vážna hudba

Quasars Ensemble

Koncert slovenského hudobného telesa Quasars Ensemble, ktorým si súbor pripomenie 15. výročie od svojho založenia.

odporúčame!

Tvorba súčasných skladateľov nemeckej proveniencie, pedagogicky pôsobiacich na prestížnych európskych hudobných univerzitách, vytvára pestrú zvukomalebnú mozaiku, ktorou si súbor Quasars Ensemble pripomenie 15. výročie svojej existencie.


Program:

Detlev Müller-Siemens - Distant Traces (2007)

Judit Varga - Broken Beauty (2018)

Dietmar Schermann - Antares (2013)

Olga Neuwirth - coronAtion II: Naufraghi del mondo che hanno ancora un cuore (2020)

Michael Jarrell - Assonance VI (1991)

 

Účinkujúci:

Ivan Buffa, dirigent, klavír

Quasars Ensemble  

Súbor bol založený v roku 2008 a je jedinečný šírkou repertoáru, ktorý tvorí súčasná klasická hudba, ale aj hudba minulých období. Súbor konfrontuje najnovšie súčasné diela so štrukturálnymi princípmi dobovej klasickej hudby a zameriava sa na uvádzanie raritných a zabudnutých ansámblových skladieb najmä slovenských autorov. Quasars Ensemble patrí k jedinečným profesionálnym hudobným telesám svojho druhu na Slovensku. Popri súčasnej klasickej hudbe sa v rovnakej miere venuje aj hudbe starších epoch a medzinárodný rešpekt si získava za odvážne stavané dramaturgické koncepcie.                                                

Vstupné: predpredaj 12€ 
Predaj aj na mieste 1 hod. pred koncertom

Akciu a všetky informácie o nej pridal na Citylife.sk priamo organizátor OZ Quasars. Redakcia nezodpovedá za prípadné nepresnosti, chyby, a zmeny. Ak organizujete akciu, na Citylife.sk a Kidstown.sk ju môžete pridať na adrese pridaj.citylife.sk.