festival
Prechádzka / exkurzia

Víkend otvorených parkov a záhrad 2019

XI. ročník festivalu záhradnej kultúry. Cieľom je prezentovať a oslavovať hodnoty našich parkov a záhrad, ich význam pre ľudí.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Víkend otvorených parkov a záhrad  sa koná po celom Slovensku cez víkend 1. – 2. júna 2019 a je súčasťou medzinárodnej iniciatívy venovanej najmä historickým parkom a záhradám, do ktorej sa vrátane Slovenska zapája 19 krajín z celej Európy.

Záhrada Veľvyslanectva Ruskej federácie 
Vstup z Godrovej ulice č. 4
sobota 1.6. -
10:00 - 15:30 hod – prehliadky záhrady so sprievodcom a záhradníkom
Dvojpodlažná budova tzv. Fábryho vily, v ktorej dnes sídli Veľvyslanectvo Ruskej federácie bola postavená v roku 1915 podľa projektu architekta Michala Harminca pre známeho advokáta Pavla Fábryho. Pri vile sa nachádza do dnešných dní udržiavaná pravidelná záhrada, ktorá je verejnosti bežne neprístupná.

Lisztova záhrada
Klariská 1
sobota 1.6.2019 10:00 – 18:00 – lektorované prehliadky záhrady so sprievodcami 15:00 hod - Guliverov denník - Divadielko Hotel Mária Borisa Kováča
nedeľa 2.6.2019 10:00 – 18:00 – lektorované prehliadky záhrady so sprievodcami
Nachádza sa pri neskoro barokovom paláci kniežaťa Leopolda de Pauli, správcu kráľovských majetkov. Je to jediný palác okrem prepoštského paláca na Kapitulskej ulici, ktorý mal v 18. storočí pravidelné nádvorie a priľahlú väčšiu záhradu.

Prüger-Wallnerova záhrada
Vstup z Nekrasovovej ulice
sobota 1.6.2019 a Nedeľa 2.6.2019
10:00 – 18:00 – prehliadky záhrady so sprievodcom  
10:00 – 18:00 - MDD v Prügerke – tvorivé dielničky pre šikovné ručičky
10:00 – 18:00 – HRAVÉ MIESTO pre deti
Záhrada vznikla koncom 19. storočia. Majitelia hotelov Carlton a Savoy Prüger-Wallnerovci si dali postaviť dodnes stojacu vilu na vyvýšenom miestej Havlíčkovej ulice. Členitý terén v okolí vily bol upravený v prírodno-krajinárskom štýle ako okrasná záhrada, zvyšná časť pozemku slúžila ako úžitková záhrada.

Bratislavská Kalvária
Vstup z ul. Na Kalvárii
sobota 1.6.2019 a nedeľa 2.6.2019
14:30, 16:00 - prednášky Mgr. Martina Čiča (SNG Bratislava) Zaniknutá dominanta mestskej panorámy. Po prednáškach bude možnosť zúčastniť sa nadväzného programu v neďalekej Lurdskej jaskyni. Počas oboch dní si návštevníci môžu pozrieť výstavu fotografi í Kalvária pred sto rokmi a dnes architektov manželov Hantabalovcov a paralelne aj výstavu História - súčasnosť - budúcnosť KZ Sprevádzajúci, p.b.. Celý program (prednášky aj výstavy) sa uskutočňuje v obnovenom priestore pri kríži.
Bratislavská krížová cesta na Kalvárskom vrchu bola postavená medzi prvými v Uhorsku, na pamiatku bitky proti Turkom pri Viedni v roku 1683.

Kochova záhrada
Vstup z Bartoňovej ul.
sobota 1.6.2019 a nedeľa 2.6.2019
10:00 – 18:00 - lektorované prehliadky záhrady so sprievodcami
Unikátna ukážka medzivojnovej záhradnej architektúry Kochova záhrada je považovaná za jednu z najkrajších a najvzácnejších historických záhrad Slovenska. Táto záhrada patrí medzi najobľúbenejšie miesta mnohých obyvateľov Bratislavy.

Bývalá Pálffyho záhrada
Zámocká č.47
sobota 1.6.2019 a nedeľa 2.6.2019
10:00 – 18:00 - lektorované prehliadky záhrady so sprievodcami
Jedna z najslávnejších renesančných terasovitých záhrad v našej krajine bola známa aj vďaka nádhernej a obrovskej lipe, okolo ktorej dali majitelia postaviť sedemposchodové lešenie pospájané rebríkmi. Lešenie slúžilo na to, aby sa panstvo mohlo zblízka potešiť vôňou lipových kvetov.

