výstava

Zbyněk Baladrán: Kartografia neviditeľného (Nekrológia #2)

Komplexné okruhy, ktorými sa kapitál pohybuje, sú abstrahované, neuchopiteľná moc často zostáva nevidená a nepochopená. Výstava Zbyňka Baladrána sa usiluje niektoré z týchto pohybov zviditeľniť. Skúma mocenské praktiky globálneho kapitalizmu, nachádza paralely medzi špekuláciou ako módom produkcie kapitalistických spoločností a kritickým diskurzom súčasného umenia.
odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
02.03.2023 18:00, Št

Poukazuje na to, že inštitucionálny nekros umenia je len jedným z údov kapitalistického tela v rozklade. Nekrológiu môžeme popísať ako autorskú paravedu, ktorá sa zaoberá rozkladnými procesmi súvisiacimi s mocenskými praktikami, s perverznými pracovnými podmienkami alebo s adoráciou zbrojenia a zabíjaním uprostred čierno-bielo videného sveta.

Nekrológia je zároveň bytostne spätá s kritickou revíziou aparátov, ktoré ustanovili inštitucionálnu prax múzea umenia — s jeho praktikami, dispozitívmi, naratívmi a marketingovými stratégiami. Nástroje poznávania inšpirované antropológiou a archeológiou sa neobracajú k dávnej minulosti, ale ako atlasy, mapy a schémy sa stávajú dispozitívmi pre nové usporiadania a vizualizáciu digitálnych dát.

Kartografie Zbyňka Baladrána nás upozorňujú na rozšírenie a zovšeobecnenie abstrahovaných finančných reťazcov na všetky odvetvia globálnej politickej scény (finančné trhy, zbrojenie, investície, práca), spoločenskej predstavivosti a umenia.

Práve názorné zvideteľnenie neviditeľných vzťahov a ich preusporiadavanie pod diktátom odlišného operatívneho systému produkuje podivné taxonómie, čo je vlastne témou väčšiny vystavených prác.

Čo vlastne tieto kryptické kompozície úlomkov vypovedajú? Nie je to sebareferenčný okruh analógií medzi fragmentmi a indexom, čo by mohol opakovať bez začiatku a konca vyprázdnenosť našej epochy?

Zjednocujúcu architektúru digitálnym grafikám dáva inštalácia z recyklovaných nábytkových dosiek. Spôsob prepojenia nábytku s mapami je nielen svojsky chudobný, ale tiež funkčný ako nábytok v múzeu. Na jednej strane sa pozeráme na vystavené objekty ako na veci v múzeu, na druhej strane ale Baladránove simulácie spôsobujú silné zneistenie: tieto inštalácie sú niečo iné než to, ako vyzerajú. A preto vytvárajú rozpor medzi presvedčivým „rámcovaním,” ktoré má potvrdzovať status vystavených objektov, a „vychyľovaním tohto typu konvencií.”

Kurátor: Daniel Grúň

Odporúčame

festival

Grape 2024

9.8.2024 - 10.8.2024 / letisko Trenčín
odporúčame!
film

Sestry z dymovej sauny

Fascinujúca pocta dymovej saune – miestu pretkanému tradíciami; oslava ženskej spolupatričnosti, a svojbytný očistný rituál...Viac
5.3.2024 - 6.3.2024 / Kino Lumière
odporúčame!
film

Vrahovia mesiaca kvetov

Neuveriteľný príbeh podľa skutočných udalostí o bohatých Indiánoch, nekonečnej ľudskej chamtivosti, vlne hrozných zločinov, ktoré...Viac
Št 7.3.2024 / Artkino Za zrkadlom
odporúčame!
film

Zóna záujmu

Rudolf, Hedwiga a ich deti žijú vo veľkom dome s krásnou, udržovanou záhradou. Každý deň slávia spoločnou večerou, spomínajú na...Viac
Pi 5.4.2024 / Artkino Za zrkadlom
odporúčame!