iná akcia

Noc múzeí a galérií 2018

Aj v roku 2018 máte možnosť zažiť tradičné celoslovenské podujatie Noc múzeí a galérií. V Bratislave sa bude konať 19. mája. 

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Zoznam múzeí / Zoznam galérií / Múzeá a galérie v Bratislavskom samosprávnom kraji
Program pre SNM / Program pre SNG 

----------------------------------------------

Program múzeí a galérií podľa času
10:00 - 16:00 / Mestské múzeum v Pezinku
Expozícia: Jozef Franko: Sakrálna plastika
Zo Zeme
14:00 Architektúra Pezinka
16:00 Židovský Pezinok
10:00 - 20:00 / Múzeum colníctva a finančnej správy
program (priebežne) - výklad výberu mýta, cla, daní na našom území, história finančnej stráže od R - U až po rok 1949. Výklad ponúka informácie aj z ďalších oblastí.
10:00 - 22:00 / Pistoriho palác
Výstavy: spoločná výstava hostí piateho ročníka Braku: Luigi Serafini, Iveta Merglová, Art Studio Agrafka, Jindřich Janíček, Dávid Soboň
10:00 - 23:00 / Múzeum Dopravy
15:00, 18:00, 20:00 - výklad k expozícii automobilovej a železničnej dopravy NKP Šturec
15:00 - 20:00 - Tvorivé, zábavné dielne
18:00 - 21:00 - Jazda na stanovišti - parný rušeň Albatros
Pozrite si podrobný program tu

11:00 - 20:00 / Železničné múzeum Slovenskej republiky - Železničné múzeum Bratislava východ
- mimoriadny parný vlak po Bratislave ťahaný parným rušňom Albatros
- Mimoriadne historické motorové vlaky po bratislavských spojkách
- Mimoriadny večerný historický motorový vlak: Vajnory - Petržalka - Bratislava hlavná stanica
- Prehliadka múzea so sprievodcom
- Jazdy na motorových drezinách
- Jazdy na stanovišti rušňovodiča
- Prehliadka modulového koľajiska
- Prehliadka modulového koľajiska v poštovom vozni
- detský kútik
11:00 - 22:00 / Galéria mesta Bratislavy
Mirbachov palác
Výstavy - Daphne Guinnes, Agnesa Sigetová - Kresby, Oľga Paštéková - Ako sa do hory volá?
9:00 - 12:00 - posudzovanie diel s kurátormi GMB
15:00 - Rodinné GMB
19:00 - Kurátorský výklad k výstave Daphne Guiness
Pállfyho palác
18:00 - Rudolf Sikora: Výkričník
Pozrite si podrobnejší program tu
11:00 - 23:30 / Múzeum mesta Bratislavy
16.00, 18.00, 20.00 - Asistovaná odborná prehliadka s autormi 
14:30 - Venujte 30 min. slávy Múzea mesta Bratislavy
16:00 - Venujte 30 min. slávy Múzea mesta Bratislavy
22:00 - Príbeh Múzea mesta Bratislavy
22:30 - Preddburger menu s hosťom Csongorom Kassiom
Pozrite si podrobnejší program tu
11:00 - 23:00 / Múzeum obchodu
15:00 - 17:00 - Prehliadka historického Hostinca, múzejného pivovaru, vedená sládkom
17:00 - Burza vinylových platní
18:30 - Československé blues
11:00 - 23:00 (vstup každú polhodinu, posledný vstup o 22:30) / Múzeum petržalského opevnenia Bunker B-S 4 Lány
Expozícia palných zbraní z obdobia 2. sv. vojny a vojenksých uniforiem na sprievodcoch v múzeu. Zákopy s drevozemným bunkrom. 
Výstava - Prehliadky pevnosti rekonštruovanej do pôvodného stavu z roku 1938 s výkladom. 
11:00 - 23:00 - Komentované prehliadky exteriéru a interiéru pevnosti (45 min.)

