Mestské múzeum Senec, Turecký dom

múzeum

Mesto Senec otvorilo brány svojho múzea na začiatku roku 2010. Stála výstava sa skladá z troch častí – prírodovednej expozície, archeologickej a historickej expozície, ktorá mapuje históriu Senca.

Múzeum prináša návštevníkom dve expozície:

Expozíciu prírody a Expozíciu starších dejín Senca a jeho okolia Osídlenie okolia od doby kamennej, história stredoveku a novoveku v archeologických nálezoch a archívnych dokumentoch, živá i neživá príroda od Čiernej Vody po Svätý Martin. Dermoplastické preparáty zvierat, nálezisko mamuta v Senci.

Okrem toho usporadúva pravidelne krátkodobé výstavy:

Staršia doba železná – halštatská na juhozápadnom Slovensku. Výstava (24.11. 2016 – 31.5. 2017)
Na výstave v priestoroch Mestského múzea v Senci, sú vystavené exponáty zo zbierok SNM – Archeologického múzea v Bratislave. Témou výstavy je prezentácia archeologických výskumov a výsledkov bádania Archeologického múzea v problematike staršej doby železnej – halštatskej na JZ Slovensku. Časť vystavených exponátov je tvorená predovšetkým sídliskovou keramikou, tkáčskymi závažiami a sponami z lokalít ako Chorvátsky Grob, Dunajská Lužná, Orlie skaly (depot plastík), ako aj niekoľko exponátov z obdobia záveru staršej doby železnej, kedy k nám prichádzajú nomádske etniká a vytvárajú tu veľmi špecifickú kultúru Vekerzug. Patrí sem napr. pohrebisko v Senci (skýtsky čakan, kopija) prípadne nálezy bronzových trojkrídelkových hrotov šípov do luku (Tlstá hora pri Prašníku). Na výstave sa nachádza aj rekonštrukcia krosien na tkanie látok.

Druhá časť nálezov je predovšetkým z mohýl kalenderberskej kultúry na JZ Slovensku. Medzi vystavenými exponátmi prevláda bohato zdobená keramika z hrobových komôr pod mohylami najvyšších predstaviteľov vtedajšej spoločnosti z Dunajskej Lužnej – Nových Košarísk, Dolných Janíkov a z Novej Dedinky.

Okrem samotných vystavených exponátov a rekonštrukcií obydlia a časti hrobovej komory sú na výstave bohato zastúpené tematické postery s informáciami k rôznym oblastiam a témam obdobia staršej doby železnej – halštatskej spolu s počítačovými vizualizáciami príbytkov a remeselníckych dielní z Dunajskej Lužnej – Nových Košarísk.

Od 13.6.2017 o 18:00  Dunajské luhy

Otvorenie výstavy s úvodnou prednáškou RNDr. Mirka Bohuša, PhD. Mohutný a nespútaný Dunaj oddávna vlažil krajinu úrodnej nížiny. Z posplietaných vyliatych meandrov dnes ostali len zvyšky stále tajomných luhov v podobe zaplavených a len ťažko preniknuteľných lesov s neopakovateľnou rozmanitosťou života. Od vzácnych rýb a obojživelníkov po plaché vtáctvo prispôsobené na špecifické podmienky na hranici vody a súše. Bežný návštevník sem zavíta len výnimočne, ale výstava o dunajských luhoch, ich výnimočnej ale ťažko prístupnej faune a flóre odkryje mnoho nezabudnuteľných zážitkov aj pre tých, ktorí vzácne lesné ekosystémy spoznávajú radšej v bezpečí a pohodlí svojho domova.

Múzeum je otvorené: utorok 10.00 – 16.00; streda – piatok 10.00 – 18.00

Mestské múzeum Senec, Turecký dom
Nám. 1. mája 4
90301 Bratislava


+421 2/2020 5501
muzeum@senec.sk

http://www.msks-senec.sk/muzeum
Otváracie hodiny:
Ut: 10 - 16
St: 10 - 18
Št: 10 - 18
Pi: 10 - 18
So: 9 - 13
V sobotu otvorené len v mesiacoch jún - september
Vstupné:

Dospelý 1 € Zľavnený 0,60 €, skupinové návštevy seneckých škôl zadarmo