhu prehliadky.
Prehliadka múzea je individuálna s možnosťou objednania lektorského sprievodu za poplatok, popisné texty v expozíciách sú v slovenskom a anglickom jazyku. oddychové zóny pre návštevníkov 

Depozitáre a administratívne priestory múzea
Depozitáre Historického múzea poskytujú priestor pre uloženie cca 25 tis. zbierkových predmetov. Technický popis priestoru Bratislavský hrad 5. nadzemné podlažie Administratívne priestory Historické múzeum má priemerne 30 zamestnancov. Administratívne priestory začleňujú cca 20 miestností, zázemie (kuchynku, príručný sklad atď.) Technický popis priestoru Situované sú na 5 nadzemnom podlaží Bratislavského hradu v podkrovných priestoroch v priamej nadväznosti na priestory depozitárov múzea 

SNM - Historické múzeum: 
Suterén: Kelti z Bratislavy
Prízemie: Obnova Bratislavského hradu
1. poschodie: Hudobná sieň
2. poschodie: Obrazáreň Bratislavského hradu, Rona 125, Bratislavský hrad na grafikách, Korunná veža
3. poschodie: Dejiny Slovenska, Korunná veža, Kaviareň, Múzejný obchod
4. poschodie: Kacelária múzea

Historické múzeum SNM
Bratislavský hrad
Bratislava


+421 2 204 83 104
bratislavskyhrad@snm.sk

http://www.snm.sk
Otváracie hodiny:
Ut: 9 - 17
St: 9 - 17
Št: 9 - 17
Pi: 9 - 17
So: 9 - 17
Ne: 9 - 17
Letná sezóna od apríla do októbra: 10-18
Vstupné:

Základné vstupné 8€, Zľavnené 4€, Rodinné vstupné  11€/19€, Žiaci v školskej skupine 2€

Každú prvú stredu v mesiaci je vstup zdarma.