12:00 - 13:00 / ABC Gallery
Výstava: Anne - Margot Ramstein: Fauna a flóra. Prierezová výstava výraznej postavy súčasnej francúzskej ilustrácie.
12:00 - 23:00 / Umelka
Výstavy: Peter Rónai, Goetheho inštitút - Nemecko - krajina vynálezov, Davor Kolarski - Mass production.
16:00 - aktuáne informácie z kultúrnej politiky.
17:00 Stretnutie s autorom Petrom Rónaiom
21:00 - skupina neskorý zber - Zámerné čakanie (tanec)
Podrobnejší program nájdete tu
12:00 - 23:00 / Kunsthalle Bratislava
Výstava: Ilona Németh - Eastern Sugar
15:00 - detský mediátor
15:30 - Kunsthalle Kids
21:00 - Komentovaná prehliadka výstavou
Kunsthalle LAB - výstava: Michel Houellebecq 
Podrobnejší program nájdete tu
12:00 - 23:00 / Stredoeurópsky dom fotografie
Výstavy: Jerzy Olek - Autonómia obrazu, Silvia Vaculíková - Pamäť ľudstva.
Program: Burza fotografických publikácií

13:00 - 20:00 / Mickiewiczova ulica
WhatCity? na Mickiewičke
Pokojná ulica bez premávky, dlhý stôl pozývajúci k živých debatám o tom, komu patria ulice, a ako by to mohlo na Mickiewiczovej vyzerať, keby sa doprava zredukovala, chodníky rozšírili a parter by ožil.
Počas prvého pouličného festivalu na Mickiewiczovej nahradia nepríjemnú dopravu stánky, program a priestor na rozhovor. Pozvaní sú skoro 40 hostia, ktorí sa s vami radi porozprávajú o mestách, o ulici na ulici.
Celý program nájdete tu
13:00 - 23:00 (posledný vstup o 22:30) / Univerzitná knižnica
Výstava Jiřího Šalamouna / Legenda československej ilustrácie
13:00 - 23:00 (posledný vstup o 22:30) / Galéria Nedbalka
Výstava - Vladimír Kompánek: Rozpomínanie
13.00 Detská prehliadka Stálej expozície
14.00 Rozprávanie o živote a tvorbe Vladimíra Kompánka s kurátorkou Luciou Žilíkovou
15.00 Moderná hra na ľudových hudobných nástrojoch Drahoša Daloša
16.00 Prezentácia výroby ľudových hudobných nástrojov Drahošom Dalošom
17.00 Koncert tria Sen Tegmento v spolupráci s Waves Slovakia a Fondom na podporu umenia
(Peter Machajdík, Mária Jašurdová, Juraj Hatrík)
18.00, 19:00, 20:00, 21:00 -  Komentovaná prehliadka Stálej expozície
Podrobnejší program nájdete tu
13:00 - 24:00 / Galéria Satelit a Slovenské múzeum dizajnu
Galéria Satelit
Výstava: Automat na výstavu - Československý pavilón na Expo 67 v Montreale.
16:00 - detský automat na výstavu
19:00 - kurátorský výklad
Slovenské múzeum dizajnu
17:00 a 18:00 - exkluzívne prehliadky depozitárov (registrácia na Whatcity? na Mickiewičke)
Podrobnejší program nájdete tu

14:00 - 19:00 / Mestské centrum kultúry Malacky
Múzeum Michala Tillnera - Malacký kaštieľ
Výstava - Pállfyovci a rok 1918
15:00 - Otvorenie výstavy (prehliadky výstavy a Pálffyovskej izby, koláčiky od babičky, premietanie historických filmov, súťažné hry pre deti.
18:00 - Prevrat na Záhorí v roku 1918 (čítanie autentických spomienok čského vojaka)
Podrobnejšie informácie nájdete tu
14:00 - 22:00 (posledný vstup o 21:30) / ÚĽUV
Výstava: V krajine remesiel
Podrobný program nájdete tu