Galéria Záhrada, Ateliér Erny Masarovičovej
Vstup z Gorazdovej ul. 31
sobota 1.6.2019 otvorené od 10:00 do 19:00 14:00 a 16:00 komentovaná prehliadka ateliéru a vystavených sôch 17:00 ako vzniká socha - malá ukážka zvárania
nedeľa 2.6.2019 od 10:00 do 19:00 14.00 /16.00 komentovaná prehliadka ateliéru a vystavených sôch 17.00 koncert Počas tohto víkendu pozývame na výstavu známeho fotografa Antona Sládeka
Ateliér EM a Galériu Záhrada nájdete na rohu ulíc Gorazdova a Langsfeldova. Nezávislá galéria Ateliér.EM tu pôsobí v priestoroch sochárského domu a v priľahlých záhradách.

Cyklokuchyňa
Tyršovo nábrežie/pod Starým mostom

sobota 1.6.2019
12:00 - 19:00 - Popoludnie v cyklozáhradke Príďte si opraviť bicykel, naučiť sa niečo nové, či len porelaxovať pri príjemnej hudbe v komunitnej záhrade.
19:00 - 22:00 - Koncert v cyklozáhradke Vystúpia kapely Devachan (swing punk), Velká potreba (alternative punk) a The Scotlandyards.
Cyklokuchyňa je komunitná dobrovoľnícka cyklodielňa - miesto, kde sa varí jedlo, kultúra a bicykle. V okolí svojej dielne nedávno vybudovala komunitnú záhradu, aby skrášlila nehostinné prostredie rozbitého parkoviska a vytvorila zaujímavý verejný priestor, kde môže realizovať svoje verejnoprospešné aktivity.

Lurdská jaskyňa
vstup z Hlbokej cesty

sobota 1.6.2019 a nedeľa 2.6.2019
Prehliadka s prednáškou o Lurdskej jaskyni (br. Dominik R. Letz): - sobota: 13:00, 16:00, 17:30 - nedeľa: 16:00, 17:30 Čas prednášok časovo nadväzuje na program na neďalekom Kalvárskom vrchu.
V bezprostrednej blízkosti kostola P. Márie Snežnej na Kalvárii pod platóm na svahu je umiestená čarokrásna jaskyňa, ktorá je verným napodobnením Lurdskej jaskyne.

Františkánska kláštorná záhrada
Vstup z Františkánskej ulice /Kláštorné kvadrum/

sobota 1.6.2019 a nedeľa 2.6.2019
10:00 – 17:00 – Kláštorná záhrada v minulosti a dnes - lektorované prehliadky záhrady
10:00 – 18:00 – Predaj byliniek– Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku Malinovo
V sobotu 1.6.2019 sa od 10:00 do 15:00 hod budú každú celú hodinu konať prehliadky kláštorného kvadra s františkánskymi mníchmi. Dozviete sa veľa o histórii záhrady, kláštora i kostola. Prehliadky budú trvať max. 30 minút.
Počas omší o 9:00, 10:30, 12:00, 16:30 a 18:30 Vás prosíme o zachovanie ticha.
Kláštorná záhrada františkánov patrí k najstarším záhradným úpravám na území Bratislavy. História františkánov v Bratislave siaha až do polovice 13. storočia. Rád si v Bratislave vybudoval rozsiahly komplex s kláštorom a ranogotickým kostolom - nakoľko kostol bol budovaný na podnet uhorského kráľa Ondreja lll. a ním aj fi nancovaný, rovnako aj kláštor. Na rozľahlej ploche záhrady pestovali františkáni nielen zeleninu a ovocie, ale aj liečivé byliny, potrebné na ošetrovanie chorých v kláštornom hospitáli.

