film
festival

Festival Slobody - online / RTVS

Festival slobody je multižánrový medzinárodný festival, ktorý pripomína a analyzuje obdobie neslobody na Slovensku. ​Jeho desiaty ročník bude vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu iný –hoci niektoré tradičné súčasti programu nie je možné uskutočniť, diskusie budú vysielané v rozhlase alebo cez internet. Program tak bude, paradoxne, dostupnejší pre divákov, ktorí by pre rôzne okolnosti nemohli prísť osobne.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Program:

9. november / Pondelok

Festival slobody pod Pyramídou
9.00 – 10.00 Diskusia s historikmi a študentmi na tému „Akcie K a R“
Diskusia určená študentom gymnázií a stredných odborných škôl na tému 
70. výročia od akcií K a R, živé vysielanie v RTVS: Rádio Devín
    
17.00 – 18.30 Otvárací večer festivalu - koncert „Dve tváre disentu“
Otvárací večer Festivalu slobody sa tentokrát pri absencii filmovej prehliadky uskutoční netradične v rozhlase. Jeho súčasťou bude po oficiálnom otvorení festivalu koncert pod názvom „Dve tváre disentu“ , na ktorom nám tieto dva fenomény odporu proti komunistickej totalite predstavia zástupcovia hudobnej scény 80. rokov 20. storočia Edo Klena a Kapucíni. RTVS: Rádio Devín
    
11. november / Streda

10.00 – 12.00 Slávnostné udeľovanie cien súťaže Klubu '89
„Naša nedávna história – Druhá svetová vojna“
Sútaž si kladie za cieľ zvýšiť záujem o našu nedávnu históriu medzi žiakmi a študentmi základných a stredných škôl. Lepšie pochopenie nedávnej histórie má prispieť k zveľadeniu schopností mladých ľudí, ako napr. kritického myslenia  a práce s informáciami, a tak viesť mladú generáciu k hlbšiemu porozumeniu významných spoločenských tém a orientovaniu sa v súčasnej situácii.

Klub '89 preto iniciuje, v spolupráci s odborným tímom pedagógov a ÚPN, projekt súťaže prác o nedávnej histórii, ktorých tvorcami budú žiaci a študenti za aktívnej podpory a pomoci zo strany svojich učiteľov.

Počas online streamu z oceňovania budú mať diváci možnosť vidieť na YouTube kanáli ÚPN ukážky ocenených prác (v piatich hlavných kategóriách) vrátane audiovizuálnej tvorby.

17.00 - 19.00 Diskusia: Múzeá totalitných režimov v strednej Európe
Medzinárodná diskusia venovaná problematike opodstatnenia, fungovania, obsahovej náplni a vôbec činnosti múzeí totalít v strednej Európe. Cieľom je predstaviť zámery, snahy, ako aj zástoj ÚPN pri vzniku a budovaní pamäťovej inštitúcie tohto (muzeálneho) typu na Slovensku. Hosťom diskusie bude Jan Kalous z Múzea XX. storočia v Prahe, za ÚPN predseda Správnej rady Ján Pálffy, moderuje Peter Turčík
Diskusia bude online na YouTube kanáli Ústavu pamäti národa, následne bude 12. 11. zverejnená na portáli aktuality.sk.

12. november / Štvrtok

14.00 Sprístupnenie výstavy ocenených prác 
Sprístupnenie výstavy (bez vernisáže). Výstavu môže verejnosť zhliadnuť od utorka do piatka v čase 14.00 – 18.00 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici 47  v Bratislave, potrvá do 12. decembra 2020.

14. november / Sobota

Víkend zatvorených hraníc
17.00  – 19.00 Medzinárodná diskusia: Úteky za hranice    
Symbolické uzavretie slovensko-rakúskej hranice kvôli aktuálnym hygienickým opatreniam nahradí počas 4. ročníka Víkendu zatvorených hraníc medzinárodná diskusia na tému „Úteky za hranice“. Pozvanie do nej prijali Marcin Bieniada, ktorý utiekol z komunistického Poľska práve na tomto úseku Železnej opony.

Ďalším hosťom bude Luděk Navara, český spisovateľ, publicista, historik a spoluzakladateľ OZ Paměť, ktoré sa programovo venuje otázkam ne/slobody pohybu za komunistickej totality. Odborne diskusiu pripraví a ako expert v nej vystúpi Peter Mikle, historik z Archívu Ústavu pamäti národa.

