Bratislava pozýva na víkend plný kultúry

Počas Bratislavských mestských dní môžu ľudia navštíviť bežne neprístupné miesta, zúčastniť sa rôznych prehliadok, výstav či súťaží a zažiť mesto v nových podobách. Uskutočnia sa 25. – 27. 6. 2021. Bude to ich 18. ročník a zároveň odštartujú aj mestský festival Kultúrne leto. Mestské organizácie a mestské časti sa spojili tak, aby si zaujímavý program mohli ľudia pozrieť v rôznych častiach a lokalitách Bratislavy, vďaka čomu sa bezpečne prepojí celé mesto.

blog

Mesto pozýva do ulíc a ožíva kultúrou

Hoci tradíciu, podľa ktorej sa mesto otvára svojim obyvateľom i návštevníkom na deň svätého Juraja (24. 4.), narušila pandémia, Bratislavské mestské dni pokračujú v tomto odkaze a symbolicky mesto po roku pandémie otvárajú. Pozývajú Bratislavčanov a Bratislavčanky aj návštevníkov mesta vstúpiť znovu do ulíc a stať sa opäť aktívnou súčasťou života mesta. Dramaturgiou a koordináciou celého podujatia poverilo hlavné mesto SR Bratislava jednu zo svojich príspevkových organizácii, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS).

Tohtoročným cieľom je viditeľne spájať mestské časti a mestské organizácie a vytvoriť menšie formáty podujatí na rôznych miestach Bratislavy. Zároveň budú všetky miesta konania prepájať návštevníkov aktivitami zarámcovanými v odkazoch #ludiavmeste, #kulturavmeste a #letovmeste.

Najväčší mestský festival Kultúrne leto sa tak tento rok stane prirodzeným pokračovaním víkendu mestskej samosprávy a bude napĺňať jeho odkaz po zvyšok leta. 

Víkendu plnému podujatí bude predchádzať slávnosť udeľovania Ceny primátora na Nádvorí sv. Juraja, ktoré bude môcť prvýkrát sledovať aj verejnosť v stredu, 23. 6. o 19:30 prostredníctvom živého online streamu na  facebookovej stránke hlavného mesta a BKIS ako aj na web stránke www.bkis.sk.     

Program Bratislavských mestských dní na každý deň
Program v GMB
Program v Mestskej knižnici

Rača
Vajnory
Dúbravka
Petržalka
Záhorská Bystrica
Staré mesto
Devínska Nová Ves

Tradícia otvára priestory mestských organizácií a samosprávy

Bratislavské mestské dni sú tradičným mestským podujatím, a práve preto patria k veľmi obľúbeným a vyhľadávaným udalostiam v kultúrnom kalendári mesta. Návštevníci sa aj tento rok môžu tešiť na program, ktorý sa v priebehu rokov stal neodmysliteľnou súčasťou mestských dní ako napr. Odpečatenie mestských brán primátorom mesta Matúšom Vallom v spolupráci s Bratislava Tourist Board. 

Aktuálne sa však táto udalosť, z dôvodu zachovania bezpečnosti a v snahe dodržať všetky protiepidemické opatrenia, presunie z obvyklého miesta konania pri Michalskej bráne  na nové miesto k Laurinskej bráne, pred Divadlom P. O. Hviezdoslava.

Verejnosti sa znovu otvorí aj sídlo primátora v Primaciálnom paláci, kde budú okrem jeho pracovne sprístupnené aj reprezentačné priestory, obrazáreň so vzácnymi gobelínmi a kaplnka. 

Na nádvorí paláca nájdete interaktívnu Lego inštaláciu Postav si vlastné mesto, pocitovú mapu Bratislavy, či
prezentáciu projektov revitalizácie verejného priestoru a v Justiho sieni výstavu detských výtvarných prác Mozaiky, ktoré vznikli v rámci viacerých ročníkov výchovno-vzdelávacieho projektu na súťaži OLO art.     

V sobotu budete môcť stretnúť primátora Matúša Valla aj na Tyršáku, kde bude diskutovať  v rámci programu Pýtajte sa primátora o 17:00.    

Bratislavská vodárenská spoločnosť sprístupní bežne nedostupné, ale aj nerekonštruované priestory či podzemie Vodárenského múzea a bude možné sa zúčastniť viacerých komentovaných prehliadok.     
Dopravný podnik ponúkne jazdy historickými električkami a celodenný zábavno-náučný program na Americkom námestí, vrátane náboru nových vodičov.    

Galéria mesta Bratislavy pozýva na nádvoria oboch svojich palácov, Mirbachovho aj Pálfyho, kde budú vystavené zábery z histórie galérie. Okrem burzy kníh na nádvorí Mirbachovho paláca, bude možné vypočuť si aj prednášku o reštaurovaní diel zo zbierok GMB či komentovanú prehliadku nielen s kurátorkou, ale aj botanikom o rastlinách v priestoroch galérie.  
   
Mestská knižnica pozýva na Čítanie psíkom - program na Oddelení pre nevidiacich  a slabozrakých, ale aj kávu s riaditeľom knižnice či program v Letnej čitárni U červeného raka a komentované prehliadky venované histórii aj súčasnosti čitárne. Všetky úseky knižnice (Klariská 16, Kapucínska 1, Laurinská 5) budú v sobotu otvorené od 10:00 do 18:00.        

Múzeum mesta Bratislavy ponúkne jednotné vstupné 1 € do všetkých svojich prevádzok, mimoriadne budú otvorené aj Múzeum hodín v Dome U dobrého pastiera a Múzeum farmácie Lekáreň U červeného raka.

Súčasťou programu budú komentované prehliadky k jednotlivým výstavám, prednášky, ale aj prehliadka múzejnej knižnice a jej unikátov. Nádvorie Starej radnice pod názvom „Nádvorie v pohybe“ ožije oba víkendové dni v čase od 10:00 – 18:00 detskými hrami, a ponúkne napr. hry o guľôčky, skákanie vo vreci či skákanie škôlky.

Programové novinky Bratislavských mestských dní

Víkend odštartujeme už v piatok príjemnou živou hudbou v podaní Funny Fellows, ktorá rozozvučí ulice mesta a pozve Bratislavčanky a Bratislavčanov užiť si program. Hudobný sprievod bude hrať na trase Stará tržnica, Horský park, Sad Janka Kráľa, Námestie Ľudovíta Štúra, Hviezdoslavovo námestie a Tyršák a prepojí tak mesto, jeho komunity a prinesie dobrú náladu do ulíc.  

V sobotu sa na Námestí pred novou budovou SND uskutoční výnimočné podujatie - Letné gala SND, ktorým divadlo v spolupráci s hlavným mestom ukončí 101. divadelnú sezónu, a zároveň otvorí Kultúrne leto. V prvej časti programu sa predstavia sólisti Opery a Baletu pod taktovkou Martina Leginusa. V programe Činohry vystúpi Richard Autner s kapelou a Orchester Jeana Valjeana. Podujatie je bezplatné, ale je nutné rezervovať si vstupenky v pokladniciach alebo na webovej stránke SND.    

Deň otvorených dverí prvýkrát pripravila aj Zásahová jednotka Mestskej polície na Obchodnej ulici 29. V sobotu budú môcť návštevníci vidieť napríklad kamerový systém, ukážku komunikácie operátora s hliadkou v teréne cez rádiostanicu, ale aj prezrieť si rovnošatu, výstroj aj výzbroj zásahovky ako taktická vesta alebo protiúderová prilba.     

Na Tyršáku si OLO prichystalo triediacu stanicu a v areáli Komunálneho podniku na Bazovej ulici sa bude počas oboch víkendových dní konať Letný mestský bazár. Okrem toho bude v Sade Janka Kráľa pre návštevníkov prichystaná cisterna s pitnou vodou od BVS, na Tyršáku bude pristavený aj kĺbový autobus a ukážky dispečerského systému riadenia od Bratislavskej integrovanej dopravy.  

S bohatým programom sa do mestských dni zapájajú aj niektoré mestské časti: Staré Mesto (Otvorená požiarna zbrojnica na Žilinskej ulici, program v Rodinnom centre Prešporkovo, viacero výstav v uliciach), Záhorská Bystrica (Bystrické malé hody), Dúbravka (Dúbravský festival remesiel 
a Čerešňový juniáles), Vajnory (Otvorenie Kultúrneho leta), Rača (Otvorenia Račianskeho kultúrneho a športového leta), Petržalka (LIVIN´ BLUES XVIII. ročník festivalu a ďalšie), Karlova Ves ( Otvorenie Karloveského kultúrneho a športového leta – Shakespeare koncert, Best of Fest Anča a ďalšie) a Devínska Nová Ves (Exkurzia po Devínskej Kobyle zo Sandbergu do Waitovho lomu, Múzeum colníctva a finančnej správy a ďalšie). 

Objavovanie Bratislavy s primátorom a so sprievodcami

Cyklus tematických vychádzok so sprievodcami Rande s mestom z dielne BKIS sa uskutoční  
v celkom novej podobe. Návštevníci budú spoznávať Velikánov a osobnosti na oboch brehoch Dunaja z paluby Cabrio busu. Okrem sprievodkyne Evy Čubríkovej bude jednou prehliadkou sprevádzať aj primátor Matúš Vallo a návštevníkov a návštevníčky prevedie mestom na tému ako bude vyzerať Bratislava v budúcnosti. Pre účely prehliadok poskytol Dopravný podnik Bratislavy Cabrio bus.

V nedeľu sa na námestí Komenského uskutoční Bratislavský kvíz, zábavno-vzdelávacie podujatie s moderátorom Ludvigom Baginom a profesionálnymi sprievodcami a lektormi najstaršieho kurzu Sprievodca CR BKIS po Bratislave. Venovaný bude histórii i udalostiam nedávnej minulosti, dejinám a rozvoju mesta, ale aj špecifikám jednotlivých mestských častí. Súťažiť budú tímy na čele so starostami mestských častí a tímy občanov mesta. 

Rusovce a ich poklady, Tajomstvá Horského parku, Impozantný Devín, Čiernobiela Bratislava Antona Šmotláka a mnoho ďalších tém pre dospelých, deti aj expatov pripravilo Bratislava Tourist Board v rámci svojho cyklu Turistom vo vlastnom meste. Tešiť sa môžete aj na nedeľné vyhliadkové plavby po Dunaji v spolupráci s LOD.

Novinkou je  zapojenie Víkendu otvorených parkov a záhrad do programu BMD, s mimoriadne atraktívnym programom prehliadok a vychádzok so sprievodcami, napr. aj v novootvorenej Pruger Wallnerovej záhrade.

Mestské dni pre rodiny s deťmi

V amfiteátri na Partizánskej lúke návštevníkov privíta mobilné detské ihrisko pre malých účastníkov dopravy, kde si vyskúšajú pravidlá jazdenia a spoznajú dopravné značky.     
V nedeľu návštevníkov v Sade Janka Kráľa roztancuje chytľavý rock´n´roll  pre deti aj dospelých v podaní trojčlennej zostavy Pánko (11:00).

Bratislavská ZOO býva počas mestských dní veľmi vyhľadávaným miestom, po celý víkend tu bude prebiehať bohatý program (komentované kŕmenie, Divadlo Babena na ihrisku, výstavy a kvízy, či prehliadka zaujímavostí zázemia hospodárskej správy ZOO). Vstupné sa bude vyberať štandardne ako po iné dni v roku.    

Mestské lesy pripravujú na sobotu celodenný program - Do lesa aj v Bratislave na Partizánskej lúke, kde nájdete expozíciu živočíchov, ukážku vtáčích hniezd, vtáčích búdok, pátracie úlohy pre deti, či komentované prechádzky lesom. V Horárni Krasňany sa bude konať Deň na včelnici, ktorého súčasťou bude rozprávanie včelárov a ochutnávka medu.    

Bezpečnosť podujatí

Všetky lokality budú mať prirodzené alebo umelo postavené bariéry pre ľahkú reguláciu vstupu a výstupu návštevníkov a prehľad o ich počte. Samozrejmosťou budú infografiky v miestach konania označujúce povinnosti návštevníkov, dodržiavanie rozostupov, dezinfekcia apod.
Viacero podujatí bude realizovaných systémom povinnej registrácie účastníkov, či už pôjde o prednášky, komentované prehliadky, plavby alebo koncertné gala SND. 

Bratislavské mestské dniHlavné mesto naďalej podporuje obyvateľky a obyvateľov v očkovaní, aby sme sa mohli spoločne stretávať bez obáv. Ako jediné mesto na Slovensku máme šancu dosiahnuť kolektívnu imunitu a chceme sa o to pokúsiť. Podľa aktuálnych dát Ministerstva zdravotníctva SR je v Bratislave 52% obyvateľov zaočkovaných prvou dávkou a 32% druhou dávkou vakcíny. Hranica kolektívnej imunity je na úrovni 75% zaočkovaného obyvateľstva. K dosiahnutiu tohto cieľa chceme Bratislavčanky a Bratislavčanov aktívne vyzývať.