divadlo

Rebelky

Keď pretečie pohár trpezlivos­ti, dochá­dza čas­to na radi­kál­ne riešenie.

Táto akcia sa konala v minulosti

V bri­lant­nej fran­cúz­skej tragi­ko­médii sa náhod­ne stretnú dve zre­lé ženy, kto­ré sa roz­hod­li, kaž­dá z iné­ho dôvo­du, vzoprieť sa nalin­ko­va­ným živo­tom a zobrať osud naspäť do vlast­ných rúk. Dosť bolo príkoria a mani­pu­lo­vania! Je na čase, aby o nás pre­sta­li roz­ho­do­vať iní! I keď sú Clau­de a Mar­got spočiatku ako oheň a voda, preži­jú spo­lu niekoľko dní, na kto­ré do smr­ti nezabudnú.

Pierre Pal­ma­de, Chris­to­phe Duthuron: Rebelky
Réžia
: Antonín Procházka
Obsadenie: Chantal Poullain, Štěpánka Křesťanová 

15+

Dĺžka podujatia: 1 hod. a 40 min. s 1 prestávkou

Inscenáciu uvádza Štúdio L+S v rámci Festivalu českého divadla.

Odporúčame

výstava

Aktívna zóna – obraz, priestor, perspektíva

30.9.2021 - 15.4.2022 / Slovenská národná galéria Bratislava
odporúčame!
výstava

Národná cena za dizajn

Produktový dizajn 2021 + komunikačný dizajn 2020. 18. ročník Národnej ceny za dizajn 2021 – Produktový dizajn otvorí výstavu v...Viac
24.9.2021 - 18.12.2021 / Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10
odporúčame!
koncert

Doma dobre - online (21 koncertov z postele)

Doma dobre bude prvýkrát v histórii viacdňovým podujatím. Už túto nedeľu 12. decembra si môžete od 15.30 pozrieť livestream z...Viac
12.12.2021 - 24.12.2021 / online
odporúčame!
výstava

Textil náš každodenný

3.11.2021 - 19.12.2021 / Galéria dizajnu Satelit
odporúčame!