15:00 - 23:00 (posledný vstup o 22:00) / Primaciálny palác
Prehliadky primaciálneho paláca
15:00 - 23:00 - Senec / vstup je voľný
Výstavy: Pohľadnice pod klenbami (Senec 1957 - 2017)
15:00–21:00 Dielne pri Tureckom dome
15:00 Otvorenie podujatia pri ZUŠ v Užhorode (Ukrajina).
16:00  Prezentácia posmrtne vydanej publikácie Senčana Sándora Vojteka - v maďarčine
17:00 Divadlo SpozaVoza: Ružová rozprávka. - pri Tureckom dome.
18:00–21:00 Tanečný dom pred Tureckým domom.
21:00–23:00, múzeum
Podrobnejší program nájdete tu
15:00 - 24:00 / CVTI SR Múzeum školstva a pedagogiky
Výstava - MŠaP 00045 - najzaujímavejšie predmety zo zbierok múzea
Program počas celého dňa: 
Grifílk - pierko - pero - historické písanie
Premietanie školských filmov
15:00 - 24:00 / Pechotný zrub B-S 6 Vrba
Komentované prehliadky exteriéru a interiéru. (cca 20 min.)

16:00 - 20:00 / Štúdio 12
Kurátorský výber exponátov z výstavy pod názvom Z východu na západ / Zo západu na východ, ktorá  je poctou scénickým výtvarníkom životom či dielom spojených s mestom Košice. 

17:00 - 22:00 (posledný vstup o 21:30) / Dom Quo Vadis
Výstava Ľuba Michalka: Živá hlina
17:00 - Hudba pri obrazoch
18:00 - Autorský komentár k výstave
17:00 - 22:00 / Malokarpatské múzeum v Pezinku
Expozícia - Príbeh vína. Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatami. 
Výstava - Kupeckého svet
17:00 - 20:00 - Sprievodný program pre rodiny s deťmi k výstave Kupeckého svet.
Podrobnejšie informácie nájdete tu

19:00 / Rock v múzeu
„1918 - 2018 Blues Made In Czechoslovakia“ 
Backsight - Backsight (Brno) 
Broňo Dobrota & Blues Rules - Broňo Dobrota & Blues Rules (Bratislava)
Kiero Grande - Kiero Grande (Veľký Kýr) 
Band Of Heysek - Band Of Heysek (Brno)
19:00 - 20:00 / White & Weiss Gallery
Výstava Erika Bindera "Transformery"
19:00 - 23:00 / Miniexpozícia ťažby a spracovania bridlice v Marianke
Výstava so sprievodcom: História ťažby a spracovania bridlice v Marianke
Program priebežne:
Premietanie filmu "Putovanie za marianskou bridlicou" (v prípade priaznivého počasia)
Banské lampy
Svetielkujúce minerály
19:00 - 24:00 / Kalab
Výstava: Šebelová v Kalabe

-----

SNM
9:00 - 22:00 / SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Expozície
Ľudovít Štúr a moderné Slovensko 
Pamätná izba Ľudovíta Štúra 
Výstava: Metamorfózy slovenského skla 
Program
10.30 Spoznávame súčasti ľudového odevu – malá ukážka pre deti 
14.00 Spoznávame súčasti ľudového odevu – malá ukážka pre deti 
18.00 Spoločná prehliadka expozície s výkladom 
20.00 Spoločná prehliadka expozície s výkladom 

+ 9:00 - 22:00 / Múzeum slovenskej keramickej plastiky / Galéria Ignáca Bizmayera 
Expozície
Galéria Ignáca Bizmayera
Z dejín modranskej keramiky 
Výstava: Betlehemy 
Program: Od 16.00 Maľovanie keramiky pre deti  

9:00 - 23:00 (posledný vstup 23:00) / SNM (sídelná budova, Prírodovedné múzeum)
16:00 - 20:00 Prednášky
14:00 - 23:30 Prírodovedné aktivity
09:00 - 23:30 Výstava
Podrobný program nájdete tu

10:00 - 23:00 (posledný vstup o 22:30) / SNM - Archeologické múzeum 
Výstavy
Stĺp Marca Aurelia a Slovensko 
Lapidárium 
Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislava 
Kelti na Záhorí 
Nové prírastky v zbierkach SNM-AM 
Program
10.00 – 16.00 Držte si hlavy, ide sa ku Keltom!. Zážitkový program pre deti (prvých 50 u nás platiacich návštevníkov dostane „archeologický" darček) 
14.00 – 16.30 Ukážky práce umeleckého remeselníka Roberta Môca – výroba mečov 
13.00 – 18.00 Ukážky stredovekých súbojov 
Priebežne
Komentované prehliadky výstavy Kelti na Záhorí 
Pre deti hra na rímskych legionárov a stredovekých bojovníkov 

