festival
výstava
iná akcia

Noc múzeí a galérií 2022

Tradičné celoslovenské podujatie Noc múzeí a galérií sa v roku 2022 na celom Slovensku uskutoční v sobotu 14. mája.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Program Noci múzeí a galérií 2022
Bratislava a okolie
14. mája (sobota)

Múzeá Slovenského národného múzea - klik pre podrobný program

Slovenská národná galéria - klik pre podrobný program

Schaubmarov mlyn v Pezinku - klik pre program

Galéria mesta Bratislavy - klik pre program

Múzeum mesta Bratislavy - klik pre program

Kunsthalle - A Plant, výhľad z okraja pastviny - klik pre program

SCD - Galéria Satelit a Múzeum dizajnu - klik pre program

Galéria Nedbalka - klik pre program

Múzeum dopravy - klik pre program
 


 

Bibiana / dom umenia pre deti / Panská 41 / 15.00 - 22.00 h
Od 15:00 Milé deti, máte radi hádanky, hlavolamy, tajničky? Máte bystré oko a myseľ? Zapojte sa s nami
v rámci Noci múzeí a galérií do dobrodružného hľadania v priestoroch Bibiany a vyskladajte si svoje prekvapenie v podobe puzzle. A keď budete mať šťastie, odnesiete si so sebou aj pekný darček.

---

Bunker B-S 4 – Múzeum Petržalského opevnenia

Výstava
Expozícia palných zbraní z obdobia 2. sv. vojny
Objekt
Vojenské múzeum v bunkri B-S 4 „Lány“ predstavuje najlepšie zrekonštruovaný objekt československého opevnenia z roku 1938 v Bratislave, vrátane vonkajšieho mohutného systému protitankových a protipechotných prekážok. So špeciálnym vnútorným vybavením, streleckými miestnosťami, funkčnou strojovňou, priestormi ubikácií, skladmi a expozíciou palných zbraní vás v dvoch poschodiach vojenského bunkra prevedú a zoznámia sprievodcovia, ktorí už jedenásť rokov bunker rekonštruujú do pôvodného stavu z roku 1938. V rámci Slovenska ide o unikátne múzeum ponúkajúce neopakovateľný zážitok. 
Program 
11:00 – 23:00 h Komentované prehliadky exteriéru a interiéru pevnosti (dĺžka cca 45 min), vstup každú polhodinu


CVTI SR Múzeum školstva a pedagogiky

Program
17:00 – 22:00 h Sprístupnenie depozitárnych priestorov múzea / prezentácia prípravných prác k novej expozícií
18:00 a 20:00 D1, D2, D3 ...  Komentované prehliadky depozitárov. Nahliadnite do depozitárov školských zbierok.

---

České centrum

Výstavy 
Mini Wonders, Prepoštská 6, Bratislava
Atraktívna výstava nielen pre najmenších je prehliadkou dizajnu českých hračiek. Mini Wonders hravým spôsobom zoznamuje malých aj veľkých návštevníkov s českou hračkou, jej históriou, vývojom a súčasnými trendmi. Merkur, Fatra, Detoa či Kovap vyprodukovali predmety pre mnohé generácie detí nie len doma, ale aj za hranicami. Mladí dizajnéri a ilustrátori pokračujú a rozvíjajú ich odkaz. Inovatívna „cestovná“ inštalácia predstaví na jednej strane tvorbu súčasných autorov a na strane druhej moderné ikony doposiaľ v ČR vyrábané, ktoré sa zapísali do dejín českej aj slovenskej kultúry a spoločnosti počas posledných sto rokov. Výstava je kurátorským výberom Terezy Bruthansovej a bola uvedená v Londýne, Paríži, Šanghaji, Jeruzaleme, Sofii aj v Prahe. Bratislavská inštalácia je derniérou putovania kolekcie.
Program 
Od 15:30 h Vkulisách výstavy Mini Wonders workshop pre deti a ich rodičov pod vedením českej dizajnérky Anny Kozovej 

---

Galéria Umelka – Slovenská výtvarná únia

Aktuálne výstavy
Veľká sála: Richard Müller - Okamihy (fotografia), Kamenná sála: Dušan Mocko - Restart (maľba, socha)                                                                                                                                     

