Nové výstavy v Bratislave

V poslednom júnovom týždni sa v Bratislave otvára množstvo nových výstav, ktoré si budete môcť pozrieť počas celého leta.

blog
utorok 26.6.2012
  • Galéria Photoport pozýva na výstavu Studio Azzurro. Ide o umelecké štúdio v Miláne, ktoré orientuje svoj výskum na expresívny potenciál nových informačných technológií. Štúdio založili v roku 1982 Fabio Cirifino (fotografia), Paolo Rosa (videoart a film) a Leonardo Sangiorgi (grafika a animácia). V roku 1994 sa k skupine umelcov pridal Stefano Roveda , expert na interaktívne systémy.

Vernisáž o 19.00

  • Krokus Galéria vás srdečne pozýva na Letnú výstavu 2012, výstavný formát, ktorý predznamenáva „polčas“ galerijnej sezóny a prináša najnovšie diela umelcov galérie. Na výstave sa výberom z aktuálnej tvorby predstavia Lucia Dovičáková, František Demeter, Jana Farmanová, Patrik Kovačovský, Rastislav Podoba a Erik Šille.

Vernisáž o 19.00

streda 27.6.2012
  • Galéria architektúry SAS pozýva na výstavu profesora Mladenovića. Patril k najbližším spolupracovníkom nedávno zomrelého prof. Bogdana Bogdanovića – svetoznámeho srbského architekta a filozofa. Štúdiá absolvoval na Fakulte architektúry v Belehrade, kde neskôr pôsobil ako vedúci katedry urbanizmu.

Vernisáž o 17.00

  • S odstupom troch rokov sa Galéria X vracia k téme textilného šperku na výstave Alternatívy textilného šperku. Definuje hranice vytýčenej oblasti a ukáže, čo najpestrejšiu škálu jeho podôb a smerovania. Kurátorka Silvia Fedorová

Vernisáž o 18.00

  • Michalský dvor a autorka Marina Richterova vás pozývajú na výstavu pod názvom A jsem tu zase…

Vernisáž o 17.00

  • Ďaľšou výstavou súčasnej slovenskej mladej maľby v Galérii mesta Bratislava je projekt Jozefa Srnu V novom svetle. Jozef Srna ml. (1979) patrí k popredným predstaviteľom mladej slovenskej maľby. Je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2004, prof. Rudolf Sikora).
štvrtok 28.6.2012
  • Slovenská národná galéria pozýva na výstavný projekt Prerušená pieseň / Umenie socialistického realizmu 1948 – 1956. Výstava skúma výtvarné umenie v období tzv. stalinského socialistického realizmu, ktoré sa nazýva aj socrealizmus, sorela. Ide o obdobie, keď bolo umenie diktované, sledované a financované novou politickou garnitúrou. Výstava je vymedzená na jednej strane vyhlásením Zjazdu národnej kultúry v roku 1948 a na strane druhej legalizáciou dôsledkov udalostí nadväzujúcich na Stalinovu smrť (1953). Kurátorka výstavy: Alexandra Kusá

Versnisáž o 18.00

  • Medzinárodný európsky projekt Mladé európske umenie predstavuje reprezentatívny výber z tvorby 72 mladých umelcov z deviatich krajín Európy. Pozrieť si ho môžete v Galérii mesta Bratislava v Mirbachovom pa­láci

Vernisáž o 17.00

Socha a objekt 28.6.2012

Medzinárodná výstava Socha a Objekt počas šestnástich rokoch svojej existencie už vošla do povedomia verejnosti ako podujatie, ktoré každoročne v letných mesiacoch ponúka divákovi k zhliadnutiu sochárske diela umelcov z rôznych krajín. Diela sú vystavené vo viacerých galériách ako aj na verejných priestranstvách v Bratislave.

piatok 29.6.2012
  • Galéria Ústredia ľudovej umeleckej výroby ÚĽUV ponúkne počas letných mesiacov prierez tvorbou Zuzany Vaňousovej. Výstava pod názvom Maľované pesničky priblíži na Slovensku málo rozšírenú techniku maľby na sklo.

Vernisáž o 17.00