10:00 - 23:00 (posledný vstup 22:30) / SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Expozícia
: Maďari na Slovensku 
Výstavy
Rezső Szalatnai a jeho pozostalosť – pamätná výstava 
ENTREÉ V4 – Výstava absolventov vysokých škôl krajín V4 s umeleckým zameraním 
Program
Koncert na nádvorí Brämerovej kúrie 
19.00 Ďura & blues club, blues, zhudobnená poézia 
20.00 Duna Folk Band, ľudová hudba  

10:00 - 23:00 (posledný vstup o 22:30) / SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Výstava: Premeny Zuckermandla 
Program: Premietanie dokumentárnych filmov o dejinách a kultúre karpatských Nemcov 

12:00 - 22:00 (posledný vstup o 21:30) / SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Expozície

Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku 
Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi 
Výstava: Dar tvoriť má každý z nás, výstava obrazov 
Program
15.00 Alexander Ilečko: Spomienka na spisovateľa Rudolfa Slododu pri príležitosti Festivalu slovenskej piesne. Výstava prác autora, busty Rudolfa Slobodu 
20.30 Nočná prehliadka múzea s výkladom 
Každý návštevník dostane pri vstupe kvíz o expozícií a múzeu 
Počas celého dňa burza kníh z chorvátskej knižnice 

15:00 - 22:00 / SNM - Múzeum židovskej kultúry
Program: 
1. poschodie 

15.00 – 17.00 Židovské sviatky, zvyky a tradície. Viera Kamenická o tom, ako je pre židovstvo dôležitá väzba minulosti a budúcnosti a o zachovávaní tradícií prostredníctvom prikázaní a sviatočných rituálov. 
15.00 – 17.00 Kolobeh života židovskej rodiny. Eva Poláková prevedie každodennosťou života židovskej rodiny 
18.00 – 19.00 25 rokov existencie MŽK. Pavol Mešťan, riaditeľ MŽK 
20.00 – 22.00 Židovské sviatky, zvyky a tradície. Viera Kamenická 
20.00 – 22.00 Kolobeh života židovskej rodiny. Kristína Dublanová 
2. poschodie 
16.00 – 17.00 Posolstvo pre život. Premietanie dokumentu Oľgy Pohankovej z cyklu Nezabudli sme, o oskarovom scenáristovi filmu Obchod na korze Ladislavovi Grosmanovi 
17.30 – 19.00 Dielne – reštaurátorské práce v MŽK 
20.00 – 21.00 Židia a šport. Michal Vaněk o slávnom zakladateľovi bojového umenia Krav maga Imrichovi Lichtenfeldovi – pozvánka na pripravovanú výstavu 

16:00 - 24:00 (posledný vstup o 23:00) / Historické múzeum SNM / Bratislavský hrad
Expozícia
: Dejiny Slovenska. Od praveku po stredovek (3. posch.) 
Výstavy
Kelti z Bratislavy (suterén) 
Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava (2. posch.) 
Reklama a obchod 1918 –1948 (3. posch.) 
Lektorované prehliadky výstav: 
20.00 Reklama a obchod 1918 – 1948 
22.00 Kelti z Bratislavy 
Premietanie filmov (kinotéka, 2. posch.)
18:30 Občiansky preukaz
21:00 Učiteľka 
Podrobnejší program nájdete tu

18:00 - 24:00 (posledný vstup o 23:00) / Bratislavský hrad SNM
Expozícia: Dejiny Slovenska. Od praveku po stredovek (3. posch.) 
Výstavy: Kelti z Bratislavy (suterén), Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava (2. posch.), Reklama a obchod 1918 –1948 (3. posch.) 
Lektorované prehliadky výstav: 
20.00 Reklama a obchod 1918 – 1948 
22.00 Kelti z Bratislavy 
Premietanie filmov: 
18.30 Občanský průkaz 
21.00 Učiteľka 