Program
16:00 - 18:00 Konzultácie s výtvarníkmi a pedagógmi pre záujemcov o štúdium na školách výtvarného zamerania (Braňo Jelenčík - FA STU a Robo Makar - VŠVU)
18:00 - 23:00 Dialóg s autorom - Dušan Mocko a kurátor výstavy Ľuboslav Móza zodpovedia otázky návštevníkov k výstave
21:00 Hudobný performance muzikanta menom STROON, ktorý odohrá svoj projekt Temple Timbre Embers. Koncept tvorí súčasná chrámová hudba, v ktorej je zachytená majestátnosť a veľkoleposť organovej hudby prepojená s klubovou tanečnou elektronickou hudbou. Návštevníci výstavy sa ocitnú uprostred vibrujúceho umeleckého performancu v atmosfére priestorov Galérie medzi vystavovanými dielami a skladbami z unikátneho projektu.  

---

Slovenské olympijské a športové múzeum / Junácka 6 / 16.00 – 23.00 h
Hokejová noc. Prenos z MS 2022 v ľadovom hokeji Slovensko – Nemecko budú spolukomentovať osobnosti slovenského hokeja. Úvodné buly sa vhadzuje o 19.20 h. Pozrieť si môžete aj výstavu Hokej menom Slovan, ktorá vznikla pri príležitostí 100. výročia založenia hokejového klubu ŠK Slovan Bratislava.

--- 

Malokarpatské múzeum v Pezinku

Expozície 
Príbeh vína, Dejiny vinohradníctva a vinárstva v Malých Karpatoch
Prehliadky 
Výstava
Ako sa žilo? Pod Malými Karpatmi v 4. tisícročí pred Kristom
Program
14:30 - 16:00 - Interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej." s tvorivými dielňami 2 €/os
17:00 - 18:30 - Interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej." s tvorivými dielňami 2 €/os
Program sa venuje poznaniu doby kamennej, dôležitým objavom a životu našich predkov v malokarpatskom regióne. Doba kamenná, nazývaná aj doba medená spadá do 4. tisícročia pred Kristom. Chcete spoznať život ľudí v tomto období? Ich spôsob života si môžete aj vyskúšať vďaka rôznym interaktivitám. Spolu s prospektorom - hľadačom medi sa môžete zamyslieť ako pátrali po medenej žile alebo rude. Meď bol prvý kov, ktorý začali používať pri výrobe odlievaných nástrojov. Vyskúšať si môžete nožík ako z doby kamennej, ktorí naši predkovia používali. Dôležitým vynálezom bolo objavenie kolesa a jeho využitie v konštrukcii voza. Napadá vás, čo mohli ľudia doby kamennej jesť, z čoho pili, ako pestovali obilie, aký vzhľad mal kosák, ktorý používali pri zbere obilných klasov? A ako ľudia v dobe kamennej vyzerali a do čoho sa odievali? Aj to sa u nás dozviete. V rámci programu máme pre vás pripravené aj tvorivé dielne, kde si budete môcť vyrobiť jednoduché medené šperky z drôtu či vyskúšať si suché plstenie vlny.
Interaktívny program podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 

---

Miniexpozícia ťažby a spracovania bridlice v Marianke

Výstava 
Fotografie Alberta Russa „Minerály Malých Karpát“ 
Program pri príležitosti Roku mineralógie
Prezentácia knihy "Kvety baní – Minerály stredoslovenskej banskej oblasti" autorov Alberta Russa, Richarda Kaňu, Stanislava Jeleňa a Ľuboša Hrdloviča s možnosťou zakúpenia publikácie.
Svetielkujúce minerály – minerály pod UV lampou.
Svetlo v podzemí – prezentácia rôznych druhov historických banských svietidiel.
Bridlica na plátne – premietanie filmov s témou bridlica.  
Časť podujatia sa usktoční pod holým nebom. 