Diskusia bude vysielaná naživo na portáli SME.sk 

16. november / Pondelok

17.00  – 19.00 Diskusia: Slovenskí študenti proti režimu
Študentský život, jeho podmienky, ale aj možnosti a obmedzenia štúdia do roku 1989 si priblížime v diskusii s priamymi účastníkmi pochodu bratislavských študentov zo 16. novembra ´89.
Diskusia bude zverejnená na YouTube kanáli Ústavu pamäti národa.

Počas celého Festivalu slobody bude možnosť pozrieť si výstavy:

Staromestská galéria Zichy, Ventúrska 9 (vchod z ulice)
Termín: 10. 11. - 6. 12. 2020, utorok - nedeľa 14.00 - 18.00 hod.
Filozofi v novembri 1989 – od nepovolenej demonštrácie k študentskému štrajku
 
Výstava archívnych dokumentov a fotografií približuje prípravu a priebeh udalostí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej študenti stáli pri zrode revolučného vysokoškolského hnutia v Novembri 1989. Jednotlivé panely zobrazujú vývoj od nepovolenej demonštrácie slovenských študentov 16. novembra 1989, zorganizovanej poslucháčmi FF UK, cez vytvorenie prvého študentského štrajkového výboru na Slovensku, vytvoreného v Aule UK v pondelok ráno 20. novembra 1989 až po prvé slobodné voľby vedenia fakulty dňa 6. decembra 1989. 

V obrátenej Pyramíde RTVS Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava
Termín: 9.11. - 29.11.2020, pondelok - piatok, podľa aktuálnych opatrení RTVS
Chceme slobodu! Pád komunistického režimu na Slovensku v roku 1989

Autori: Peter Jašek, Ján Pálffy
Výstava Ústavu pamäti národa na jedenástich paneloch zachytáva dramatické udalosti spojené s pádom komunistického režimu na Slovensku (v Československu) koncom roku 1989. Jednotlivé panely oboznamujú návštevníkov s vývojom komunistického režimu v Československu až do revolučných udalostí roku 1989.
Detailne sa zaoberajú všetkými kľúčovými udalosťami revolúcie, od jej vypuknutia, cez aktivity študentov, zakladanie opozičných hnutí, masové demonštrácie až po generálny štrajk a politické rokovania okrúhlych stolov.
Osobitnú pozornosť autori venovali aktivitám Štátnej bezpečnosti a slobodným voľbám v roku 1990, ktoré definitívne potvrdili pád totalitného režimu a obnovenie demokracie.

Vtedy na Východe, vtedy na Západe 
Autori: Peter Jašek, Ján Endrödi, Ondrej Podolec, Peter Neuwirth (Košice)
Ústav pamäti národa v spolupráci s Občianskou iniciatívou NOVEMBER 1989, Múzeom Vojtecha Löfflera a Kinom Lumiére pripravil tematickú výstavu venovanú pádu komunistického režimu v roku 1989 nazvanú Vtedy na Východe, vtedy na Západe.
Výstava sa zameriava na porovnanie situácie v novembri a decembri 1989 v dvoch najväčších slovenských mestách: v Bratislave a v Košiciach. Kľúčové udalosti približuje na doteraz zväčša nepublikovaných fotografiách košických aj bratislavských fotografov.

Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava
Termín: 12.11. - 12.12.2020, utorok - piatok, 14.00 - 18.00
Výstava „Naša nedávna história – Druhá svetová vojna“

V spolupráci s Klubom ´89 prezentovaná výstava víťazných a ocenených prác z uvedenej súťaže.

Sledujte nás online, na webe, v rádiu!
Podujatie sa uskutoční v súlade s opatreniami ÚVZ SR.
Zmena programu vyhradená

Oficiálna stránka

Odporúčame

koncert

Korn

So 29.5.2021 / Axa Aréna NTC
odporúčame!
letný festival

Brutal Assault 2021

10.8.2021 - 14.8.2021 / Pevnosť Josefov, Jaroměř
odporúčame!
festival

Biela noc Bratislava 2020 - Christmas edition

29.11.2020 - 31.12.2020 / Bratislava
odporúčame!
festival

Mesiac fotografie 2020

Mesiac Fotografie prinesie celkovo 21 výstav, ktoré môžeme rozdeliť na tri okruhy: svetové fotografické dianie, súčasnú...Viac
16.11.2020 - 30.11.2020 / Bratislava
odporúčame!