vážna hudba

Quasars Ensemble - Die Liebe

13. hlava (kapitola) listu (tzv. Hymnus na lásku) patrí k najcitovanejším častiam Biblie a dočkala sa aj viacerých hudobných spracovaní. Jedno z najzaujímavejších ponúka malá komorná kantáta Die Liebe, op. 14, z pera poľského skladateľa Józefa Kofflera, ktorá je považovaná za prvú dodekafonickú kompozíciu poľskej hudby.

Samotný Koffler bol významnou progresívnou umeleckou osobnosťou, pedagogicky pôsobiacou na Ľvovskom konzervatóriu. V roku 1941 však jeho rodinu zatklo gestapo a transportovalo ju do koncentračného tábora Wieliczka, kde skladateľ predčasne tragicky zomiera. 

V dnešných pohnutých časoch jeho vokálno-inštrumentálna minidráma predstavuje zaujímavú dejinnú paralelu o absencii lásky ako nevyhnutného predpokladu na vznik vojenského konfliktu a zároveň odhaľuje počiatky avantgardného smerovania poľskej hudby, ktoré vyvrcholilo v 60. rokoch vznikom tzv. Poľskej školy.

Dielo s názvom Unterirdisch od prvej dámy slovenskej experimentálnej scény Viery Janárčekovej, od roku 1968 pôsobiacej v Nemecku, siaha po najhlbších imaginárnych zvukových zdrojoch huslí a klavíra, vytvárajúcich prirodzený protipól k žiarivým objektom dvojhviezdy Albireo pre klavírne duo, ktorých autorom je mladý rakúsky skladateľ Daniel Oliver Moser. Tento magický dialóg dvoch duet kontrapunktuje s dvomi kontrastne poňatými sólovými husľovými dielami Toshia Hosokawu - jeho lyrickou Elégiou, ktorej zasa sekunduje energicky poňatý vtáčí spev s názvom Winter Bird.

Program:

Toshio Hosokawa - Elegy pre sólové husle

Daniel Oliver Moser – Albireo pre dva klvíry

Viera Janárčeková - Unterirdisch pre husle a klavír

Toshio Hosokawa - Winter Bird pre sólové husle

Józef Koffler – Die Liebe, Kantáta pre spev, klarinet, violu, violončelo, Op. 14 

 

Účinkujúci:

Quasars Ensemble

Ivan Buffa, dirigent, klavír
Eva Šušková, spev

Vstupné: 

12 €  / dospelí , 6 € / študenti, dôchodcovia, ŤZP 

Predaj na mieste 1 hod. pred koncertom.

Quasars Ensemble patrí k jedinečným profesionálnym hudobným telesám svojho druhu na Slovensku. Popri súčasnej klasickej hudbe sa v rovnakej miere venuje aj hudbe starších epoch a medzinárodný rešpekt si získava za odvážne stavané dramaturgické koncepcie.

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor OZ Quasars. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.