Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM

múzeum

Múzeum sa ako odborné, dokumentačné, vedeckovýskumné a metodické múzejné pracovisko zameriava na dejiny a kultúru Chorvátov na Slovensku od ich príchodu na územie dnešného Slovenska až po súčasnosť.

Od počiatku deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia môžeme pozorovať rozvíjajúci sa proces obrody národného povedomia Chorvátov, žijúcich na Slovensku. Vzrastá záujem o predkov, o pôvodnú domovinu i o ľudovú kultúru. Zakladajú sa kultúrne spolky, ktoré zastrešuje Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku.

V roku 1996 vzniká na pôde Slovenského národného múzea – Historického múzea Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry ako pracovisko zamerané na mapovanie histórie a kultúry chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku, so zámerom transformácie pracoviska v neskoršom období na samostatné, špecializované národnostné múzeum.

Zriadením tohto odborného pracoviska sa otvorili nové možnosti pre systematický a komplexne orientovaný výskum chorvátskeho etnika na Slovensku. Osobitný prínos mala jeho zbierkotvorná činnosť. Pri vytváraní zbierkového fondu múzejných predmetov boli získané aj dovtedy neznáme, veľmi cenné doklady. Proces transformácie Dokumentačného centra chorvátskej kultúry na Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku sa uskutočnil v roku 2006.

Pozrite si aj stálu expozíciu Múzea Starej Devínskej

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku SNM
Istrijská 68
84107 Bratislava


+421 2 204 93 101
mkchs@snm.sk

http://www.snm.sk/?muzeum-kultury-chorvatov-na-slovensku-uvodna-stranka
Otváracie hodiny:
Ut: 11 - 17
St: 11 - 17
Št: 11 - 17
Pi: 11 - 17
So: 12 - 17
Ne: 12 - 17
Vstupné:

Základné vstupné 2 , zľavnené 1

Vstupné na všetky okruhy + výstava 3

Každú prvú nedeľu v mesiaci je múzeum otvorené  od 12:00 do 17:00 a vstup je bezplatný.