19:00 - 22:00 / Hrad Červený Kameň v Častej
Výstava: Veľkorozmerné maľby z Múzea Červený Kameň 
Program (počas celého podujatia budú prístupné všetky výstavy a programy): 
Prehliadka najväčších historických pivníc na Slovensku, obranného systému a hradnej lisovne 
Prehliadka juhozápadného krídla hradu 
Prehliadka aktuálnych výstav 
Vo všetkých sprístupnených priestoroch sa zameriame na naše "naj," v zmysle najväčšie, najstaršie, najmladšie, najťažšie, najdlhšie, najzachovalejšie a pod. Pozornosť návštevníkov bude upriamená len na merateľné "naj." 
Podrobnejší program nájdete tu

-----

SNG
10:00 - 24 :00 (posledný vstup o 23:00), program od 15:00 /
Slovenská národná galéria
Výstavy: Osmičky, Nestex, Architekt Fridrich Weinwurm
10.00 – 24.00 | átrium - Osmičky: 70. narodeniny SNG
15.00 – 17.00 | átrium, 1. a 2. posch. - Príďte spolu do galérie!
16.00 – 19.00 | Kníhkupectvo Ex Libris v SNG  - Básnik na počkanie
18.00 – 20.00 | 2. poschodie & ateliér - Workshop pre dospelých: Architektúra svetla
18.00 – 19.00 | 1. posch. - Kurátorský fokus: Jana Švantnerová & Leopold Horovitz
19.00 – 20.00 | 2. posch. - Kurátorský fokus: Henrieta Moravčíková & Friedrich Weinwurm
20.00 – 21.00 | 1. posch. - Kurátorský fokus: Dušan Buran & Martin Jančok, Aleš Šedivec & nestex
21.00 – 22.00 | 2. posch. - Jednohubky na výstave Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta
22.00 – 23.00 | 1. posch. - Jednohubky na výstave nestex
22.00 – 24.00 | Berlinka - Bodka: Kvíz k 70. narodeninám SNG & záverečná hudobná Májovica
Podrobnejší program nájdete tu

15:00 - 20:00 / Schaubmarov mlyn
15.00 / 16.00 / 17.00/ 18.00/ 19.00: Komentované prehliadky mlyna
16.00 Výklad kurátorky Viery Kleinovej k výstave Z kruhu von
15.00 - 18.00 Workshopy pre rodiny s deťmi
20.00 Večerná prehliadka mlyna (s baterkou)
Podrobnejšie informácie nájdete tu

-----

SNM
9:00 - 22:00 / SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

Expozície
Ľudovít Štúr a moderné Slovensko 
Pamätná izba Ľudovíta Štúra 
Výstava: Metamorfózy slovenského skla 
Program
10.30 Spoznávame súčasti ľudového odevu – malá ukážka pre deti 
14.00 Spoznávame súčasti ľudového odevu – malá ukážka pre deti 
18.00 Spoločná prehliadka expozície s výkladom 
20.00 Spoločná prehliadka expozície s výkladom 

+ 9:00 - 22:00 / Múzeum slovenskej keramickej plastiky / Galéria Ignáca Bizmayera 
Expozície
Galéria Ignáca Bizmayera
Z dejín modranskej keramiky 
Výstava: Betlehemy 
Program: Od 16.00 Maľovanie keramiky pre deti  

9:00 - 23:00 (posledný vstup 23:00) / SNM (sídelná budova, Prírodovedné múzeum)
16:00 - 20:00 Prednášky
14:00 - 23:30 Prírodovedné aktivity
09:00 - 23:30 Výstava

10:00 - 23:00 (posledný vstup o 22:30) / SNM - Archeologické múzeum 
Výstavy
Stĺp Marca Aurelia a Slovensko 
Lapidárium 
Kabinetná zbierka Evanjelického lýcea v Bratislava 
Kelti na Záhorí 
Nové prírastky v zbierkach SNM-AM 
Program
10.00 – 16.00 Držte si hlavy, ide sa ku Keltom!. Zážitkový program pre deti (prvých 50 u nás platiacich návštevníkov dostane „archeologický" darček) 
14.00 – 16.30 Ukážky práce umeleckého remeselníka Roberta Môca – výroba mečov 
13.00 – 18.00 Ukážky stredovekých súbojov 
Priebežne
Komentované prehliadky výstavy Kelti na Záhorí 
Pre deti hra na rímskych legionárov a stredovekých bojovníkov 

