Maďarský inštitút v Bratislave

zahraničný inštitút

Dôležitú a novú oblasť činnosti Maďarského inštitútu v Bratislave tvorí organizovanie medzinárodných vedeckých kongresov, konferencií a sympózií. Okrem toho organizuje koncerty, rôzne druhy kultúrnych podujatí.

Maďarský inštitút v Bratislave organizuje kurzy maďarského jazyka pre všetkých, ktorí majú záujem naučiť sa jazyk a spoznať kultúru našich južných susedov. Zápis do kurzov pre všetky jazykové úrovne sa koná vždy v septembri príslušného kalendárneho roka. Výučba je rozdelená do dvoch semestrov.
 

Maďarský inštitút v Bratislave
Štefánikova ulica 1
81104 Bratislava


(+421)+2/52442961
bratislava@hunginst.sk

https://culture.hu/sk/bratislava
Otváracie hodiny: