Veľvyslanectvo Japonska

zahraničný inštitút

Kultúrna sekcia Veľvyslanectva Japonska zodpovedá za agendu spojenú s kultúrnymi podujatiami, štipendiami a vzťahmi s verejnosťou.

V priestoroch veľvyslanectva sa nachádza študovňa s knižnými materiálmi o Japonsku, študijných príležitostiach alebo jeho zahraničnej politike. Veľvyslanectvo Japonska ponúka školám prednášky a prezentácie o Japonsku a jeho kultúre pre študentov priamo v priestoroch škôl v rámci vyučovania v slovenskom alebo anglickom jazyku. Veľvyslanectvo Japonska organizuje podujatia nekomerčného charakteru súvisiace s Japonskom, ktoré prispievajú k podpore vzájomných kontaktov a výmen alebo sú vo verejnom záujme. Knižnica Veľvyslanectva Japonska: Po – Pi 9.00 – 12.30 13.30 – 17.00 Veľvysla­nectvo Japonska disponuje knihami, komiksami manga, CD a DVD nosičmi v japonskom alebo anglickom jazyku. Veľvyslanectvo disponuje videokazetami a DVD o japonskej kultúre, živote a spoločnosti.

Veľvyslanectvo Japonska
Hlavné nám.2
81327 Bratislava


+421 2 5980 0100
info@jpembassy.sk

www.sk.emb-japan.go.jp
Otváracie hodiny:
Po: 8:30 - 17
Ut: 8:30 - 17
St: 8:30 - 17
Št: 8:30 - 17
Pi: 8:30 - 17