10:00 - 23:00 (posledný vstup 22:30) / SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Expozícia
: Maďari na Slovensku 
Výstavy
Rezső Szalatnai a jeho pozostalosť – pamätná výstava 
ENTREÉ V4 – Výstava absolventov vysokých škôl krajín V4 s umeleckým zameraním 
Program
Koncert na nádvorí Brämerovej kúrie 
19.00 Ďura & blues club, blues, zhudobnená poézia 
20.00 Duna Folk Band, ľudová hudba  

10:00 - 23:00 (posledný vstup o 22:30) / SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Výstava: Premeny Zuckermandla 
Program: Premietanie dokumentárnych filmov o dejinách a kultúre karpatských Nemcov 

12:00 - 22:00 (posledný vstup o 21:30) / SNM - Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku
Expozície

Dejiny a kultúra Chorvátov na Slovensku 
Dejiny a kultúra Chorvátov v Devínskej Novej Vsi 
Výstava: Dar tvoriť má každý z nás, výstava obrazov 
Program
15.00 Alexander Ilečko: Spomienka na spisovateľa Rudolfa Slododu pri príležitosti Festivalu slovenskej piesne. Výstava prác autora, busty Rudolfa Slobodu 
20.30 Nočná prehliadka múzea s výkladom 
Každý návštevník dostane pri vstupe kvíz o expozícií a múzeu 
Počas celého dňa burza kníh z chorvátskej knižnice 

15:00 - 22:00 / SNM - Múzeum židovskej kultúry
Program: 
1. poschodie 

15.00 – 17.00 Židovské sviatky, zvyky a tradície. Viera Kamenická o tom, ako je pre židovstvo dôležitá väzba minulosti a budúcnosti a o zachovávaní tradícií prostredníctvom prikázaní a sviatočných rituálov. 
15.00 – 17.00 Kolobeh života židovskej rodiny. Eva Poláková prevedie každodennosťou života židovskej rodiny 
18.00 – 19.00 25 rokov existencie MŽK. Pavol Mešťan, riaditeľ MŽK 
20.00 – 22.00 Židovské sviatky, zvyky a tradície. Viera Kamenická 
20.00 – 22.00 Kolobeh života židovskej rodiny. Kristína Dublanová 
2. poschodie 
16.00 – 17.00 Posolstvo pre život. Premietanie dokumentu Oľgy Pohankovej z cyklu Nezabudli sme, o oskarovom scenáristovi filmu Obchod na korze Ladislavovi Grosmanovi 
17.30 – 19.00 Dielne – reštaurátorské práce v MŽK 
20.00 – 21.00 Židia a šport. Michal Vaněk o slávnom zakladateľovi bojového umenia Krav maga Imrichovi Lichtenfeldovi – pozvánka na pripravovanú výstavu 

16:00 - 24:00 (posledný vstup o 23:00) / Historické múzeum SNM / Bratislavský hrad
Expozícia
: Dejiny Slovenska. Od praveku po stredovek (3. posch.) 
Výstavy
Kelti z Bratislavy (suterén) 
Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava (2. posch.) 
Reklama a obchod 1918 –1948 (3. posch.) 
Lektorované prehliadky výstav: 
20.00 Reklama a obchod 1918 – 1948 
22.00 Kelti z Bratislavy 
Premietanie filmov (kinotéka, 2. posch.)
18:30 Občiansky preukaz
21:00 Učiteľka 

18:00 - 24:00 (posledný vstup o 23:00) / Bratislavský hrad SNM
Expozícia: Dejiny Slovenska. Od praveku po stredovek (3. posch.) 
Výstavy: Kelti z Bratislavy (suterén), Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava (2. posch.), Reklama a obchod 1918 –1948 (3. posch.) 
Lektorované prehliadky výstav: 
20.00 Reklama a obchod 1918 – 1948 
22.00 Kelti z Bratislavy 
Premietanie filmov: 
18.30 Občanský průkaz 
21.00 Učiteľka 

19:00 - 22:00 / Hrad Červený Kameň v Častej
Výstava: Veľkorozmerné maľby z Múzea Červený Kameň 
Program (počas celého podujatia budú prístupné všetky výstavy a programy): 
Prehliadka najväčších historických pivníc na Slovensku, obranného systému a hradnej lisovne 
Prehliadka juhozápadného krídla hradu 
Prehliadka aktuálnych výstav 
Vo všetkých sprístupnených priestoroch sa zameriame na naše "naj," v zmysle najväčšie, najstaršie, najmladšie, najťažšie, najdlhšie, najzachovalejšie a pod. Pozornosť návštevníkov bude upriamená len na merateľné "naj." 

