výstava

Príbehy z hlaholských čias

Dokumentárna putovná výstava textom a obrazmi na 27 paneloch informuje o vzniku hlaholiky a cyriliky, o ich paralelnom živote, vzájomnom prelínaní a o ďalšom vývoji slovanského písomníctva na príklade existujúcich nálezov a úryvkov slovanských stredovekých textov.
Táto akcia sa konala v minulosti
Dátum vernisáže:
22.05.2024 18:00, St

Výstava Štátneho kultúrneho inštitútu pod vedením ministra zahraničných vecí a Ústavu bulharského jazyka pri Bulharskej Akadémie vied je súčasťou osláv, venovaných svätým bratom Cyrilovi a Metodovi a je sprievodným podujatím Medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie: Jazykové a kultúrne kontexty kresťanskej tradície: slovensko-slovanské a slovensko-európske vzťahy a paralely, ktorá sa bude konať 23.05. – 24.05. 20024 v Bratislave.

Уважаеми дами и господа,

Българският културен институт сърдечно Ви кани на откриването на документалната пътуваща изложба „Истории от глаголически времена” на Държавния културен институт към Министъра на външните работи и на Института за български език при БАН.

С текст и снимки в 27 табла изложбата информира за създаването на глаголицата и кирилицата, за техния паралелен живот, взаимно преплитане и за по-нататъшното развитие на славянската писменост, на основата на ексклузивни находки и фрагменти от славянски средновековни текстове.

Изложбата е част от честванията, посветени на Светите братя Кирил и Методий и е съпътстващо събитие на Международната интердисциплинарна научна конференция: ЕЗИКОВИ И КУЛТУРНИ КОНТЕКСТИ НА ХРИСТИЯНСКАТА TРАДИЦИЯ: СЛОВАШКО-СЛАВЯНСКИ И СЛОВАШКО-ЕВРОПЕЙСКИ ОТНОШЕНИЯ И ПАРАЛЕЛИ, която ще се проведе в периода 23 – 24.05. 20024 в Братислава.

Odporúčame

vážna hudba

KamBrass Quintet

Dychové kvinteto KamBrass Quintet je úžasným príkladom toho, čo sa stane, keď sa spojí nekonečná zvedavosť špičkových hráčov na...Viac
So 20.7.2024 / Lisztova záhrada, Klariská 1
odporúčame!
film

Cinevitaj 2024 - pocta Massimovi Troisimu

Filmová prehliadka Cinevitaj vzdáva hold neapolskému hercovi a režisérovi Massimovi Troisimu. V štyroch ikonických...Viac
Št 20.6.2024 / Kino Lumière
odporúčame!
výstava

Umenie v tržnici - Bubliny Lousyho Aubera

28.6.2024 - 30.8.2024 / Stará tržnica
od vás odporúčame!
výstava

Pozor, hranica! Devín v železnej opone 1948 – 1989

Nová výstava Múzea mesta Bratislavy s názvom Pozor, hranica! Devín v železnej opone 1948 – 1989 sa zameriava na dejiny hradu...Viac
18.5.2024 - 31.12.2024 / Hrad Devín MMB - Národná kultúrna pamiatka
odporúčame!