Panorama Park
Pribinova 19

piatok 31.5.2019
13:00 - komentované prehliadky parku Cirkul‘art: 14:00 - 14:20 – Compagnie with Balls: Join the parade (Holandsko) 16:00 - 16:30 – MozDrummers (Francúzsko)
sobota 1.jún 2019
10:30, 12:30, 14:30 - komentované prehliadky parku
10:00 – 18:00 - Maľovanie na tvár
Cirkul‘art: 11:00 – Murmuyo: Fisura (Čile)
13:00 – Compagnie with Balls: Join the parade (Holandsko)
14:20 – MozDrummers (Francúzsko)
15:00 – Acrobuff os: Waterbombs (USA)
nedeľa 2. jún 2019 10:30, 12:30, 14:30 - komentované prehliadky parku
Cirkul‘art: 11:00 – Murmuyo: Fisura (Čile)
13:00 – Compagnie with Balls: Join the parade (Holandsko)
14:20 – MozDrummers (Francúzsko)
15:00 – Acrobuff os: Waterbombs (USA)
Moderný park sa nachádza na mieste kde v minulosti stála rafi néria Apollo, ktorá bola zbombardovaná počas 2. svetovej vojny. Aktuálna krajinno - architektonická úprava je nová. Park bol otvorený v októbri 2017.

Skalný nos (v Zuckermandli)
Žižkova ulica

sobota 1.6.2019
8:00 – 18:00 - Výroba nanukov na mieru a čokoládová fontána s Mondieu Zuckermadel
11:00, 13:00, 15:00 - komentované prehliadky Skalného nosa
11:00 – 16:00 - Karikaturista
nedeľa 2.6.2019
11:00, 13:00, 15:00 - komentované prehliadky Skalného nosa
11:00 – 16:00 - Karikaturista
Skalný nos je výbežok z 200-metrového hradného brala a je najjužnejšou časťou pohoria Malé Karpaty. Na Záhradníckom fóre 2019 získal 1. miesto v súťaži Detail roka 2018.

Parčík Metodova
Metodova ulica

sobota 1.6.2019
10:00 - 15:00 - „Naplánuj si park“ - príjemná akcia, zameraná na plánovanie parčíka so zapojením verejnosti. Súčasťou plánovania budú aj workshopy pre deti či piatková vlastivedná prechádzka po okolí.
Parčík na Metodovej je lokalitou, z ktorej sa má stať príjemný mestský priestor. Do jeho plánovania sa môže zapojiť každý, kto ho v sobotu navštívi.

Záhrada Synagógy
Heydukova ulica 11-13

nedeľa 2.6.2019
10:00 - 16:00 - prehliadky záhrady
Synagóga na Heydukovej ulici je jedinou synagógou v Bratislave. Postavená bola v kubistickom slohu v rokoch 1923 – 1926 a je dielom bratislavského židovského architekta Artura Szalatnaia-Slatinského. Patrí k nej aj obnovená záhrada, ktorá slúži na oddychové účely, či konanie sa židovských náboženských obradov.

Farská záhrada Bratislava Kalvária
Na Kalvárii 10
sobota 1.6.2019 a nedeľa 2.6.2019
9:00 – 19:30 – prehliadky záhrady, možnosť posedenia pod krásnym platanom
Nad Lurdskou jaskyňou sa nachádza verejnosti málo známa dvorová farská záhrada so solitérnym platanom. Doposiaľ tu stojí vila z 1. polovice 19. stor.

Oáza - Stará Tržnica
Nám. SNP 25
sobota 1.6.2019
9:00 – 15:00 – prehliadky a čajové degustácie
Oáza v Starej tržnici je zelený priestor v Starej tržnici, ktorý vznikol ako adopčné centrum pre rastliny, ktoré svojim majiteľom prerástli cez hlavu. Priestor je možné navštíviť v sobotu počas potravinového trhu od 09:00 do 15:00 a pravidelne sa tu konajú čajové degustácie.

Jurajov dvor
Vstup z ulice Pri dvore 3

piatok 31.5.2019
10:00 - 20:00 - Dobrovoľnícke upratovanie areálu záhrady a vily na Jurajovom dvore, ulice Pri dvore a chodníka na Vajnorskej.
18:00 - 20:00 - Príbehom na stope: Stratená chuť jazykov - inscenované rozprávanie príbehov o viacjazyčnej Bratislave vychádzajúc z knihy Jozefa Tancera Rozviazané jazyky.
sobota 1.6.2019 a nedeľa 2.6.2019
10:00 - 20:00 - komentované prehliadky záhrady a vily na Jurajovom dvore so sprievodcom každú celú hodinu (posledný vstup o 19:00).
Historický parčík, pôvodne predmestská šľachtická usadlosť s vilou vybudovanou pre riaditeľa Dynamitky v roku 1942, zachovaný v autenticky spustnutom stave, bude po rokoch opäť výnimočne sprístupnený počas Víkendu otvorených parkov a záhrad 2019.