-----

SNG
10:00 - 24 :00 (posledný vstup o 23:00), program od 15:00 /
Slovenská národná galéria
Výstavy: Osmičky, Nestex, Architekt Fridrich Weinwurm
10.00 – 24.00 | átrium - Osmičky: 70. narodeniny SNG
15.00 – 17.00 | átrium, 1. a 2. posch. - Príďte spolu do galérie!
16.00 – 19.00 | Kníhkupectvo Ex Libris v SNG  - Básnik na počkanie
18.00 – 20.00 | 2. poschodie & ateliér - Workshop pre dospelých: Architektúra svetla
18.00 – 19.00 | 1. posch. - Kurátorský fokus: Jana Švantnerová & Leopold Horovitz
19.00 – 20.00 | 2. posch. - Kurátorský fokus: Henrieta Moravčíková & Friedrich Weinwurm
20.00 – 21.00 | 1. posch. - Kurátorský fokus: Dušan Buran & Martin Jančok, Aleš Šedivec & nestex
21.00 – 22.00 | 2. posch. - Jednohubky na výstave Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta
22.00 – 23.00 | 1. posch. - Jednohubky na výstave nestex
22.00 – 24.00 | Berlinka - Bodka: Kvíz k 70. narodeninám SNG & záverečná hudobná Májovica

15:00 - 22:00 / Schaubmarov mlyn

Zoznam galérií zúčastnených na NMAG: 
ABC gallery (Baštová 6b) / 12:00 - 23:00 / výstava: Anne-Margot Ramstein: Fauna a flóra. BRAK
Dom Quo Vadis (Veterná 1) / 17:00 - 22:00 (posledný vstup 21:30) 
Galéria Dizajnu Satelit a Slovenské múzeum dizajnu (Hurbanove kasárne) / 13:00 - 24:00
Galéria mesta Bratislavy (Mirbachov palác, Františkánske námestie 11) / 11:00 - 22:00
Galéria Nedbalka (Nedbalova 17) / 13:00 - 23:00
Galéria Umelka - Slovenská výtvarná únia (Dostojevského rad 2) / 12:00 - 23:00
Kalab (Zámocká 5) / 19:00 - 24:00 / výstava: Šebelová v Kalabe BRAK
Kunsthalle Bratislava (Nám. SNP 12) / 12:00 - 23:00
Pistoriho palác (Štefánikova 25) / 10:00 - 22:00 / výstava: spoločná výstava hostí festivalu BRAK.
SNG Bratislava (Esterházyho palác, kaviareň Berlinka, kníhkupectvo Ex Libris v SNG) / 10:00 - 24:00
Stredoeurópsky dom fotografie (Prepoštská 4) / 12:00 - 23:00
Univerzitná knižnica (Michalská 1) / 14:00 - 23:00 / výstava: Jiří Šalamoun BRAK