---

Mestské múzeum Pezinok

Expozícia 
Zo zeme
Návštevníci si môžu pozrieť stálu expozíciu múzea "Zo zeme", ktorá približuje dejiny Pezinka a jeho bezprostredného okolia prostredníctvom archeologických nálezov zo širokého časového obdobia od praveku až po novovek.
Výstava 
Činy, nie slová – 2. sv. vojna a československý západný odboj
Okrem stálej expozície je v múzeu nainštalovaná výstava Činy, nie slová – 2. sv. vojna a československý západný odboj. Pozornosť upriamuje na západný odboj a účasť Čechov a Slovákov v ňom. V radoch československej zahraničnej armády bojovali aj Pezinčania, ktorí sa ocitli na bojiskách vo Francúzsku, severnej Afrike, Blízkom Východe či v bitke o Britániu, zúčastnili sa oslobodzovania Európy po vylodení spojencov v Normandii. Výstava približuje aj ich osudy. Súčasťou výstavy sú aj udalosti spojené s leteckými súbojmi nad Slovenskom v rámci vojnových operácií 15. leteckej armády USA a s tým súvisiace zriadenie zajateckého tábora pre amerických letcov v Grinave.
Program 
15:00 Komentovaná prehliadka výstavy Činy, nie slová - výstavou bude sprevádzať jej spoluautor Jakub Horváth z Klubu vojenskej histórie Golian
18:00 80 rokov od atentátu na Reinharda Heydricha - prednáška historika Martina Poscha z Historického ústavu SAV

---

Mestské múzeum v Senci

Expozícia
Mláďatá – prírodovedná výstava
Výstava

…niet dymu bez ohňa – Dejiny dobrovoľného hasičstva v Senci a na jeho okolí (hasičská expozícia)
Program
15:00 - 18:30 Dielničky pre detí (pred Tureckým domom)
16:00 Komentovaná prehliadka hasičskej expozície v maďarskom jazyku
17:00 Komentovaná prehliadka hasičskej expozície v slovenskom jazyku
19:00 Koncert kapely Samaria Klezmer Band (Hasičské múzeum)
20:30 Prezentácia knihy Skryté poklady – výskum archeologických lokalít Tvrdošoviec (Turecký dom)

---

Múzeum colníctva a finančnej správy

Múzeum si pre návštevníkov pripravilo lektorský výkald, návštevníci si budú môcť vyskúšať uniformu, plombovanie a pečiatkovanie na upomienkové karty s fotografiami. Pripravené sú aj ukážky z filmu o práci colníkov „Ve znamení Merkura“. 
Program 
Priebežne Komentovaná prehliadka. História finančnej stráže od Rakúsko – Uhorska až po rok 1949, ukážky výstroje, výzbroje a predmetov každodennej potreby financov v ČSR, fotodokumentácia k výkonu služby finančnej stráže, počiatky výcviku služobných psov v ČSR, Stráž obrany štátu (1936 – 1939).
Priebežne Komentovaná prehliadka. Mýto a daňová fotodokumetácia z obdobia Rakúsko Uhorska a ČSR.
Priebežne Komentovaná prehliadka. Ukážky uniforiem colníkov v ČSSR až po súčasnosť, vyznamenania ,plakety, emblémy Colnej správy ČSSR a ČSFR, priebeh colnej a pasovej kontroly s fotodokumentáciou, predmety každodennej potreby colníkov, výcvik služobných psov v ČSSR, spôsoby pašovania a ukážky predmetov určených na pašovanie v ČSSR
Priebežne Komentovaná prehliadka. Možnosť vyskúšať si uniformu, plombovanie a pečiatkovanie na upomienkové karty s fotografiami, ukážky z filmu o práci colníkov „Ve znamení Merkura“. 

---

Múzeum obchodu Bratislava

17:00 otvorená časť expozície: hostinec "Múzejný pivovar" s možnosťou kúpiť si 4 druhy remeselne zhotoveného piva.
18:00 koncert podujatia "Rock v Múzeu":„Polish Blues Show VI.“: Black Pin Blues, Silesian Hammond Group, Grzegorz Kapolka Trio. 
Expozícia
Je z dôvodu rekonštrukcie budovy dlhodobo zatvorená. Vstup do areálu je možný len so zakúpenou vstupenkou na koncert. 