Rómerov dom
Zámočnícka 10

sobota 1.6.2019 a nedeľa 2.6.2019
10:00 – 18:00 – Hlavný infopult k podujatiu VOPZ 2018
10:00 - 18:00 – prehliadky rodného domu Floriša Rómera 10:00 – 18:00 – Kaviareň Prešporák pre všetkých - príjemné posedenie s možnosťou občerstvenia
10:00 – 18:00 – Ochutnávky tradičného devínskeho ríbezláku a vína Lalinwine z Modry
10:00 – 18:00 – Výstava praktickej časti diplomovej práce Sabíny Školkovej, študentky vysokej školy výtvarných umení, pozostáva z interaktívnej inštalácie a rozoberá otázku autorstva a dôležitosti fotografi ckého média.
V dome na Zámočníckej 10 sa 12. apríla 1815 narodil František Rómer – vedec, polyhistor uznávaný doma i v zahraničí. Uznávaný vedec zanechal nezmazateľnú stopu vo viacerých oblastiach vedeckého a kultúrneho života Slovenska. Skúmal fl óru Bratislavy a jej okolia a v petržalskom parku založil malú botanickú záhradu. V súčasnosti je objet Rómerovho domu vlastníctvom dvoch evanjelických cirkevných zborov, ktoré ho v roku 2014 dali do dlhodobého prenájmu mimovládnej organizácii, pôsobiacej v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva - Národnému Trustu n.o.

Ústrednou témou tohto ročníka podujatia je Záhrada a jej živočíšna ríša. Pre všetky naše parky a záhrady je otázka biodiverzity veľmi dôležitá. Aj naše mestské historické či novodobé parky a záhrady sú domovom mnohých živočíchov. Často ani netušíme, čo všetko sa v našich záhradách môže ukrývať. Pavúky, stonožky, lienky, včely, motýle či jašterice, žaby, vtáky a mnoho ďalších druhov živočíchov žije v našich parkoch a záhradách  plniac svoje dôležité funkcie, bez ktorých by záhradný ekosystém nefungoval. Aby sme vytvorili živú záhradu, plnú užitočných živočíchov je potrebné pestovať zdravo a bez využívania chémie. Pri prechádzkach po parkoch a záhradách si preto všímajme aj ich živočíšnu ríšu, ktorá je síce často veľmi nenápadná ale jej funkcia je nenahraditeľná.

Do podujatia sa tento rok zapája 101 verejných i súkromných parkov a záhrad. Ich zoznam s popisom a pripraveným programom nájdete tu.

Na niektoré súkromné či menšie lokality je potrebná online registrácia, a preto vám odporúčame vašu návštevu vybratého parku a záhrady si dopredu naplánovať a na stránke organizátora overiť potrebné informácie. 

Vďaka záujmu bratislavských návštevníkov o komplexnejší program sú v Bratislave tento rok po prvýkrát pripravené aj tematické vychádzky s odborným sprievodcom, okruh po kláštorných a cirkevných záhradách, okruh na tému palácové záhrady a v Sade Janka Kráľa bude pripravená vychádzka na tému dendrologických skvostov. Špeciálne okruhy sú pripravené aj pre deti.  
Jedna prehliadka aj s krátkym oddychom a malým občerstvením  bude trvať 1 až 3 hodiny. Na tieto prehliadky  je však potrebné zaregistrovať sa vopred a budú spoplatnené. Výťažok zo vstupného bude využitý na prípravu ďalších ročníkov podujatia a na podporenie vzniku Centra záhradnej kultúry pri Národnom Truste n.o.. Presné informácie o výške vstupného, časoch a podrobnom programe jednotlivých prechádzok ako i prihlasovací formulár nájdete tu.

Programový bulletin podujatia v Bratislave si môžete vyzdvihnúť na ktorejkoľvek zapojenej lokalite alebo si ho môžete v elektronickej podobne stiahnuť tu.

Odporúčame

divadlo

Bratislava v pohybe 2020

Medzinárodný festival Bratislava v pohybe už 24. krát ponúka priaznivcom tanca široké spektrum súčasného tanca z celého sveta. V...Viac
4.10.2020 - 20.10.2020 / Bratislava
odporúčame!
výstava

Otis Laubert

11.8.2020 - 24.9.2020 / Galéria NOVA
odporúčame!
výstava

Na okraji záujmu

8.7.2020 - 25.10.2020 / Stará radnica
odporúčame!
výstava

Tono Stano

9.9.2020 - 23.10.2020 / White & Weiss Contemporary Art
odporúčame!