Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM

múzeum

Múzeum sa ako odborné, dokumentačné, vedeckovýskumné a metodické múzejné pracovisko zameriava na dejiny a kultúru Chorvátov na Slovensku od ich príchodu na územie dnešného Slovenska až po súčasnosť.

09.04.2024, Ut - 05.05.2024, Ne
Vedecká hračka - kyvadlo kidstown výstava

Od počiatku deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia môžeme pozorovať rozvíjajúci sa proces obrody národného povedomia Chorvátov, žijúcich na Slovensku. Vzrastá záujem o predkov, o pôvodnú domovinu i o ľudovú kultúru. Zakladajú sa kultúrne spolky, ktoré zastrešuje Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku.

V roku 1996 vzniká na pôde Slovenského národného múzea – Historického múzea Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry ako pracovisko zamerané na mapovanie histórie a kultúry chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku, so zámerom transformácie pracoviska v neskoršom období na samostatné, špecializované národnostné múzeum.

Zriadením tohto odborného pracoviska sa otvorili nové možnosti pre systematický a komplexne orientovaný výskum chorvátskeho etnika na Slovensku. Osobitný prínos mala jeho zbierkotvorná činnosť. Pri vytváraní zbierkového fondu múzejných predmetov boli získané aj dovtedy neznáme, veľmi cenné doklady. Proces transformácie Dokumentačného centra chorvátskej kultúry na Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku sa uskutočnil v roku 2006.

Pozrite si aj stálu expozíciu Múzea starej Devínskej

Otváracie hodiny

Zimná sezóna
od 1. novembra do 31. marca  
Utorok - piatok: od 11.00 do 16.00 h. Posledný vstup o 15.30 h
Sobota, nedeľa: zatvorené 

Letná sezóna 
od 1.apríla do 31. októbra  
Utorok - piatok: od 11.00 do 17.00 h. Posledný vstup o 16.30 h
Sobota, nedeľa: od 12.00 do 17.00 h. Posledný vstup o 16.30 h

Slovenské národné múzeum Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Istrijská 68
84107 Bratislava - Devínska Nová Ves


+421 2 204 93 101
mkchs@snm.sk

Slovenské národné múzeum Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Otváracie hodiny:

 

 

 

Vstupné:

Základné vstupné 
SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 2
Múzeum starej Devínskej 2
Obidva okruhy 3

Zľavnené vstupné
(deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia, držitelia preukazov ISIC, ITIC, EURO 26)
SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku 1

Múzeum starej Devínskej 1€
Obidva okruhy 1,5

Výstava
Základné vstupné 1€
Zľavnené vstupné 0,5

Voľný vstup
Deti do 6 rokov, pedagogický dozor, držitelia preukazov ZŤP, držitelia preukazov ICOM, ZMS a UNESCO, držitelia preukazov zamestnancov múzea alebo galérie SR a ČR

Každú prvú stredu v mesiaci je vstup do expozičných a výstavných priestorov múzea bezplatný.