---

Múzeum Divadelného ústavu

Živé divadelné prechádzky Nitrou a Zvolenom 
Divadelný ústav pripravil výskumný virtuálny projekt zachytávajúci divadelnú históriu od najstarších čias po vznik Slovenskej republiky v roku 1993. V rámci Noci múzeí a galérií prinášame možnosť prejsť sa naživo dvomi mestami spolu s autorkami prechádzok, ktoré vás prevedú kultúrnymi, historickými a divadelnými zastaveniami v Nitre (Slavka Civáňová) a vo Zvolene (Uršuľa Turčanová). Autorky vás budú čakať o 16.00 hod. na svojich stanovištiach, aby vás previedli divadelnou históriou mesta. V Nitre sa stretávate na 27. pešieho pluku pred Starým divadlom, odkiaľ pôjdete až po Župný dom. Spolu prejdete 5 zastávok. Vo Zvolene sa stretávate na Divadelnej 3 pred Divadlom Jozefa Gregora Tajovského, odkiaľ pôjdete kratšiu verziu trasy po Zvolenský zámok. Spolu prejdete 7 zastávok. Kto by sa chcel dopredu pripraviť na všetky zastavenia, prípadne sa dozvedieť aj o iných mestách, nech navštívi web stránku divadelné prechádzky
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie neuskutoční. 

---

Múzeum polície

Expozícia
Dejiny polície, kriminalistika, medzinárodná policajná spolupráca, miesto činu 
Program 
14:00 h do 18:00 h Prezentácia klubu vojenskej a policajnej histórie   

---

Národné osvetové centrum

Výstavy 
START ART III.
Autorská výstava Branislava Kunčáka
START ART IV.
Autorská výstava Michaely Prableskovej
Ozveny Spektra
Výstava ocenených výtvarných diel z Výtvarného spektra 2021
Ozveny AMFO
Výstava ocenených fotografií z AMFO 2021 

---

Slovakiana – Kultúrne dedičstvo Slovenska

Slovakiana sa tento rok presunie z online priestoru a priblíži sa tak osobne k návštevníkom podujatia výstavou risografík a workshopom. 
Výstavy 
HACK
Výstava s názvom HACK je výsledkom spolupráce so Školu dizajnu v Bratislave, počas ktorej sa študenti pod vedením pedagóga Roberta Szegényho venovali výtvarnému spracovaniu vybraných digitalizovaných objektov zo zbierok slovenských múzeí a galérií zverejnených na portáli Slovakiana. Autorské grafiky boli vytlačené na Risomate, starej "kancelárskej" tlačiarni, ktorá si v poslednej dobe získala pozornosť vizuálnych umelcov, vďaka špecifickému podaniu farieb. 
TVOR-BA 3
Na druhom poschodí Domu umenia sa návštevníci môžu tešiť aj na výstavy, ktoré boli otvorené v rámci festivalu TVOR-BA 3 . Svoju tvorbu tu prezentujú najlepší neprofesionálni výtvarníci, fotografi a filmári z celého Slovenska – víťazi celoštátnych súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom. Na divákov čakajú aj dve autorské výstavy fotografky Michaely Prableskovej a výtvarníka Branislava Kunčáka, ktorých diela boli najúspešnejšie spomedzi diel takmer tisícky autorov.
Program 
15:00 - 22:00 Pre návšetvníkov podujatia Noc múzeí a galérií 2022 bude pripravený aj workshop, na ktorom si budú mocť vytvoriť a vytlačiť vlastnú risografiku.

