vážna hudba

MIKAMO & Quasars Ensemble - Elements

Koncert Stredoeurópskeho komorného orchestra MIKAMO ponúka jedinečnú zmyslovú a intelektuálnu cestu štyrmi dielami, zaoberajúcimi sa aspektmi filozofickej imanentnosti v našom svete. Vstup je voľný.

Táto akcia sa konala v minulosti

Xenakis, ktorého storočnicu si tento rokpripomíname, totiž umiestnil samotnú planétu Zem do stredobodu svojej skladby Aroura, Anea Crystal od Chayi Czernowin zasa odvodzuje svoj názov od skladateľkou vymysleného imaginárneho prvku (ionického kryštálu), a napokon Tornyaiho Ach Gott und Herr parafrázujúci barokové vnímanie božskej prítomnosti.

Prichádzame totiž na to, že začlenenie historických skladieb do tvorivého procesu nám poskytuje mimoriadne potrebný prístup k historickému kontinuu, a to bez nutnosti akýchkoľvek estetických kompromisov. Parafráza prvej časti Mozartovej Serenády,  KV 525, tak bude v tomto zmysle akýmsi kolektívnym dielom všetkých zúčastnených interpretov. Hosťujúci súbor Quasars Ensemble z Bratislavy uvedie svieže dielo Vladimíra Bokesa s názvom Coll’Age, naplnené množstvom odkazov na Mozarta i Xenakisa, ako aj premiéru Polónyiho športovej miniatúry The Relay Race.

Stredoeurópsky komorný orchester MIKAMO v roku 2007 založili úspešní absolventi Hudobnej univerzity vo Viedni. Súbor svoje koncerty považuje za akýsi Gesamtkunstwerk a historický hudobný repertoár za extrapoláciu nových diel našej doby. MIKAMO sa venuje najmä žijúcim skladateľom a repertoáru aktuálnej hudby, a zároveň podporuje umeleckú kontinuitu v definovaní stredoeurópskeho hudobného dedičstva prostredníctvom  pravidelného vystupovania vo vybraných koncertných sálach vo Viedni, Bratislave, Budapešti a vo všeobecnosti v strednej Európe.

Program:

Iannis Xenakis: Aroura
Chaya Czernowin: Anea crystal
Péter Tornyai: Ach Gott und Herr
Wolfgang Amadeus Mozart: Serenáda č.13 G dur, KV 525 („Malá nočná hudba”) – zvukomalebná parafráza
Mário Polónyi: The Relay Race (slovenská premiéra)
Vladimír Bokes: Coll'Age pre klavírne kvinteto, op. 28

Quasars Ensemble patrí k jedinečným profesionálnym hudobným telesám svojho druhu na Slovensku. Popri súčasnej klasickej hudbe sa v rovnakej miere venuje aj hudbe starších epoch a medzinárodný rešpekt si získava za odvážne stavané dramaturgické koncepcie.

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor OZ Quasars. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.