výstava

Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Výstava Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení je po výstavách venovaných médiu maľby (Maľba po maľbe, SNG, 2010 – 2011) a grafiky (Drsná škola, SNG, 2017) ďalšou mediálnou výstavou v programe Slovenskej národnej galérie.

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
08.11.2018 18:00, Št

Kurátori: Aurel Hrabušický, Filip Vančo

Výstava predstavuje súčasnú fotografiu na Slovensku z iného pohľadu – vývoj v tomto médiu za posledných desať rokov vnímame ako neoddeliteľnú zložku súčasného vizuálneho umenia. Vychádzame z predpokladu, že rozdeľovanie autorov na fotografov a nefotografov je archaický prežitok alebo kon­cepcia, ktorá už nie je funkčná. Meníme zaužívaný pohľad na súčasnú slovenskú fotografiu. Pohľad zjednodušený, skresle­ný a často limitovaný akousi „cechovou“ príslušnosťou.

Zámerom tejto výstavy je priblížiť fotografiu nie iba ako užitočné, rýchle záznamové médium, „dokument doby“, ani ako prostriedok digitálnej manipulácie, ale ako nástroj vhod­ný na rozmanité využitie v súčasnom umení. Ukázať fotogra­fiu ako užitočné médium v maximálnej šírke jeho využitia.

Vplyvom digitálnych technológií nastala paradoxná situácia – mnohí autori sa nevydali cestou jednoduchej ma­nipulácie digitálneho obrazu, ale práve naopak začali hlbšie skúmať limity, možnosti a hranice média prostredníctvom klasických fotografických postupov. Akoby digitalizácia pri­niesla novú potrebu lepšie preskúmať možnosti analógovej fotografie. V digitálnej ére už nie sú formálne znaky, tech­nické či technologické zručnosti natoľko dôležité. O to väčší priestor dostáva obsah a kontext umeleckej výpovede.

To, čo sa nemení, je podstata média, jeho užitočnosti ako záznamu, dokumentácie, archivácie, „pravdivosti“, technic­kej kópie, alebo ako prostriedku, kde sa len zmenou výrezu, uhlu záberu či fragmentu reality autorom darí zmeniť kontext a povahu diela. Na druhej strane privlastnená, zdokumento­vaná realita je nanovo konštruovaná, usporiadaná, insceno­vaná (v priestorovej inštalácii napríklad), avšak pri využití fotografických postupov, charakteristických možností mé­dia. Preto hovoríme skôr o výstave fotomediálnej ako o vý­stave fotografickej.

V súčasnej fotografii sa oveľa častejšie presadzuje ekonomickosť, teda úspornosť a striedmosť použitých postupov, redukcia spojená s plným sústredením sa na ťažisko, na jasne formulovanú, ba priam tvarovanú ideu. Vďaka tomu sa fotografia stáva užitočnou pre súčasné umenie, vďaka tomu tradične rozdelené druhy vizuálneho umenia nachádzajú spoločnú platformu. Tento základný postoj však nevylučuje široké spektrum autorských postupov a stratégií, ktoré sa odrážajú aj v členení výstavy.

Prvá časť na 3. podlaží Esterházyho paláca je venovaná viac fotografii neautor­skej, fotografii takpovediac vypožičanej. Umelci tu využívajú už existujúce fotografické podklady, prevzaté z tlače alebo z internetu – autorský je spôsob, akým tento prevzatý obrazo­vý materiál včlenia do vlastných projektov. Predstavuje sa tu aj fotografia ako záznamové médium, ktoré slúži na zachyte­nie situácií, eventov, ktoré vytvárajú samotní umelci – per­formeri uprostred každodenného života. Kolekciami svojich diel sú zastúpení Cyril Blažo, Petra Feriancová, Katarína Hrušková, Ján Kekeli, Martin Kochan, Roman Ondák, Lucia Papčová, Katarína Poliačiková a Viktor Šelesták.

Na 2. podlaží sa sústreďuje predovšetkým novovytvore­ná, teda v pravom slova zmysle autorská fotografia, ktorá je zhmotnením vízie samotných umelcov. Sú uvedené spôsoby jej využitia v multimediálnych umeleckých projektoch. Fo­tografia sa uplatňuje v kombinácii s inými druhmi umenia a stáva sa súčasťou komplexnej (audio)vizuálnej výpovede. Svoje diela predstavujú Peter Fabo, Dominika Jackuliaková, Lucia Sceranková, Ján Šipöcz, Milan Tittel, Martin Vongrej a Jaroslav Žiak.

K výstave vychádza rovnomenný 200-stranový katalóg s úvodom Alexandry Kusej, s textami kurátorov Filipa Vanča Užitočná fotografia – v pasci mediálnej výstavy a Aurela Hrabušického Fotografia, užitočná v ére nefotografie a s bohatou obrazovou časťou.

------------

Sprievodné podujatia: 

7.2.2019 o 18.00 / Umelci naživo: Papčová & Poličiková & Vongrej
10.2.2019 o 15.00 / Siesta v galérii
12.2.2019 o 18.00 / Prednáška Pavla Vančáta: Mutujúca fotografia
14.2.2019 o 18.00 / Workshop pre dospelých - Parazit Valentín
17.2.2019 o 17.00 / Finisáž výstavy

Miesto: 2. a 3. poschodie SNG

Vystavujúci autori: 
Cyril Blažo
Peter Fabo
Petra Feriancová
Katarína Hrušková
Dominika Jackuliaková
Ján Kekeli 
Martin Kochan
Roman Ondák
Lucia Papčová
Katarína Poliačiková
Lucia Sceranková
Viktor Šelesták
Ján Šipöcz
Milan Tittel
Martin Vongrej
Jaroslav Žiak

Vypožičiavatelia: 
Galéria Photoport, Bratislava
Galerie Martin Janda, Viedeň
Jiri Svestka Gallery, Praha
SVIT Gallery, Praha
Zahorian & Van Espen Gallery, Bratislava

Odporúčame

výstava

Poklady Židovského múzea v Prešove II.

17.7.2020 - 9.10.2020 / Židovské komunitné múzeum
odporúčame!
prednáška / diskusia

Tajomstvo reči tela a analýza vzhľadu

St 14.10.2020 / Dunaj˜
odporúčame!
divadlo

Meno

So 31.10.2020 / Štúdio L+S
odporúčame!
koncert

Next 2017: festival súčasnej hudby

Festival súčasnej hudby. Radikálne melódie, živelné improvizácie, neošúchané zvuky, originálne hudobné techniky a koncepty,...Viac
3.12.2020 - 5.12.2020 / A4 - priestor súčasnej kultúry
odporúčame!