Zoznam múzeí zúčastnených na NMAG: 
CVTI SR Múzeum školstva a pedagogiky (Hálova 16) / 15:00 - 24:00
DIvadelný ústav, Múzeum divadelného ústavu (Jakubovo námestie 12) v Štúdiu 12 / 16:00 - 22:00
Múzeum colníctva a finančnej správy (Istrijska 49) / 10:00 - 20:00
Múzeum mesta Bratislavy (Radničná 1) / 11:00 - 23:30 (posledný vstup o 23:00)
Múzeum obchodu Bratislava (Linzbothova 16) / 11:00 - 23:00
Múzeum petržalského opevnenia (Viedenská cesta, hraničný prechod Berg) / 11:00 - 23:00
Pechotný zrub B-S 6 Vrba (medzi ul. Bratská a diaľnicou D2) / 15:00 - 24:00
Primaciálny palác (Primaciálne námestie 3) / 15:00 - 23:00 (posledný vstup o 22:00)
SNM sídelná budova - SNM Prírodovedné múzeum (Vajanského nábrežie 2) / 9:00 - 23:30 (posledný vstup o 23:00)
SNM - Archeologické múzeum (Kamperova kúria, Žižkova 12) / 10:00 - 23:00 (posledný vstup o 22:30)
SNM - Historické múzeum (Bratislavský hrad) / 18:00 - 24:00
SNM - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku (Bramerova kúria, Žižkova 18) / 10:00 - 23:00 (posledný vstup o 22:30)
SNM - Múzeum kultúry karpatských Nemcov (Sunyalova kúria, Žižkova 14) / 10:00 - 23:00 (posledný vstup 22:30)
SNM - Múzeum židovskej kultúry (Zsigrayova kúria, Žižkova 17) / 15:00 - 22:00
SNM - Múzeum kultúry chorvátov na Slovensku (Istrijská 69) / 12:00 - 22:00 (posledný vstup 21:30)
STM - Múzeum dopravy (Šancová 1/a) / 10:00 - 23:00 (posledný vstup 22:30)
ÚĽUV (Obchodná 64) / 14:00 - 22:00 (posledný vstup 21:30)
Vodárenské múzeum BVS (Devínska cesta 1) / 15:00 - 21:00)
WhatCity? na Mickiewičke, O ulici na ulici (Mickiewiczova ulica) / 13:00 - 20:00
Železničné múzeum Slovenskej republiky (Dopravná ul.) / 11:00 - 20:00

Múzeá a galérie v Bratislavskom samosprávnom kraji: 
Malokarpatské múzeum v Pezinku (M.R.Štefánika 4) / 17:00 - 22:00
Mestské centrum kultúry Malacky, Múzeum Michala Tillnera (Záhoracka 1919) Malacký kaštieľ / 14:00 - 19:00
Mestské múzeum v Pezinku (M. R. Štefánika 1) / 10:00 - 16:00
Mestské múzeum v Senci (Turecký dom, Nám. 1. mája 2) / 15:00 - 23:00 + Galéria Labyrint 
Mjniexpozícia ťažby a spracovania bridlice v Marianke (Marianske údolie (pri III. kaplnke) / 19:00 - 23:00
SNG
Galéria výtvarného umenia, Schaubmarov mlyn (Cajlanská 255) / 10:00 - 22:00 (posledný vstup 21:00)
SNM
SNM- Múzeum Červený kameň (Hrad Červený Kameň) / 19:00 - 22:00
SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra (Štúrova 84) / 9:00 - 22:00

---------------------

Vstup je jednotný:

2 € osoba / vstupenka platí pre všetky múzeá zapojené do podujatia.
Vstupenku si stačí zakúpiť v prvej inštitúcii navštívenej v rámci Noci múzeí a galérií 2018 a s ňou máte potom vstup zdarma do ďalších inštitúcií.​

---------------------------------

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Aktivity múzeí počas Noci múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tom čase múzeá otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti. Takto môže verejnosť preniknúť do tajov „múzejnej kuchyne“. „Odkrývanie tajomstiev“ pomáha verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasti kultúrneho a prírodného dedičstva, uchovávaných v múzeách.

Odporúčame

koncert

Jaga Jazzist /NOR

Jaga Jazzist opäť zavítajú na Slovensko! Orchestrálny fenomén z Nórska vystúpi koncom apríla v bratislavskom Majestic Music Club.Viac
Po 29.4.2019 / Majestic music club
odporúčame!
literárna akcia

Autoriáda 2019

29.11.2019 - 30.11.2019 / Nová Cvernovka
odporúčame!
film

Všetko bude

Typický outsider štrnásťročný Mára a jeho kamarát dvanásťročný Heduš podniknú cestu za slobodou. Mára ukradne auto a svojimi...Viac
St 20.2.2019 / Kino Lumière
odporúčame!
divadlo

Chromozóm XX

Komédia o významných Slovenkách.Viac
1.3.2019 - 15.3.2019 / Red Cat Cabaret Club
odporúčame!