---

Slovenská ľudová majolika

Výstavy 
Výstava hore modrou maľovaná dlážka – kolekcia keramiky s tradičnými keramickými  a ľudovými textami.
Výstava vzorkovníkov Heřmana Landsfelda.
Program 
15:00 Vzdelávacia prehliadka s odborným výkladom o hrnčiarskej výrobe a tradičných ornamentoch s ukážkou práce majstrov keramikárov + krátky dokumentárny film
18:00 Vzdelávacia prehliadka s odborným výkladom o hrnčiarskej výrobe a tradičných ornamentoch s ukážkou práce majstrov keramikárov + krátky dokumentárny film
21:00 Vzdelávacia prehliadka s odborným výkladom o hrnčiarskej výrobe a tradičných ornamentoch s ukážkou práce majstrov keramikárov + krátky dokumentárny film 

---

STM-Múzeum dopravy v Bratislave

Výstava 
Erika Mann. Kabaretistka – vojnová reportérka – spisovateľka
Druhú výstavu si návštevníci môžu pozrieť v priestoroch Staromestskej galérie Zichy na Ventúrskej 9. Výstava „Erika Mann. Kabaretistka – vojnová reportérka – spisovateľka“ rozpráva o živote a diele Eriky Mann, najstaršej dcéry nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Thomasa Manna a približuje jej boj za slobodu a demokraciu. Výstava vznikla v mníchovskom literárnom archíve Monacensia a jej súčasťou je aj virtuálna prehliadka.
Program
23:00 Michal Hvorecký z Goetheho inštitútu vás osobne prevedie výstavou o Erike Mann. Kto bola táto výnimočná žena, spisovateľka, feministka, herečka a vojnová reportérka? Čo ju osudovo spájalo s Československom? Prečo sa práve dnes dočkala znovuobjavenia? Príďte na prehliadku, ktorá vznikla v Mníchove a teraz sa dá vidieť aj v Bratislave.

---

Stredoeurópsky dom fotografie

Program 
15:00 – 18:00 Workshop polaroidovej fotografie pre deti a mládež 
Naše dvere budú otvorené všetkým nadšencom fotografie 14.5.2022 od 15.00 do 18.00 h. Pripravili sme si pre deti a mládež workshop Polaroidovej fotografie, zoznámia sa s instantným vznikom fotografie a tiež jej históriou. Fotografiu a svoje výtvory si budú môcť odniesť domov. Polaroidová fotografia nie je iba hipsterská zábava, ale jej používaním sa pýšili známi umelci ako napríklad Andy Warhol. Príďte sa s nami zabaviť a zoznámiť s umeleckým prístupom fotografovania. 

---

Univerzitná knižnica v Bratislave

Výstava
Labyrint sveta

aktualizuje myšlienkové dedičstvo Jana Amosa Komenského v roku, kedy si pripomíname 430. výročie jeho narodenia. Kurátorský výber Jaroslava Anděla ponúka netradičné prepojenie Komenského textov z jeho najznámejšieho literárneho diela Labyrint sveta a raj srdca s jedinečnými kolážami Miroslava Huptycha, ocenenými Magnesiou Literou v roku 2019. Výstavu pripravilo České centrum Bratislava v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR na Slovensku. Univerzitná knižnica v Bratislave doplnila inštaláciu o vitríny s najvzácnejšími vydaniami  Komenského tlačí zo 17. a 18. storočia zo svojho archívneho knižničného fondu. Výstavu pripravilo České centrum 
Vesmír. Človek. Inteligencia, Ventúrska 11, Bratislava, Barokové nádvorie 
Na Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice na Ventúrskej 11  si môžete pozrieť putovnú výstavu Vesmír. Človek. Inteligencia. Výstava predstavuje špičkový výskum z Nemecka zaradený do 5 tém: Vesmír, História ľudstva, Náš mozog, Život v antropocéne a Umelá inteligencia. Špeciálne inštalácie umožnia návštevníkom zažiť rôzne emócie pod vplyvom hudby alebo interagovať s robotom. Na viacerých staniciach sa môžu dozvedieť ďalšie zaujímavosti, napríklad ako znie 40 000 rokov stará kostená flauta, alebo odkiaľ pochádza zlato zeme. QR-kódy odkazujú na ďalšie materiály vo forme videí, obrázkových galérií alebo podcastov. Výstava vznikla v spolupráci so Spoločnosťou Maxa Plancka, najúspešnejšou nemeckou výskumnou organizáciou s 29 laureátmi Nobelovej ceny, ktorí pôsobia v 86 výskumných Inštitútoch Maxa Plancka. 
Výstavu pripravil Goethe-Institut na Slovensku

---

Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Galéria ÚĽUV
Výstava 
Tradícia netradične: Drevo
Predajňa ľudových umeleckých výrobkov
Program v galérií
14:00 prehliadka výstavy 
14:00 premietanie krátkych filmov / interaktívna TV obrazovka
15:00 a 17:00 komentované prehliadky s kurátormi výstavy
14:00 – 18:00predvádzanie výroby ľudovými umeleckými výrobcami ÚĽUV 

Dizajn štúdio ÚĽUV
Výstava 
V krajine remesiel 2021
Program
14:00 prehliadka výstavy
14:00 tvorivé dielne pre deti

---

Vodárenské múzeum BVS, a. s.

