výstava

Akvizícia 23

Divadelný ústav sa aj v roku 2024 pridá k mnohým kultúrnym inštitúciám po celom Slovensku a zapojí sa do obľúbeného podujatia Noc múzeí a galérií. V priestoroch Divadelného ústavu si návštevníčky a návštevníci budú môcť pozrieť výstavu s názvom Akvizícia 23.
Táto akcia sa konala v minulosti

„Akvizícia 23 je výstava, ktorú sme pripravili špeciálne pre 20. ročník podujatia Noc múzeí a galérií
a bude inštalovaná v priestoroch Štúdia 12 na Jakubovom námestí v Bratislave,“
informuje kurátor
scénografických zbierok v Divadelnom ústave a scénický výtvarník Miroslav Daubrava.

„Výstava prezentuje výber originálnych zbierkových predmetov, ktoré múzeum získalo vlani prostredníctvom
niekoľkých veľkých nákupov a darov. Ide o zbierkové predmety ako z pracovných archívov kľúčových
osobností slovenského profesionálneho divadla s výrazným presahom do zahraničia, tak aj priamo
z divadiel,“
približuje M. Daubrava a dodáva, že návštevníci výstavy budú mať možnosť počas Noci
múzeí a galérií pozrieť si doteraz nikdy nevystavené kostýmy, návrhy, ocenenia či model scény.

„Pôjde napríklad o koncertný frak operného speváka Petra Dvorského. Kostým vojenskej uniformy
Andyho Hryca a jeho legendárnej postavy Majora ,Terazkyho‘ z televízneho seriálu Černí baroni. Či o
divadelné kostýmy získané z viacerých slovenských divadiel, ktorých autormi sú najvýznamnejšie
osobnosti slovenskej kostýmovej tvorby, ako napríklad Ľudmila Várossová, Alexandra Grusková,
Marija Havran, Simona Vachálková, Peter Čanecký alebo Ján Kocman. Rozdielne rukopisy tvorkýň a
tvorcov prezentovaných kostýmov tvoria pestrú a obsažnú koláž. Niektoré z nich získali divadelné
ocenenie sezóny DOSKY. Návštevníci taktiež budú mať možnosť pozrieť si scénické návrhy a model
scény od dvoch významných scénických výtvarníkov Jána Zavarského a Vladimíra Suchánka.“

Výstavu bude možné navštíviť iba v sobotu 18. mája počas Noci múzeí a galérií 2024, a to od 16.00 do
22.00 hod.

V čase o 17.00 a 20.00 hod. bude prehliadka výstavy doplnená kurátorským sprievodom
Miroslava Daubravu.

Odporúčame

festival

Uprising 2024

30.8.2024 - 31.8.2024 / Zlaté piesky
odporúčame!
letný festival

Fraj Festival 2024

6. ročník multižánrového festivalu prinesie v spolupráci s festivalom Fjúžn pestrú paletu hudobných vystúpení, literatúry, filmov...Viac
26.7.2024 - 27.7.2024 / Čierny Orol, Rimavská Sobota
odporúčame!
kurz / workshop

Rodové očakávania cez reflexiu výstavy (a ako ich komunikovať dieťaťu)

Po 26.8.2024 / Apponyiho palác MMB
odporúčame!
výstava

Umenie v tržnici - Bubliny Lousyho Aubera

Vnútro Starej Tržnice vyplnia tri monumentálne Bubliny. Bubliny, ako symboly spojenia, krehkosti, spolupráce, rozmanitosti...Viac
28.6.2024 - 30.8.2024 / Stará tržnica
od vás odporúčame!