Vodárenské múzeum bolo založené v roku 2007 a sídli v historických priestoroch prvej čerpacej stanice v Bratislave. Dnes je vodárenský areál v Karlovej Vsi jedinečný vzdelávací, oddychový a ekologického priestor so zachovanou technickou funkčnosťou. Na ploche troch hektárov sa nachádza Vodárenské múzeum, Vodárenská záhrada a moderná vodárenská infraštruktúra.
Expozícia 
Expozícia vodárenského múzea
Výstavy
Prvá čerpacia stanica bratislavskej vodárne 1886 – 1967
Voda je život – distribúcia vody a vodné stavby v minulosti

---

Železničné múzeum Slovenskej republiky

Expozície 
Expozícia železničných zariadení 
Výstava 
Výstava v poštovom vozni Poštového múzea Slovenskej pošty, a.s.
Program
10:00 - 11:30 Jazda parného vlaku na trati Bratislava-Petržalka - Bratislava hlavná stanica - Modrý most - Bratislava-Vajnory - Železničné múzeum Bratislava východ

 

Príchod 

Odchod

Bratislava-Petržalka

 

10:00 

Bratislava Nové Mesto

10:18

10:20

Bratislava hlavná stanica

10:30

10:50

Železničné múzeum

11:30

 

 

12:45 - 17:45 Jazdy historického motorového vlaku na trati Železničné múzeum Bratislava východ -Bratislava hlavná stanica a späť

 

Prvý vlak

Druhý vlak

Tretí vlak

 

Príchod 

Odchod

Príchod

Odchod

Príchod 

Odchod

Železničné múzeum

 

12:45

 

14:45

 

16:45

Bratislava hlavná stanica

13:05

13:25

15:05

15:25

17:05

17:25

Železničné múzeum

13:45

 

15:45

 

17:45

 

 

18:40 - 20:30 Jazda večerného parného vlaku na trati Železničné múzeum Bratislava východ - Bratislava hlavná stanica - Bratislava-Petržalka - Bratislava-Rača - Železničné múzeum Bratislava východ 

 

Príchod

Odchod

Železničné múzeum

 

18:40

Bratislava hlavná stanica

18:55

19:15

Bratislava Nové Mesto

19:22

19:25

Bratislava-Petržalka

19:45

20:00

Bratislava-Rača 

20:30

 

 

11:00 - 20:00 Vozenie detí na stanovišti parného rušňa (s prestávkami na údržbu rušňa)
11:00 - 20:00 Vozenie detí na drezine 
Priebežne Prehliadka múzea so sprievodcom vo vybraných časoch
Priebežne Prezentácia modulového koľajiska Občianskeho združenia Vláčikovo 
Priebežne Prezentácia modelového koľajiska v poštovom vozni Fa 5-2085 Klubu železničných modelárov Bratislava

Odporúčame

koncert

Mikrozvuk #31: Fabian Lanzmaier / Robin Hayward

Pi 24.2.2023 / LOM, Mlynarovičova 5
odporúčame!
výstava

Medziobjekty Aleša Votavu

9.2.2023 - 7.5.2023 / GMB - Pálffyho palác
odporúčame!
koncert

Son Lux (USA)

Inteligentný pop, experimentálna hudba a charizmatický hlas speváka skupiny Son Lux po piatich rokoch opäť v našom meste.Viac
Po 19.6.2023 / Majestic music club
odporúčame!
divadlo

Vojna a mier

So 25.2.2023 / Slovenské národné divadlo - Činohra
odporúčame!